[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 05 November 2003

IACM: Dr. Raphael Mechoulam verkozen als nieuwe voorzitter

De Algemene Vergadering heeft op 11 september te Keulen, Duitsland, Dr. Raphael Mechoulam, professor aan de Hebrew University van Jeruzalem, ontdekker van THC in 1964 en anandamide in 1992, verkozen als nieuwe voorzitter. Dr. Franjo Grotenhermen van het in Keulen gevestigde nova-Institut blijft uitvoerend bestuurder. Zoals voorgesteld door de Italiaanse ACT (Associazione per la Cannabis Terapeutica) werd Dr. Vincenzo Di Marzo opgenomen als nieuw lid van de Raad van Beheer van de IACM. De Raad is thans samengesteld uit 10 leden.

Onder de indruk van de bedreigingen aan het adres van artsen die cannabis aanbevelen aan hun patiŽnten of cannabis als therapeutische optie naar voor schuiven, zoals in verschillende landen en momenteel voornamelijk in de VS gebeurt, heeft de IACM een resolutie aangenomen die stelt : ďArtsen hebben het recht om met hun patiŽnten het medicinale gebruik van cannabis te bespreken.Ē

Op de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer werd beslist om, in plaats van elke twee jaar, de wetenschappelijke congressen jaarlijks te houden. De 3de IACM Conferentie zal doorgang vinden einde september begin oktober 2004. Mogelijke locaties zijn Groot-BrittanniŽ, Nederland en Spanje.

Groot BrittanniŽ: Regering wil het recreatieve gebruik van cannabis liberaliseren

In overeenstemming met nieuwe plannen van de regering zal cannabis roken niet langer een inbreuk zijn op de strafwetgeving. Vanaf begin januari 2004 zullen recreatieve gebruikers van de drug niet meer vervolgd worden. Minister van Binnenlandse Zaken David Blunkett diende een wetsvoorstel in om de classificatie van de drug van klasse B naar de lagere risicoklasse C, teneinde de politie toe te laten hun aandacht toe te spitsen op harddrugs zoals heroÔne.

ďNa herclassering zullen de meeste inbreuken op het bezit van cannabis voor volwassenen, resulteren in een waarschuwing door de politie en een beslagname van de drug,Ē zei Blunkett. Er zal geen verder gevolg aan gegeven worden behalve als er klachten zijn, wanneer herhaald bezit wordt vastgesteld, of als er op openbare plaatsen gerookt wordt. Wie rookt in de buurt van scholen of speelpleinen riskeert arrestatie.

Politie-officieren verzochten hun agenten om een soepelere benadering van cannabis, in overeenstemming met het nieuwe beleid. Andy Hayman, woordvoerder drugszaken voor de Vereniging van Politie-officieren, zegt dat de basis van de bestaande drugwetgeving Ė dat mensen die cannabis geprobeerd hebben, dikwijls hardere drugs gaan gebruiken Ė weerlegd is. ďDe steppinístone-theorie gaat niet op,Ē zei hij.

(Bronnen : UPI van 12 september 2003, Reuters van 12 september 2003)

IACM: Nieuws van de 2de IACM Conferentie over CannabinoÔden in de Geneeskunde

Ongeveer 120 mensen namen deel aan de conferentie van 12-13 september in de Geneeskundefaculteit van de Universiteit van Keulen, georganiseerd door de IACM in samenwerking met de Afdeling Psychiatrie en Psychotherapie, en de Afdeling Anesthesiologie van de Universiteit van Keulen. De directeurs van beide departementen, Dr. Joachim Klosterkoetter en Dr. Walter Buzello, zaten de lezingen voor van Dr. Mechoulam over de neuroprotectieve eigenschappen van cannabinoÔden en deze van Dr. Di Marzo over het mogelijke gebruik van medicijnen op basis van endocannabinoÔden voor de bestrijding van tumorengroei.

Een greep uit de lezingen van de conferentie :

* THC werkzaam tegen spasticiteit ten gevolge van rugletsels.
Aan de REHAB te Bazel, Zwitserland, ondergingen 15 patiŽnten met rugletsels en ernstige spasmen, een dubbelblind PLACEBOgecontroleerd onderzoek met oraal en rectaal toegediende THC. Gemiddeld bedroeg de dagelijkse orale dosis 31 mg. THC zorgde voor een belangrijke vermindering van spasmen na een enkele dosis van 10 mg en over een periode van zes weken met individuele doses. (Lezing door Ulrike Hagenbach)

* Gerookte cannabis vermindert neuropatische pijn in HIV
Een pilootstudie met 16 personen werd uitgevoerd aan de Universiteit van CaliforniŽ in San Francisco. Allen leden aan een aanhoudende pijnlijke periferale neuropathie door HIV en een behandeling met opiaten voldeed niet. Tien van de 16 deelnemers ondervonden een pijnverlichting van meer dan 30 % na zeven dagen cannabis roken. Een PLACEBOgecontroleerd onderzoek op een doelgroep van 50 personen is in voorbereiding. (Lezing door Donald Abrams)

* Derivaten van cannabidiol (CBD) kunnen werkzaam zijn bij darmontstekingen
Aftreksel van CBD werden bij muizen getest op hun mogelijke therapeutische werking bij darmontstekingen. CBD zelf en verschillende derivaten remden de beweeglijkheid van de darmen af. Onderzoekers besluiten dat ďCBD-derivaten zonder centrale werking, therapeutische mogelijkheden bieden als ontstekingswerende middelen voor het spijsverteringsstelsel en de ziekte van Crohn. (Lezing door Ester Fride)

* CannabinoÔden beÔnvloeden beenderontwikkeling
Volgens onderzoeksresultaten van de Hebrew University van Jeruzalem zijn endocannabinoÔden betrokken bij de ontwikkeling van de beenderen. Voorlopers van de cellen die aan de basis liggen van de beenderontwikkeling (osteoblasten) vertonen een progressieve toename in CB2, maar niet in CB1 receptoren. Daarbij vertoonden normale muizen die systematisch behandeld werden met de endocannabinoÔde 2-AG of met een specifieke CB2 agonist, een dosisafhankelijke toename van beendervorming. De onderzoekers nemen aan dat ďendocannabinoÔden de beendergroei stimuleren.Ē (Lezing door Raphael Mechoulam)

* Succesvol gebruik van dronabinol bij kinderen met ernstige neurologische stoornissen
Acht onderzoeksrapporten van kinderen tussen 3 en 14 jaar werden voorgesteld. Zij leden aan ernstige neurologische stoornissen zoals spasticiteit, dystonie (storing in de spierspanning) en krampaanvallen. Zij werden succesvol behandeld met dronabinol (THC) in een kinderartsenpraktijk. (Lezing door RŁdiger Lorenz)

BelgiŽ: BelgiŽ zou Nederland volgen in het beschikbaar maken van cannabis voor patiŽnten

De Belgische overheid meldde op 3 september dat zij geen bezwaar zouden hebben om naar Nederlands voorbeeld cannabis op voorschrift beschikbaar te maken in apotheken. Minister van Volksgezondheid Rudy Delmotte bevestigde dat BelgiŽ mogelijk het volgende EURopese land is waar de verkoop van cannabis in apotheken, gelegaliseerd wordt.

ďDit is een materie waar de volksgezondheid doorweegt, en onderzoek heeft uitgewezen dat cannabis medicinale voordelen kan bieden,Ē zei een woordvoerder van het ministerie. Momenteel wordt in verschillende Belgische universiteiten onderzoek gedaan om de medicinale voordelen van cannabis te testen alvorens het product aan patiŽnten te geven.

Sinds 1 september zijn er in de Nederlandse apotheken twee variŽteiten van cannabis met hoog dronabinol (THC) gehalte beschikbaar, SIMM 18 met ongeveer 15 % dronabinol en 0,7 % cannabidiol, geproduceerd door de Stichting Instituut voor Medicinale Marihuana, voor de prijs van 8,80 EURo per gram of 5 tot 6 cent per milligram dronabinol.

(Bronnen: Expatica.com van 4 september 2003, lezing door Willem Scholten tijdens de IACM Conferentie)

VS: Het vonnis van een Californische rechtbank inzake medicinale cannabis werd niet herroepen door het federale gerecht

Voor de eerste keer heeft een federale rechter duidelijk gemaakt dat plaatselijke sheriffs niet zomaar naar een federale rechtbank kunnen stappen om het vonnis van een staatsrechter, waarin de teruggave van medicinale marihuana aan de eigenaar bevolen wordt, te laten herroepen.

In een baanbrekend vonnis heeft VS-Districtsrechter Marilyn Hall Patel op 29 augustus beslist dat federale rechtbanken de autoriteit niet bezitten om aan een sheriff inbeslagname toe te staan van cannabis nadat een staatsrechter de sheriff had bevolen een dertigtal gram terug te geven aan de eigenaar Christopher Giauque. ďFederale autoriteiten mogen zich niet mengen in staatsprocedures om controle te krijgen over bezittingen die door de staatspolitie in beslag genomen worden,Ē schreef Patel.

ďDit is een mijlpaal,Ē zei Dale Gieringer, de Californische coŲrdinator van de National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML). Het was de eerste keer dat een federale rechtbank de teruggave beveelt van medicinale marihuana, zei hij. De federale overheid kan beroep aantekenen tegen het vonnis bij de 9de V.S. Beroepshof.

(Bron : Los Angeles Daily Journal van 2 september 2003)

Kort nieuws

Wetenschap: Peiling
Een vragenlijst werd onderzoekers van de Universiteit van Calgary bezorgd aan 780 Canadezen met multiple sclerose. Daarvan werden er 62 % volledig ingevuld terugbezorgd. Onder hen steunden 72 % de legalisering van cannabis voor medicinaal gebruik, 43 % van hen had ooit al eens cannabis geprobeerd waarvan 16 % voor medicinale redenen. Verbetering in de symptomen zoals angst, depressie, spasticiteit en chronische pijn werd gerapporteerd. (Bron : Page SA, et al. Can J Neurol Sci. 2003 Aug;30(3):201-5.)

Wetenschap: Epilepsie
In een diermodel van epilepsie verhinderden THC en een synthetische cannabinoÔde, volledig de epileptische aanvallen. De aanvallen werden bij de dieren geÔnduceerd met pilocarpin. Een cannabinoÔde receptor blokker (SR141716A) verhoogde zowel de duur van de kramp als de frequentie ervan, wat erop wijst dat het endocannabinoÔdesysteem tonisch actief is met betrekking tot de activiteit van de aanvallen. (Bron : Wallace MJ, et al. J Pharmacol Exp Ther. 2003 Sep 3 [elektronische publicatie voorafgaand aan het drukwerk)

Wetenschap: Dikkedarmkanker
In het weefsel van kankergezwellen in de dikke darm was het peil van de endocannabinoÔden 2 tot 3 maal hoger dan in het gezonde darmweefsel. Weefsel van 21 patiŽnten werd door biopsie tijdens een darmscopie afgenomen. De onderzoekers besluiten uit hun vaststellingen dat het endocannabinoÔdepeil verhoogd is, ďmogelijkerwijze om de vermeerdering van de kankercellen af te remmen.Ē (Bron : Ligresti A, et al. Gastroenterology. 2003 Sep;125(3):677-87)

VS: Vernieuwde legalisering in Alaska
De wet die bezit van cannabis illegaal stelt in Alaska werd door een staatsrechtbank in graad van hoger beroep ongrondwettelijk verklaard op 19 augustus. Het vonnis bevestigt een in 1975 genomen beslissing van het Hooggerechtshof van Alaska waarbij het thuis in bezit hebben van maximum 112 gram cannabis, legaal verklaard werd. In 1990 stemden de inwoners van Alaska een wet waarbij eender welk drugbezit waar ook, gecriminaliseerd werd. Gouverneur Frank H. Murkowski zei dat hij ďerg bezorgdĒ was over een vernieuwde legalisering van de drug, en dat ďAlaskanen die marihuana gebruiken niet mogen vergeten dat het gebruik of het bezit ervan onder de federale wetgeving illegaal blijft.Ē (Bronnen : Guelph Mercury van 30 augustus 2003, Capital Weekley van 2 september 2003)

ArgentiniŽ: Steun voor medicinaal gebruik
In een uitgebreid interview voor La Capital sprak Aquiles Roncoroni, een emeritus professor pneumologie aan de Universiteit van Buenos Aires, zich uit voor het medicinale gebruik van cannabis voor verschillende indicaties. Marihuana was het slachtoffer geworden van moralistische ingevingen, zei hij. Roncoroni was spreker op de bijeenkomst van de Argentijnse Vereniging voor Schadebeperking. Hoewel andere geneesmiddelen beschikbaar zijn voor mogelijke indicaties van cannabis, werken zij niet steeds of hebben onverdraaglijke nevenwerkingen. (Bron : La Capital van 24 augustus 2003)

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2021

 De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde zal online worden gehouden van 14 tot 16 oktober 2021. Registratie is gratis.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.