[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 15 Oktober 2003

Nieuw Zeeland: Rapport van de parlementaire werkgroep voor cannabis

Op 8 augustus gaf het Comité Volksgezondheid van de Nieuw-Zeelandse overheid een 80 pagina’s tellend rapport uit over de gezondheidsstrategieën ten opzichte van cannabis en de wettelijke status ervan. In het rapport wordt een versoepeling van de cannabiswetgeving aanbevolen. Tevens wordt gevraagd om medicijnen op basis van cannabis, die klinisch getest werden, beschikbaar te maken in Nieuw-Zeeland.

“Op grond van de onderzoeksresultaten geeft het Comité Volksgezondheid volgende aanbevelingen: (…)
- dat het deskundigen adviesbureau voor drugs een hoge prioriteit geeft aan de herziening van de classificatie van cannabis (pag. 49)
- dat het de mogelijkheden dient te onderzoeken om klinisch geteste cannabisproducten voor medische doeleinden voorschrijfbaar te maken (pag. 57)”

Met betrekking tot medicinaal gebruik stelt het rapport: “We geloven dat de discussie over medicinaal gebruik gevoerd moet worden, onafhankelijk van de wetgeving die het recreatieve gebruik regelt. (…) We weten dat natuurlijke en synthetische cannabinoïden ontwikkeld en medisch aangewend worden op het vasteland. We denken dat die ontwikkeling bruikbare toepassingen oplevert voor mensen die lijden aan een breed spectrum van zowel acute als chronische ziekten.

Wat betreft de ontwikkeling van psychose, zegt het rapport : “Het Koninklijke College van Australische en Nieuw-Zeelandse psychiaters erkent dat cannabispsychose een strijdpunt is waarin de bewijsvoering moeilijk is. Hoewel reeds verricht onderzoek geen verband kan aantonen tussen cannabisgebruik en psychose, zegt het College dat er berichten zijn over psychose die ontstaat bij zware cannabisgebruikers, en zich doorgaans uit in paranoïde ideeënvorming en uitgesproken agressiviteit. De psychose is steeds van korte duur en er is geen bewijs dat chronische psychose door cannabis bewerkstelligt wordt. De Nieuw-Zeelandse Medische Vereniging stelt dat bij gevoelige personen, excessief cannabisgebruik psychose en andere mentale ziekten kan veroorzaken.

(Bron : Rapport van de Health Committee : “Inquiry into the public health strategies related to cannabis use and the most appropriate legal status”;
see link at: www.cannabis-med.org/science/science_links.htm)

Canada: Hoorzitting van start voor het beroepshof van Ontario

Op 29 juli begon de strijd die zal uitmaken of de federale overheid medicinale marihuana zal voorzien voor patiënten met een wettelijke vergunning. Het resultaat kan een wijziging van de cannabiswetgeving tot gevolg hebben.

Croft Michaelson, advokaat van de overheid, stelde voor het Hof van beroep van Ontario dat het vonnis van het Hooggerechtshof van Ontario van januari 2003 waarbij de overheid opgelegd wordt een distributiesysteem op te zetten voor medicinale marihuana, vernietigd moet worden. Michaelson zei dat de algehele reputatie van Canada op het spel staat. “Er is een internationale consensus dat marihuana niet gebruikt zal worden als therapeutisch product,” zei hij.

Rechter Sidney Lederman van het Hooggerechtshof van Ontario oordeelde dat het onfair was vanwege de federale overheid om mensen toe te laten medicinale cannabis te roken maar hen dwingt deze van dealers te betrekken bij gebrek aan een legale voorziening. Op 9 juli 2003 kondigde de Canadese overheid een plan aan om cannabis op regelmatige basis te voorzien voor 582 mensen die toelating kregen van de overheid om de drug te gebruiken voor medische redenen, maar minister van volksgezondheid Anne McLellan stelde dat de distributie ophoudt als haar departement de beroepsprocedure voor het Hof van Ontario wint.

Advokaat Alan Young, die optreedt in naam van de patiënten uitte zijn aversie tegen het standpunt van de overheid. “De overheid probeert de noodzakelijke toevlucht van de mensen tot de zwarte markt, te verdedigen”, zei Young.

(Bron : Canadian Press van 29 juli 2003)

Kort nieuws

VS: Conferentie over cannabistherapie
Patients Out of Time kondigde aan in samenwerking met onder meer de Verpleegkunde-afdeling van de Universiteit van Virginia, de Derde Nationale Klinische Conferentie over Cannabistherapie te organiseren van 20 tot 22 mei 2004 in Charlottesville, Virginia. De conferentie richt zich tot artsen, verpleegkundigen, gezondheidswerkers, juristen en patiënten. Het thema van de bijeenkomst is “Cannabisgebruik tijdens een hele levensduur”. Meer informatie bij Al Byrne, al@medicalcannabis.com (Bron : Persbericht van Patients Out of Time van 11 augustus 2003)

VS: Burgemeester van Oakland beveelt onderzoek
De burgemeester van Oakland (Californië), Jerry Brown, heeft een onderzoek bevolen naar clubs voor medicinale marihuana in het noorden van de stad dat bekend staat als “Oaksterdam”. Brown zei dat hij zich ervan wil overtuigen dat de verdeelcentra zich houden aan de “geest” van de staatswetten voor medicinale marihuana. “Niemand stelt de beschikbaarheid van medicinale marihuana in vraag,” zei de burgemeester op 8 augustus. Brown zei dat een ambtenaar van de stad de clubs geobserveerd had. Na een krantenartikel waarin gezegd werd dat de clubs niet geregulariseerd waren door de stedelijke overheid, hebben een aantal zakenmensen uit de omgeving en enkele plaatselijke politici hun frustratie geuit. (Bron : Oakland Tribune van 9 augustus 2003)

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2021

 De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde zal online worden gehouden van 14 tot 16 oktober 2021. Registratie is gratis.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.