[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 14 September 2003

VS: Overschot voor het medicinale marihuanaprogramma in Oregon

Het medicinale marihuanaprogramma van Oregon heeft een financieel overschot en verwerkt dit door de bijdragen te verlagen voor mensen met een laag inkomen.

Sinds 1999 leverde de staat 5.500 medicinale marihuanavergunningen af aan ernstig zieken voor de prijs van $150 elk. De populariteit van het project zorgde voor een overschot van $300.000 tijdens de laatste twee jaar, zei Mary Leverette, projectleidster. De bijdrage voor mensen met een laag inkomen is thans teruggebracht tot $50. Voor de nieuwkomers blijft de prijs van $150 gelden. De jaarlijkse vernieuwing van de vergunning is teruggebracht van $150 naar $100.

De acht andere staten met een medicinale marihuanawetgeving zijn : CaliforniŰ, Washington, Alaska, Hawaii, Maine, Nevada, Maryland and Colorado. In sommige staten zijn de bijdragen laag, zoals in Hawaii waar ze $25 belopen. In CaliforniŰ is er helemaal geen bijdrage te betalen.

(Bron : Associated Press van 25 juni 2003)

Wetenschap: Cannabis veroorzaakt geen blijvende hersenschade

Onderzoekers van de Universiteit van CaliforniŰ in San Diego (UCSD) verklaarden op 27 juni dat, na hun studie van alle terzake beschikbare gegevens, het gebruik van cannabis geen blijvende hersenschade veroorzaakt. ź De bevindingen waren enigszins verrassend. We hadden verwacht van meer invloed op de hogere mentale functies vast te stellen, ╗ zei dokter Igor Grant, professor psychiatrie aan de UCSD en leider van het studieproject. Andere drugs, inbegrepen alcohol, kunnen hersenschade veroorzaken.

Zijn team analyseerde de gegevens van 15 eerder gepubliceerde vergelijkende studies waarbij 704 lange termijn cannabisgebruikers betrokken waren en 484 niet-gebruikers. Gezocht werd naar de invloed van lange termijn recreatief cannabisgebruik op het NEUROcognitieve vermogen bij volwassenen. De resultaten, die gepubliceerd werden in de juli-uitgave van de Journal of the International NEUROpsychological Society, tonen aan dat marihuana slechts een onbeduidend schadelijk effect heeft op leervermogen en geheugen. Er werd geen enkel effect gevonden op andere functies, zoals reactietijd, aandacht, taal, redeneringsvermogen, waarnemingsvermogen en motorisch bekwaamheid.

Onderzoekers verklaarden dat de problemen die waargenomen werden met leren en vergeten, erop konden wijzen dat lange termijn cannabisgebruik selectieve geheugendefecten veroorzaakt, maar ze stelden dat de impact ervan zeer miniem was. Eerdere analyses leverden dezelfde resultaten op.

(Bron : Reuters van 27 juni 2003, dpa van 29 juni 2003)

VS: Vaporisatoronderzoek wordt financieel gesteund

Het Californisch centrum voor onderzoek van medicinale marihuana heeft ingestemd om een vaporisatoronderzoek te sponsoren door Dr. Donald Abrams van de Universiteit van CaliforniŰ. Om de studie uit te voeren is de goedkeuring nodig van de Federal Drugs Administration (FDA).

Het Phase-I onderzoek kreeg 137.000 dollar toebedeeld. Daarin zullen subjectieve effecten vergeleken worden en het cannabino´depeil in het bloed en het koolmonoxidegehalte in de uitgeademde lucht worden gemeten. De proef beslaat zes verschillende benaderingen : in drie dagen 400 milligram cannabissigaretten roken met 1,7 %, 3,5 %, of 7 % THC, en in drie dagen 400 milligram cannabis vaporiseren met 1,7 %, 3,5 %, of 7 % THC via een Volcano-vaporizer.

(Bron : Informatie door Rick Doblin, MAPS, van 24 juni 2003)

Kort nieuws

Duitsland: THC Pharm
THC Pharm heeft verklaard klinisch onderzoek te willen doen om farmaceutische goedkeuring te krijgen voor zijn dronabinol. In 1998 begon het kleine bedrijf uit Frankfurt dronabinol (THC) te produceren uit vezelhennep door het isomeren van cannabidiol (CBD). Het bedrijf levert zijn product aan Duitse apothekers en aan sommige andere EURopese landen. Apothekers kunnen dan capsules maken met dronabinol of vloeistoffen. In een persbericht zegt de firma dat zij in onderhandeling is met mogelijke partners. Zij maakten hun intentie kenbaar om nog dit jaar een eerste onderzoek te zullen starten. (Bron : Persbericht van THC Pharm van 30 juni 2003)

VS: Amerikaanse Vereniging voor Verpleegkundigen
Tijdens hun jaarlijkse bijeenkomst van 24-27 juni in Washington sprak de Amerikaanse Vereniging voor Verpleegkundigen zich met een overweldigende meerderheid uit voor ź veilige beschikbaarheid van therapeutische marihuana/cannabis op geldig voorschrift ╗ en voor de opheffing van straffen voor patiŰnten en artsen die cannabis voorschrijven. (Bron : Persmededeling van Patients out of Time van 1 juli 2003)

Wetenschap: NEUROprotectie en te lage temperatuur
Sommige NEUROprotectieve effecten van cannabino´den kunnen veroorzaakt zijn door een lagere lichaamstemperatuur. IsraŰlische onderzoekers stelden vast dat de lichaamstemperatuur van ratten, die ge´njecteerd werden met een synthetische cannabino´de, daalde van ongeveer 37 graden tot 32 graden Celsius. Een herseninfarct werd veroorzaakt door een breuk in de hersenslagader. De ernst van het infarct was kleiner bij ratten die de cannabino´de hadden gekregen, maar dit effect werd volledig opgeheven door de dieren te verwarmen. (Bron : Leker RR, et al. Stroke. 2003 Jun 26 [Electronische publicatie voor drukwerk])

Wetenschap: CB2 receptoren en NEUROpatische pijn
Het is bekend dat de hersen-cannabino´de-receptor (CB1) betrokken is bij de pijnmodulatie en dat de perifere CB2 receptor er ook bij betrokken blijkt. Onderzoekers stelden nu vast dat de CB2 receptor ook zou kunnen betrokken zijn bij centrale pijnmodulatie. Bij dieren met perifere zenuwletsels was het aantal CB2 receptoren verhoogd in sommige gebieden van het ruggenmerg. (Bron : Zhang J, et al. EUR J NEUROsci. 2003 jun ;17(12):2750-4.)

Wetenschap: Detectie van THC-gebruik bij urinetest
Resten van THC-COOH in urine werden onderzocht na orale opname van verschillende hoeveelheden THC. Zeven proefpersonen kregen 0 ľ 0,39 ľ 0,47 ľ 7,5 of 15 mg THC per dag toegediend gedurende vijf dagen. Concentraties van de metaboliet in de urine werden geanalyseerd in de daaropvolgende weken. De twee lage doses zoals die in hennepolie aanwezig kunnen zijn, gaven zelden een positieve uitslag (<0,2 %) bij ummuunanalyses bij een limiet van 50 milligram per liter, terwijl de twee hoge doses zoals in dronabinol (Marinol), de gemiddelde detectie 23-46 % beliep. Gaschromatografische analyse toonde maximale metabolietconcentraties van 5,4-38,2 microgram/liter voor de twee lage doses en 19,0-436 microgram/liter voor de twee hoge doses. (Bron : Gustafson RA, et al. Clin Chem. 2003 Jul;49(7):1114-1124.)

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2021

 De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde zal online worden gehouden van 14 tot 16 oktober 2021. Registratie is gratis.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.