[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 30 April 2000

VS: Hawaii geeft wettelijke goedkeuring aan medicinaal gebruik

De Hawaiiaanse senaat keurde op 24 april een wet goed die cannabisgebruik toelaat voor mensen die aan een bepaalde ernstige of levensbedreigende ziekte lijden. Het Huis van Afgevaardigden heeft de maatregel al goedgekeurd en goeverneur Ben Cayetano heeft gezegd de wet te zullen ondertekenen.

Hawaii is de eerste V.S.-staat die medicinaal gebruik van marihuana toestaat via wetgeving. Eerder werd via volksraadplegingen al gekozen voor medicinaal gebruik in Alaska, Washington, CaliforniŽ, Arizona, Nevada, Oregon, Maine en District of Colombia. De Federale Justitie vecht deze wetten aan.

PatiŽnten die marihuana roken om pijn te verzachten, om chemotherapiebehandeling verdraagzaam te maken en eetlust te stimuleren, zullen een doktersvoorschrift nodig hebben en zich jaarlijks opnieuw moeten laten registreren bij het Public Safety Departement van Hawaii.

"Deze wet zal bescherming bieden tegen arrestatie voor zowel de patiŽnt die baat heeft bij het gebruik van marihuana, als voor de dokter die het gebruik zou aanbevelen", zegt demokratisch senator Suzanne Chun Oakland, voorzitster van de Health and Human Services Committee.

(Bronnen: AP van 25 april 2000, The Daily Free Press van 28 april 2000)

Duitsland: Rechtzitting uitgesteld in afwachting van een beslissing van het Federaal Instituut voor Pharmaceutica en Medicinale Produkten

Een van de patiŽnten die onlangs nog mee klacht neerlegde bij het hooggerechtshof, moest voor de rechtbank verschijnen op 26 april op beschuldiging van cannabisbezit. De rechter beval uitstel van de procedure in afwachting van een beslissing over de aanvraag van de betichte bij het Federaal Instituut voor Pharmaceutica en Medicinale Produkten.

De politie had 200 gram marihuana in beslag genomen in het huis van deze ms-patiŽnt. Hij had het bevel tot betalen gekregen voor een geldboete van 600 DM (306 EUR), maar weigerde te betalen. Het werd snel duidelijk dat de rechter simpathie had voor de betichte en een uitweg zocht uit de procedure zonder de man te moeten straffen.

De rechter had de procedure willen opschorten maar aanvaardde dat dit de patiŽnt niet vooruit zou helpen. Hij stelde de zaak dan ook uit in afwachting van hogervermelde beslissing. Het hooggerechtshof besliste in januari 2000 dat patiŽnten moesten proberen om een vergunning te krijgen voor medicinaal gebruik van cannabis bij dat onafhankelijk instituut van het ministerie van volksgezondheid, alvorens naar de hoogste Duitse rechtsinstantie te stappen.

In april moest nog een andere patiŽnt voor de rechtbank verschijnen in Bavaria wegens bezit van 50 gram marihuana. Hij kreeg 2 maanden voorwaardelijk. Jammer genoeg had hij vooraf geen kontakt opgenomen met ACM.

Dokter Franjo Grotenhermen: "De beslissing om de zaak uit te stellen is een elegante oplossing waardoor de druk op politiek en justitie gehandhaafd blijft. De rechter wilde de betichte niet straffen maar had geen rechtsmiddel om hem vrij te spreken. De wet, zoals ze momenteel is, is zo opgesteld dat steeds meer rechters er de onrechtvaardigheid van inzien. Maar zij kunnen niet handelen volgens hun rechtvaardigheidsgevoel. Het is aan de politiek om hier verandering in te brengen".

(Bron: persoonlijke kommunikatie)

Nederland: Ministerie van Volksgezondheid installeert een Bureau voor Medicinale Cannabis.

De minister van volksgezondheid werkt aan de installatie van een Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC). Deze organisatie zal de teelt en de behandeling van cannabis voor onderzoeksdoeleinden reguleren. Het Bureau zal er ook op toezien dat een en ander gebeurt binnen de grenzen van de internationale verdragen.

Op 4 april bracht gezondheidsminister Els Borst in een brief de voorzitter van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de hoogte van de stand van zaken. Volgens de inhoud van de brief zouden de werkzaamheden voor de werving van medewerkers al gestart zijn en is een aantal personen bereid gevonden om te zetelen in de begeleidingskommissie. Het is evenwel pas als het BMC formeel fungeert als nationaal bureau, dat kan worden overgegaan tot konkrete afspraken over klinisch onderzoek en produktontwikkeling.

Er zijn op dat terrein reeds een aantal organisaties aktief zoals Weleda Nederland NV in Zoetermeer, Stichting PatiŽntenbelangen Medicinale Marihuana en Maripharm, beide in Rotterdam. Zij zouden kunnen betrokken worden in de verdere ontwikkeling.

Dokter Henk van Wilgenburg, dokter Adele van der Plas, Nevil Schoenmaker en Mario Lap hebben de "Foundation for Canabis Genetics" opgericht met als doel geschikte cannabis te leveren aan het BMC.

(Bronnen: brief van Els Borst d.d. 4 april 2000 www.parlement.nl/doc/rec/hfdframe/red001.htm, e-mail van Mario Lap d.d. 22 april 2000)

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2022

De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde wordt uitgesteld tot het najaar van 2022 en zal worden gehouden als een hybride evenement in Zwitserland en online.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.