[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 11 Juni 2003

IACM: Tweede oproep Ė IACM 2de Conferentie over CannabinoÔden in de geneeskunde

De Internationale Associatie voor Cannabis als Medicijn, in samenwerking met het Departement Psychiatrie en Psychotherapie van de Universiteit van Keulen en het Departement voor Anesthesiologie van de Keulse universiteit, nodigen u uit voor een bijeenkomst over cannabis en cannabinoÔden in de geneeskunde, van 11 tot 13 september 2003 in Keulen, Duitsland.

Sprekers zijn onder meer Donald Abrams, Rudolf Brenneisen, Franjo Grotenhermen, Ester Fride, Raphael Mechoulam, Rik Musty, William Notcutt, Ethan Russo, Willem Scholten, Jens Wagner, en vele anderen.

Gelieve uw bijdrage te sturen info@cannabis-med.org. Meer informatie vindt u op
www.Cologne2003.org. Deelnemers wier bijdrage aanvaard wordt krijgen gratis accommodatie tijdens het congres in een viersterrenhotel in de onmiddellijke omgeving.

Het is de bedoeling om wetenschappers, clinici en artsen samen te brengen om hun kennis en ervaringen te delen. Wij willen ook medicinale gebruikers van cannabis uitnodigen om hun ervaringen voor te stellen tijdens de workshops over neurologie en pijn. Contacteer ons op info@cannabis-med.org.

BelgiŽ: Legalisering van cannabis voor persoonlijk gebruik

Op 27 maart stemden de wetgevers voor de legalisering van het bezit van kleine hoeveelheden cannabis voor volwassenen, hoewel verkoop van de drug illegaal blijft. Een 30 tegen 19 stemming in de senaat volgde na een gelijkaardige goedkeuring in februari door de kamer van volksvertegenwoordigers.

De nieuwe wet laat toe aan volwassenen om tot 5 gram (intussen gereduceerd tot 3 gram) cannabis te bezitten voor persoonlijk gebruik, zolang zij niet roken in de aanwezigheid van minderjarigen of overlast veroorzaken.

In januari 2001 vaardigde de Belgische overheid al een Koninklijk Besluit uit waarin de procureurs de instructie kregen geen vervolging voor eenvoudig bezit van cannabis, maar het KB gaf geen indicatie over de hoeveelheid cannabis die aanzien kan worden als voor Ďpersoonlijk gebruikí.

(Bron : Associated Press van 28 maart 2003)

Nederland: Dokters mogen cannabis voorschrijven

In overeenstemming met een wet die in voege ging op 17 maart, mogen apotheken cannabis leveren en patiŽnten kunnen de kosten dekken door de ziekteverzekering. Bas Kuik, de woordvoerder van het ministerie van volksgezondheid meldde : ďDe minister zegt : kijk, artsen schrijven toch al marihuana voor aan hun patiŽnten, en er zijn veel medicinale gebruikers, dus kunnen we evengoed de zaak reguleren.Ē

De overheid zal vergunningen geven aan diverse officiŽle telers later dit jaar. Intussen hebben de apothekers voor zichzelf al uitgemaakt waar ze de cannabis verwerven, zegt Kuik. Veel apotheken gebruiken marihuana die door Maripharm verdeeld wordt. Apothekers laten het over aan de patiŽnten zelf of ze de kruiden willen roken of er thee mee willen maken, maar Kuik zei dat ook rookvrije inhaleermethoden ontwikkeld werden.

De nieuwe wetten en reguleringen zijn beschikbaar online op de IACM-website
www.cannabis-med.org/dutch/regulations.htm

(Bronnen : Associated Press van 17 maart 2003, Willem Scholten, Nederlands Ministerie van Gezondheid, Welzijn en Sport)

VS: Vermindering van straf verwacht voor gebruikers van medicinale cannabis in Maryland

De senaat van de staat Maryland keurde een wetsvoorstel goed op 26 maart waarbij zieke mensen die cannabis medicinaal gebruiken, een substantiŽle strafvermindering krijgen. Het Huis van Afgevaardigden had eerder al een gelijkaardige maatregel goedgekeurd. Gouverneur Robert Ehrlich moet de wet nog ondertekenen.

Voorstanders menen een ernstige kans te hebben om het voorstel getekend te krijgen door Ehrlich. Als congreslid steunde hij het medicinale gebruik van marihuana en zegt nu ook het concept te steunen, hoewel hij nog geen standpunt heeft ingenomen over dit specifieke voorstel.

Het voorstel van de senaat houdt in dat overtreders die de rechter kunnen overtuigen van de medische noodzaak van hun marihuanagebruik, maximum 100 dollar boete kunnen krijgen en geen gevangenisstraf. Onder de huidige wetgeving is het eenvoudige bezit of gebruik van cannabis goed voor een jaar gevangenisstraf of een boete van 1000 dollar.

(Bronnen : Associated Press van 17 en 26 maart 2003, Washington Times van 27 maart 2003)

Kort nieuws

Groot BrittanniŽ: Medicinale cannabis dit jaar beschikbaar
Voorgeschreven medicijnen op basis van cannabis zullen dit jaar in apotheken beschikbaar zijn, zo liet minister Bob Ainsworth op 21 maart weten. GW Pharmaceuticals, die van het ministerie van Binnenlandse Zaken de vergunning kregen om klinisch onderzoek te doen met cannabis, heeft een ďuiterst positiefĒ rapport uitgebracht voor de medische controlecommissie. ďWe zijn klaar om voor het einde van het jaar medicijnen beschikbaar te maken op basis van cannabisĒ zei Ainsworth aan de parlementsleden. (Bron : The Guardian van 22 maart 2003)

Wetenschap: HeroÔneverslaving en methadonbehandeling
Veel heroÔneverslaafden zeggen dat cannabisgebruik hen helpt om niet terug te hervallen. Het effect van cannabisgebruik op de behandeling van opiatenverslaving werd in twee studies onder de loep genomen. Uit een van de onderzoekingen bleek cannabis geen terugval in heroÔnegebruik te veroorzaken, noch enige verzwakking in het psychosociaal functioneren van ontwennende patiŽnten. Een ander onderzoek wees uit dat een methadonbehandeling doorgaans niet beÔnvloed werd door cannabisgebruik. (Bronnen : Epstein DH, Preston KL. Addiction 2003 Mar;98(3):269-79; Seivewright N. Addiction 2003 Mar;98(3):251-2)

Wetenschap: Cognitieve prestaties bij vroege gebruikers
Bij cannabisgebruikers die voor hun 17e begonnen, bleken de cognitieve prestaties, meer bepaald de verbale intelligentiecoŽfficiŽnt (VIQ), lager te liggen, vergeleken met gebruikers die later begonnen waren, en met niet-gebruikers. Volgens de auteurs zijn de mogelijke redenen voor dit verschil te vinden in (1) aangeboren verschillen tussen groepen in hun cognitieve mogelijkheden, voorafgaand aan het eerste cannabisgebruik; (2) een neurotoxische werking van cannabis op de zich ontwikkelende hersenen; of (3) een vermindering van conventionele cognitieve bekwaamheid bij jonge cannabisgebruikers die liever niet naar school of universiteit gingen. (Bron : Pope HG, et al. Drug Alcohol Depend 2003 Apr 1;69(3):303-10)

Wetenschap: Zwangerschap
Een nieuw onderzoek bij ratten wijst erop dat prenatale blootstelling aan marihuana het gedrag en het geheugen van de nakomelingen kan beÔnvloeden, aldus een verklaring van Italiaanse onderzoekers dd. 24 maart. De onderzoeksresultaten zullen gepubliceerd worden in ďProceedings of the National Academy of SciencesĒ. Vincenzo Cuomo en zijn team injecteerden zwangere ratten met een synthetische cannabinoÔde. Bij de blootgestelde ratten die uit blootgestelde moeders geboren werden, stelden de onderzoekers geheugen- en gedragsproblemen vast. (Bron : Reuters Health van 24 maart 2003)

Wetenschap: Alcoholverslaving en de cannabinoÔdereceptor
Onderzoekers aan de Universiteit van Bonn, Duitsland, toonden aan met dierproeven dat de CB1-receptor een belangrijke rol speelt bij de alcoholverslaving. Genetisch gemodificeerde muizen zonder CB1-receptor vertoonden geen terugvalsymptomen. De auteurs veronderstellen dat CB1-receptor antagonisten gebruikt kunnen worden in de behandeling van alcoholverslaving. (Bron : Racz I, et al. J Neurosci 2003 Mar 15;23(6):2453-8)

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2021

 De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde zal online worden gehouden van 14 tot 16 oktober 2021. Registratie is gratis.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.