[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 25 Augustus 2021

Duitsland: Medische cannabis geteeld door Duitse bedrijven is nu voor het eerst beschikbaar voor patiŽnten

Aphria, een volledige dochteronderneming van het Canadese farmaceutische en cannabisbedrijf Tilray, is de eerste van de drie gelicentieerde Duitse producenten geworden die deze belangrijke mijlpaal heeft bereikt. De medicinale cannabisoogst is de eerste die wordt geteeld volgens de EURopese Good Manufacturing Practice (EU-GMP)-norm in Tilray's 6.000 m≤ grote indoor kweekfaciliteit in NeumŁnster, ongeveer 40 mijl van Hamburg.

Aphria was een van de drie bedrijven, samen met Aurora en Demecan, die in het voorjaar van 2019 van het Federale Instituut voor Geneesmiddelen en Medische Hulpmiddelen (BfArM) een vergunning hebben gekregen om medicinale cannabis te kweken. De distributie van Aphria's oogst naar Duitse apotheken zal worden uitgevoerd door het in Frankfurt gevestigde Cansativa. Het won het vierjarige contractjaar om de enige distributeur te worden van alle cannabis die in Duitsland wordt gekweekt. Tot nu toe was Duitsland vooral aangewezen op import uit Nederland en Canada sinds de Wet op verdovende middelen in maart 2017 werd gewijzigd om artsen toe te staan op cannabis gebaseerde geneesmiddelen voor te schrijven.

Business Cann van 8 juli 2021

VS: Democraten in Amerikaanse Senaat presenteren wetsontwerp om cannabis te legaliseren

Op 14 juli onthulden drie democratische senatoren een wetsontwerp voor de legalisering van cannabis, waardoor volwassen Amerikanen tot 10 ounce (ongeveer 280 g) cannabis zouden kunnen kopen en bezitten zonder strafrechtelijke sancties te krijgen. De Cannabis Administration and Opportunity Act, voorgesteld door Senaatsvoorzitter Chuck Schumer, voorzitter Ron Wyden van FinanciŽn en senator Cory Booker van New Jersey, zou federale niet-gewelddadige cannabismisdrijven uitbannen, medisch onderzoek bevorderen en cannabisbedrijven toegang geven tot essentiŽle financiŽle diensten.

Hoewel cannabisgebruik door volwassenen legaal is in 18 staten en medisch is toegestaan in 37 staten, blijft het illegaal onder de federale wetgeving van de VS, waardoor banken en anderen worden afgeschrikt om zaken te doen met bedrijven die cannabis of gerelateerde producten verkopen. Een definitief wetsontwerp zal later worden ingediend en feedback op het discussieontwerp kan tot 1 september worden gegeven. Om wet te worden moet de maatregel door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, die in handen zijn van de Democraten, worden goedgekeurd en door president Joe Biden worden ondertekend.

Reuters van 14 juli 2021

Wetenschap/Mens: Cannabisgebruik heeft geen effect op cognitief functioneren bij adolescenten volgens grote studie

Bij 804 adolescenten (441 vrouwen en 363 mannen) vonden onderzoekers van het departement Psychiatrie en Psychotherapie van het Charitť-ziekenhuis in Berlijn, Duitsland, geen negatief effect van cannabisgebruik op de cognitieve vermogens. De deelnemers werden onderzocht op de leeftijd van 14 jaar en 5 jaar later op de leeftijd van 19 jaar.

Zij concludeerden uit hun gegevens dat "de besluitvorming niet nadelig wordt beÔnvloed wanneer cannabis met mate wordt gebruikt en het begin van het gebruik na de leeftijd van 15 jaar plaatsvindt". Zij schreven verder dat "we cross-sectioneel geen significante neurocognitieve verschillen ontdekten voor het begin van het drugsgebruik. Echter, na controle voor verwarrende factoren, werd licht cannabisgebruik en laat cannabisgebruik geassocieerd met verhoogde besluitvormingsvaardigheden, zowel cross-sectioneel bij follow-up als longitudinaal in vergelijking met niet-gebruikende controles. (...) We vinden geen bewijs voor de veronderstelling dat cannabisgebruik leidt tot een afname van neurocognitieve vaardigheden."

Wendel LK, Daedelow L, Kaminski J, Banaschewski T, Millenet S, Bokde ALW, Burke Quinlan E, DesriviŤres S, Flore H, Grigis A, Garavan H, Gowland P, Heinz A, BrŁhl R, Martinotk JL, Artigeskl E, Neesbe F, Papadopoulos Orfanos D, Walter H. Residual effects of cannabis-use on neuropsychological functioning.2021;59.

Wetenschap/Mens: Cannabis is nuttig bij de behandeling van misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie bij kanker

In een studie met 81 patiŽnten, die ondanks standaardmedicatie last hadden van misselijkheid en braken tijdens kankerchemotherapie, verbeterde een cannabisextract de symptomen. De studie werd uitgevoerd op verschillende locaties in AustraliŽ. De studiebehandeling bestond uit ťťn cyclus van 1-4 capsules met oraal THC 2,5 mg/CBD 2,5 mg, driemaal daags, van dag -1 tot dag 5, en ťťn cyclus met bijpassend placebo in een cross-over design.

In totaal werden 81 deelnemers gerandomiseerd en 72 deelnemers die twee cycli voltooiden werden opgenomen in de effectiviteitsanalyses. De complete respons was met cannabis verbeterd van 14% tot 25% met vergelijkbare effecten op afwezigheid van emesis, gebruik van reddingsmedicatie, afwezigheid van significante misselijkheid, en samenvattende scores voor de Functional Living Index-Emesis (FLIE). Eenendertig procent ervoer matige of ernstige cannabinoÔde-gerelateerde bijwerkingen zoals sedatie, duizeligheid of desoriŽntatie, maar 83% van de deelnemers verkoos cannabis boven placebo. De auteurs concludeerden dat "de toevoeging van orale THC:CBD aan standaard anti-emetica geassocieerd was met minder misselijkheid en braken, maar wel met bijkomende bijwerkingen".

Grimison P, Mersiades A, Kirby A, Lintzeris N, Morton R, Haber P, Olver I, Walsh A, McGregor I, Cheung Y, Tognela A, Hahn C, Briscoe K, Aghmesheh M, Fox P), Abdi E, Clarke S, Della-Fiorentina S, Shannon J, Gedye C, Begbie S, Simes J, Stockler M. Oral THC:CBD cannabis extract for refractory chemotherapy-induced nausea and vomiting: a randomised, placebo-controlled, phase II crossover trial. Ann Oncol. 2020;31(11):1553-1560.

Wetenschap/Mens: Het gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden kan complexe cognitieve vaardigheden in de loop van 12 maanden verbeteren

Volgens een onderzoek van onderzoekers van de afdeling Psychiatrie van de Harvard Medical School in Boston en het McLean Hospital Imaging Centre in Belmont, VS, kan het medicinaal gebruik van cannabis het cognitief functioneren verbeteren. Als onderdeel van een lopend onderzoek hebben patiŽnten met medicinale cannabis (MC) een basisbezoek afgelegd voordat ze met cannabis begonnen en evaluaties na 3, 6, en 12 maanden behandeling.

De auteurs schreven dat "ten opzichte van de uitgangswaarde, MC patiŽnten significante verbeteringen vertoonden op metingen van executieve functies en klinische toestand in de loop van 12 maanden; verbale leer/geheugen prestaties bleven over het algemeen stabiel. Verbeterde cognitieve prestaties waren niet gecorreleerd met het gebruik van MC". De auteurs concludeerden dat "de studieresultaten eerdere proefbevindingen uitbreiden, wat erop wijst dat MC-patiŽnten na verloop van tijd een verbeterde in plaats van een verminderde executieve functie kunnen vertonen".

Sagar KA, Dahlgren MK, Lambros AM, Smith RT, El-Abboud C, Gruber SA. An Observational, Longitudinal Study of Cognition in Medical Cannabis Patients over the Course of 12 Months of Treatment: Preliminary Results. J Int Neuropsychol Soc. 2021 Jul;27(6):648-660.

Wetenschap/Mens: Cannabisgebruik wordt geassocieerd met lagere hersenontsteking bij mensen met HIV

Volgens een studie aan de Universiteit van CaliforniŽ in San Diego, VS, met 263 deelnemers werd dagelijks cannabisgebruik geassocieerd met verminderde ontsteking van de hersenen. Ze analyseerden gegevens van 4 groepen: hiv-negatieve niet-cannabisgebruikers (n = 65), hiv-positieve niet-cannabisgebruikers (n = 105), hiv-positieve matige cannabisgebruikers (n = 62), en hiv-positieve dagelijkse cannabisgebruikers (n = 31).

HIV-positieve dagelijkse cannabisgebruikers vertoonden significant lagere hoeveelheden markers voor ontsteking in de cerebrale ruggenmergvloeistof vergeleken met HIV-positieve niet-cannabisgebruikers. Bloed biomarkers toonden geen verschillen naar cannabisgebruik. De auteurs concludeerden dat "huidig dagelijks cannabisgebruik geassocieerd was met lagere niveaus van ontstekingsbevorderende chemokines die betrokken zijn bij de pathogenese van HIV en dat deze chemokines gekoppeld waren aan het cognitieve domein van leren".

Watson CW, Campbell LM, Sun-Suslow N, Hong S, Umlauf A, Ellis RJ, Iudicello JE, Letendre S, Marcotte TD, Heaton RK, Morgan EE, Grant I. Daily Cannabis Use is Associated With Lower CNS Inflammation in People With HIV. J Int Neuropsychol Soc. 2021;27(6):661-672.

Wetenschap/Mens: Cannabis hyperemesis syndroom is geassocieerd met bepaalde genmutaties

Volgens onderzoek uit de VS, gepubliceerd in Cannabis and Cannabinoid Research met 205 deelnemers, die leden aan Cannabinoid hyperemesis syndroom (CHS), en 54 gezonde controles kunnen veranderingen in bepaalde genen verantwoordelijk zijn voor dit zeldzame syndroom. Een gereduceerde groep van 28 patiŽnten en 12 controles voltooiden uiteindelijk genomische tests.

Bij 88% van de patiŽnten trad verbetering op na het stoppen met cannabis, maar bij de meesten kwam het na hervatting snel weer terug. De bevindingen bij de patiŽnten omvatten mutaties in de genen COMT, transient receptor potential vanilloid receptor 1, CYP2C9, het gen dat dopamine-2 receptor codeert en het ATP-binding cassette transporter gen. De auteurs schreven dat "dit het grootste patiŽntencohort van CHS is dat tot nu toe werd onderzocht, en het eerste waarbij geassocieerde mutaties werden vastgesteld in genen die een invloed hebben op neurotransmitters, het endocannabinoÔde systeem, en het cytochroom P450 complex dat geassocieerd is met het metabolisme van cannabinoÔden". CannabinoÔde hyperemesis syndroom (CHS) is een diagnose van uitsluiting met hardnekkige misselijkheid, cyclisch braken, buikpijn, en warm badgedrag geassocieerd met voortdurende blootstelling aan THC.

Russo EB, Spooner C, May L, Leslie R, Whiteley VL. Cannabinoid Hyperemesis Syndrome Survey and Genomic Investigation. Cannabis Cannabinoid Res, 2021 Jul 5. [in press]

Wetenschap/Mens: Mensen kunnen spiritueel voordeel putten uit cannabisgebruik

Resultaten van een onderzoek met 1087 deelnemers tonen aan dat cannabisgebruik in verband kan worden gebracht met spirituele voordelen. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van de California School of Professional Psychology van de Alliant International University in Emeryville, VS.

Spiritueel voordeel van cannabis werd gemeld door 66,1% van de steekproef, en 5,5% gaf aan dat het soms een spirituele belemmering was geweest. De auteurs schreven dat "de meerderheid van de groep (63%) vrij was van cannabisgebruiksstoornis. Vergeleken met de groep zonder stoornis, was de groep zonder stoornis significant ouder en scoorde lager op experiŽntiŽle vermijding, psychologische distress, en verschillende motieven voor gebruik. De resultaten suggereren dat spirituele motieven voor cannabisgebruik wijdverbreid kunnen zijn."

Heide FJ, Chang T, Porter N, Edelson E, Walloch JC. Spiritual Benefit from Cannabis. J Psychoactive Drugs. 2021 Jul 5:1-9.

Wetenschap/Mens: Cannabis wordt vaak gebruikt ter vervanging van andere medicijnen

Een anonieme enquÍte met 2841 deelnemers, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Aarhus in Denemarken, bevestigt eerder onderzoek dat cannabis vaak wordt gebruikt ter vervanging van andere medicijnen. De steekproef werd geworven via sociale media, publieke media en patiŽntenorganisaties. Cannabis werd al dan niet voorgeschreven en gebruikt met medicinale doeleinden. Meer dan de helft (55%) had cannabis gebruikt met het doel een voorgeschreven medicijn te vervangen.

Vergeleken met niet-vervangende gebruikers waren de vervangende gebruikers vaker vrouw en gebruikten zij cannabis voor de behandeling van chronische pijn en andere somatische aandoeningen. Pijnmedicatie (67%), antidepressiva (25%), en artritismedicatie (21%) waren de meest voorkomende soorten geneesmiddelen die door cannabis werden vervangen. De auteurs schreven dat "meer dan de helft (65,8%) CaM veel effectiever vond in vergelijking met voorgeschreven medicijnen, en 85,5% dat de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van voorgeschreven medicijnen veel erger waren in vergelijking met het gebruik van CaM."

Kvamme Sl, Pedersen MM, RÝmer Thomsen K, Thylstrup B. Exploring the use of cannabis as a substitute for prescription drugs in a convenience sample. Harm Red J 2021;18(72).

Kort nieuws

VS: Witte Huis beveelt herziening antidopingregels aan na verbod Richardson
Het Witte Huis heeft op 7 juli gezegd dat het de moeite waard kan zijn om de antidopingregels in de sport te herzien nadat de Amerikaanse sprinter Sha'Carri Richardson positief had getest op cannabisgebruik. USA Track & Field weigerde Richardson te selecteren voor het estafetteteam voor de Olympische Spelen van 2021 in Tokio nadat ze een verbod van een maand voor de verboden stof had geaccepteerd. Ze verklaarde dat ze cannabis had gebruikt om de dood van haar moeder te verwerken.
Reuters van 7 juli 2021

Zwitserland: Meerderheid Zwitsers steunt legalisering cannabis
De meeste Zwitsers accepteren het idee om cannabis voor recreatieve doeleinden te legaliseren, mits er regels zijn om minderjarigen te beschermen, zo blijkt uit een enquÍte. Bijna tweederde van de ondervraagden wil dat de minimumleeftijd voor consumptie wordt vastgesteld op 18 jaar, aldus het Federaal Bureau voor Volksgezondheid (FOPH). Twee derde van de ondervraagden is voorstander van proefprojecten voor de gecontroleerde distributie van cannabis voor recreatieve doeleinden.
Zwitserse info van 1 juli 2021

Wetenschap/Mens: Depressie in de adolescentie is een risicofactor voor cannabisgebruik
In een onderzoek met 1606 adolescenten uit Canada waren depressieve symptomen een risicofactor voor cannabisgebruik.
Douglas Mental Health University Institute, afdeling Psychiatrie, Montreal, Canada.
Bolanis D, et al. J Affect Disord. 2020;274:1076-1083.

Wetenschap/Dier: Activering van de CB2-receptor kan de microcirculatie in het slakkenhuis verbeteren
Activering van de CB2-receptor door een synthetische cannabinoÔde (JWH-133) verbeterde de microcirculatie in de cochlea, een deel van het binnenoor.
Afdeling Otorhinolaryngologie, Hoofd-Hals Chirurgie, Ludwig-Maximilians-Universiteit van MŁnchen, Duitsland.
Weiss BG, et al. Otol Neurotol. 2021 Jul 9. [in press]

Wetenschap/Mens: De therapeutische effecten van CBD bij het Dravet syndroom kunnen binnen 2 weken beginnen
In een placebogecontroleerde studie met 124 patiŽnten met het Dravet-syndroom werden verschillen tussen placebo en CBD duidelijk op dag 12 en dag 13.
Afdeling Kindergeneeskunde, Afdeling Neurologie van Connecticut Children's, Universiteit van Connecticut, Hartford, VS.
Madan Cohen J, Epilepsia. 2021 Jul 15. [In press]

Wetenschap/Mens: Cannabisgebruik was niet geassocieerd met lengte van ziekenhuisverblijf van patiŽnten met schizofrenie
In een vergelijking van 55 cannabisgebruikers en 462 niet-substantiegebruikers was er geen verschil tussen de duur van het ziekenhuisverblijf in de 2 groepen schizofreniepatiŽnten.
Afdeling Psychiatrie, University of Hawai'i at Mānoa, Honolulu, Hawai'i, VS.
Williams SR et al. Subst Use Misuse. 2021 Jul 15:1-4.

Wetenschap/Mens: Regelmatig cannabisgebruik kan verschillende gevolgen hebben voor cognitieve prestaties bij mannen en vrouwen
In een onderzoek met 110 regelmatige cannabisgebruikers, van wie 72% man was, vertoonden vrouwen een beter verbaal leervermogen en geheugen en mannen een betere aandacht en cognitieve flexibiliteit.
Afdeling Psychologie, Palo Alto University, VS.
Hirst R, et al. J Int Neuropsychol Soc. 2021;27(6):581-591.

Wetenschap/Dier: De cannabinoÔdereceptor GPR55 kan de wondgenezing na een hartaanval beÔnvloeden
Een studie met muizen toont aan dat de cannabinoÔde-gevoelige receptor GPR55 "de cardiale homeostase en ischemiereacties reguleert" na een myocardinfarct. Muizen zonder de GPR55 vertoonden infarctuitbreiding.
Instituut voor Cardiovasculaire Preventie (IPEK), Ludwig-Maximilians-Universitšt (LMU) MŁnchen, Duitsland.
Puhl SL, et al. Sci Rep. 2021;13;11(1):14385.

Wetenschap/Dier: Het endocannabinoÔde systeem speelt een cruciale rol bij depressie na chronische pijn
Nieuw onderzoek met ratten toont aan, dat het endocannabinoÔde systeem een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling van depressie na chronische pijn.
Afdeling Anesthesiologie, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, VS.
Mekka CM, et al. J Neurosci. 2021 Jul 9 [In press]

Wetenschap/Mens: Een behandeling met capsaÔcine kan helpen bij cannabis hyperemesis syndroom
In een studie met 201 patiŽnten die leden aan cannabis hyperemesis syndroom werden sommigen behandeld met topische capsaÔcine op de buik. De auteurs schreven dat "de tijd tot ontslag na toediening van het referentiemiddel korter was voor degenen die capsaÔcine kregen in vergelijking met patiŽnten die dat niet kregen".
University of Michigan Health System, Ann Arbor, VS.
Kum V, et al. Am J Emerg Med. 2021;49:343-351. [In press]

Wetenschap/Dier: CBD verminderde ziektegedrag, een maat voor depressieve reactie
In een studie met muizen, die leden aan ontstekingen, verminderde CBD het ziektegedrag, wat volgens de auteurs "het potentiŽle gebruik ervan versterkt als een antidepressivum dat neuro-inflammatie moduleert."
Neurowetenschapsprogramma, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, BraziliŽ.
Tito PAL, et al. Pharmacol Rep. 2021 Jul 3:1-14.

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2022

De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde wordt uitgesteld tot het najaar van 2022 en zal worden gehouden als een hybride evenement in Zwitserland en online.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.