[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 08 April 2021

Wetenschap/Mens: Cannabis kan nuttig zijn bij pijn door instabiele angina en coronaire hartziekte volgens een case report

Onderzoekers van het Center for Primary Care Medicine in Lawrenceville, VS, beschreven het geval van een 63-jarige man die zich bij een huisarts meldde voor een consult met medicinale cannabis vanwege instabiele angina pectoris (UA) die niet verlicht werd door morfine of hartmedicatie. Hij had alle eerste- en tweedelijns polyfarmaceutische therapieŽn gefaald. De patiŽnt had zich 22 jaar geleden voor het eerst gemeld na een vermoedelijk myocardinfarct. Hij kwam opnieuw in 2010 en onderging toen een stentplaatsing voor een inoperabele drievaten-coronaire hartziekte. Hij ontwikkelde pijn als gevolg van instabiele angina gedurende de afgelopen 6 jaar.

In combinatie met zijn standaard cardiale zorg had de patiŽnt een geleidelijke vermindering van de pijn, inclusief frequentie en aard, na gebruik van een eetbare vorm van cannabis. Na voortzetting van de behandeling stopte hij met langdurige morfinebehandeling en beschreef hij de pijn als niet langer verlammend. Zoals blijkt uit zijn inspanningstolerantietests, ervaarde de patiŽnt een verbeterde functionele capaciteit en meldde hij een toename in zijn dagelijks functioneren en algemene activiteit.

Shaffer BL, Davis GM, Incitti MA, Piper BJ, Entler BV. Application of medical cannabis in unstable angina and coronary artery disease: A case report. Medicine (Baltimore). 2021;100(11):e25172.

Wetenschap/Mens: Cannabis kan nuttig zijn bij de behandeling van misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap volgens een case-serie

Onderzoekers van de Adelson Faculteit Geneeskunde van de Ariel Universiteit, IsraŽl, presenteerden 4 gevalsbeschrijvingen van vrouwen met hyperemesis gravidarum (misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap), die baat hadden bij een behandeling met cannabis. Zij merkten op dat "Hyperemesis Gravidarum (HG) slechts gedeeltelijk reageert op standaard anti-emetica."

Er was een zeer significante verbetering van de symptomen. De score van de PUCE (Pregnancy Unique Quantification of Emesis) verbeterde van een gemiddelde van 14,5 naar 7,5, naast een verbetering in de kwaliteit van leven. De auteurs schreven dat deze "resultaten suggereren dat cannabis effectief kan zijn bij HG, en dat dit onderzocht zou moeten worden in gecontroleerde studies met voldoende capaciteit, waarbij de potentiŽle risico's voor de foetus volledig in ogenschouw worden genomen".

Koren G, Cohen R. The use of cannabis for Hyperemesis Gravidarum (HG).J Cannabis Res, 2020;2(4).

Wetenschap/Mens: Cannabis kan effectief zijn bij de behandeling van Hodgkin-lymfoom volgens een case report

Zelfbehandeling met cannabis resulteerde in een vermindering van de tumormassa van Hodgkin-lymfoom bij een vrouw, die chemotherapie weigerde vanwege haar zwangerschap. Dit geval werd gemeld door onderzoekers van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Universiteit van Oradea, RoemeniŽ. De 21-jarige patiŽnte werd gediagnosticeerd met stadium IIB Hodgkin-lymfoom en begon met eerstelijns chemotherapie en radiotherapie, met onvolledige remissie.

Vijf jaar later werd ze voor de tweede keer zwanger en werd haar voorgesteld de zwangerschap af te breken, wat ze weigerde. Een MRI-scan toonde progressie van het Hodgkin-lymfoom en zij werd verschillende keren in het ziekenhuis opgenomen wegens veranderde algemene toestand, infecties van de luchtwegen en verhoogde behoefte aan pijnstillers, waaronder opioÔden. Toen ze 26 weken zwanger was, begon de patiŽnte op eigen houtje een behandeling met zuivere cannabis. Haar pijn en algemene toestand werden beter en het tumorweefsel nam af. Ze beviel door een keizersnede met 34 weken van een jongen. De auteurs concludeerden dat "cannabis deel zou kunnen uitmaken van een oncologische behandeling. Geen enkel ander geval zoals dit is, voor zover wij weten, eerder gerapporteerd."

Huniadi A, Sorian A, Iuhas C, Bodog A, Sandor MI. The effect of cannabis in the treatment of Hodgkin's lymphoma in a pregnant patient - extensive case report and literature review. J BUON. 2021;26(1):11-16.

Kort nieuws

IsraŽl: Ongeveer 85.000 patiŽnten krijgen cannabis voor medicinaal gebruik
Het aantal cannabispatiŽnten heeft in februari 2021 de grens van 85.000 overschreden, met inbegrip van een stijging van ongeveer 2.000 alleen al in de laatste maand, iets lager dan het maandelijkse gemiddelde van ongeveer 3.000 nieuwe patiŽnten per maand in de afgelopen maanden.
Cannabis Magazine van 17 maart 2021

Zambia: De regering wil de teelt van cannabis voor medicinaal gebruik legaliseren
Het kabinet van Zambia heeft ingestemd met de publicatie en indiening in het parlement van een wetsvoorstel om de teelt van cannabis te legaliseren.
News Agency of Nigeria van 3 maart 2021

Wetenschap: CBD toont antivirale effecten tegen het nieuwe coronavirus
CBD en zijn metaboliet, 7-OH-CBD blokkeren krachtig de replicatie van SARS-CoV-2 in longepitheelcellen. CBD werkt na cellulaire infectie, remt virale genexpressie en keert veel effecten van SARS-CoV-2 op gastheergen-transcriptie om.
Ben May Departement voor Kankeronderzoek, Universiteit van Chicago, VS.
Nguyen LC, et al. bioRxiv, 2021, Mar 10. [onder herziening].

Wetenschap/Mens: Cannabis kan lichaamsbeweging verhogen
In een studie met 12.043 jongvolwassenen "tonen de resultaten aan dat, in het bijzonder voor modellen met een vast effect, marihuanagebruik niet significant gerelateerd is aan lichaamsbeweging, in tegenstelling tot de conventionele wijsheid dat marihuanagebruikers minder kans hebben om actief te zijn. De enige significante schattingen suggereren zelfs een positieve relatie, zelfs bij zwaardere gebruikers gedurende de afgelopen 30 dagen."
Department of Health Management and Policy, Miami Herbert Business School, Universiteit van Miami, Coral Gables, VS.
French MT, et al. Prev Med. 2021 Mar 9:106518.

Wetenschap/Mens: Legalisering in Canada had geen effect op cannabisgebruik bij adolescenten
In een grote studie tonen de resultaten aan dat "het lijkt erop dat cannabislegalisering nog niet is gevolgd door uitgesproken veranderingen in het cannabisgebruik onder jongeren. De hoge prevalentie van cannabisgebruik door jongeren in deze steekproef blijft een punt van zorg. Deze gegevens suggereren dat de cannabiswet nog niet heeft geleid tot de vermindering van cannabisgebruik door jongeren die werd beoogd met de volksgezondheidsaanpak."
Universiteit van Waterloo, School of Public Health and Health Systems, Waterloo, Canada.
Zuckermann AME, et al. Science Direct, 2021, Jun 12:.101351

Wetenschap/Mens: Alcohol- maar niet cannabisgebruik verminderde dikte van de hersenschors
Volgens een studie met 436 tweelingen van 24 jaar werd een groter alcohol-, maar niet cannabisgebruik geassocieerd met een verminderde dikte van de cortex in verschillende hersengebieden.
Afdeling Psychiatrie en Gedragswetenschappen, Universiteit van Minnesota, Minneapolis, VS.
Harper J, et al. Biol Psychiatry. 2021 Jan 20:S0006-3223(21)00048-

Wetenschap/Mens: Medische cannabiswetten in de VS zijn niet geassocieerd met hoger cannabisgebruik door adolescenten
Volgens een analyse met 1.091.723 deelnemers in de jaren 1991 tot 2015 "adolescenten die enig marihuanagebruik in de afgelopen 30 dagen rapporteerden, waren lager in staten die op enig moment tijdens de studieperiode MML's hebben uitgevaardigd." De auteurs vonden ook "geen effecten op zwaar marihuanagebruik".
Cannabis Control Commission, Commonwealth of Massachusetts, Worcester, VS.
Johnson JK, et al. Subst Abus. 2021 Mar 22:1-5.

Wetenschap/Mens: "Als ze zeggen dat wiet depressie veroorzaakt, maar het is je favoriete antidepressivum"
:Een artikel getiteld "When they say weed causes depression, but it's your fav antidepressant" analyseert de relatie tussen cannabis en depressie.
Wright State University, Dayton, Ohio, VS.
Yadav S, et al. PLoS One. 2021;16(3):e0248299.

Wetenschap/Mens: CBD kan alcoholgebruik verminderen volgens een observationele studie
Volgens een observationele studie met 120 cannabis- en alcoholgebruikers, waarin 3 groepen werden vergeleken, een groep die cannabis met een hoog THC-gehalte gebruikte, een groep die cannabissoorten met een hoog THC- en CBD-gehalte gebruikte en een groep die cannabissoorten met een hoog CBD-gehalte gebruikte, dronk de CBD-groep minder drankjes per drinkdag en had minder alcoholgebruiksdagen. Er was geen verschil tussen de THC- en de THC/CBD-groepen.
Afdeling Psychologie, Colorado State University, Fort Collins, CO, VS.
Karoly HC, et al. Psychol Addict Behav. 2021 Mar 25. [in druk].

Wetenschap/Dier: zowel CBD als THC verminderen neuropathische pijn
In studies met muizen hadden zowel THC als CBD pijnstillende effecten tegen neuropathische pijn. De auteurs schreven dat dit "suggereert dat CBD een veiligere, zij het minder doeltreffende, orale behandeling biedt tegen neuropathische pijn veroorzaakt door zenuwschade dan THC-bevattende preparaten."
Pain Management Research Institute, Kolling Institute of Medical Research, Northern Clinical School, University of Sydney at Royal North Shore Hospital, AustraliŽ.
Mitchell VA, et al. Neuropharmacology. 2021 Mar 16:108529.

Wetenschap/Mens: Ontregeling van het immuunsysteem beÔnvloedt de cannabis-psychose associatie
Volgens een analyse van de immuunstatus van 153 eerste-episode psychotische patiŽnten en 256 gezonde controles "zou immuundysregulatie deel kunnen uitmaken van de pathofysiologie van psychose, niet verklaard door cannabisgebruik of andere confounders. Wij leveren het eerste en eerste bewijs dat immuundysregulatie de cannabis-psychose associatie modificeert, in lijn met een twee-hit hypothese."
Afdeling Neurowetenschappen en Gedrag, Afdeling Psychiatrie, Ribeir„o Preto Medische School, Universiteit van S„o Paulo, BraziliŽ.
Corsi-Zuelli F, et al. Psychol Med. 2021 Mar 19:1-11.

Wetenschap/Mens: Veel illegale drugsgebruikers gebruiken cannabis voor schadebeperking
In een onderzoek met mensen die drugs gebruiken in Vancouver, Canada, "meldde ongeveer 1 op de 4 deelnemers ten minste eenmaal tijdens de onderzoeksperiode cannabis te hebben gebruikt voor schadebeperking".
British Columbia Centre on Substance Use, Vancouver, BC, Canada.
Mok J, et al. Am J Public Health. 2021 Mar 18:e1-e4.

Wetenschap/Mens: Mensen met bipolaire stoornis gebruiken vaker cannabis
Een analyse van gegevens over bipolaire stoornis en cannabisgebruik toont aan dat "genetische aansprakelijkheid voor bipolaire stoornis significant geassocieerd was met een verhoogd risico op levenslang cannabisgebruik; genetische aansprakelijkheid voor levenslang cannabisgebruik vertoonde echter geen associatie met het risico op bipolaire stoornis".
Afdeling Affectieve Stoornissen, Universitair Ziekenhuis Aarhus - Psychiatrie, Denemarken.
Jefsen OH, et al. Addict Biol. 2021 Mar 17:e13030.

Wetenschap/Mens: De legalisering van cannabis in de VS ging gepaard met een verhoogd risico op dodelijke verkeersongevallen
Uit een studie blijkt dat "de legalisering van recreatieve cannabis in de VS werd geassocieerd met een relatief verhoogd risico op dodelijke aanrijdingen met motorvoertuigen van 15% en een relatieve toename van de bijbehorende sterfgevallen van 16%, zonder overtuigend verschil tussen het eerste en het daaropvolgende jaar na de legalisering."
McGill University, Montrťal, Canada.
Windle SB, et al. CMAJ Open. 2021;9(1):E233-E241.

Wetenschap/Cellen: Hoe cannabinoÔden hun anti-kankereffecten uitoefenen bij ER(+) borstkanker
Onderzoek met cannabinoÔden in ER(+) borstkankercellen toont aan dat bij de antikankereffecten aromatase en steroÔdereceptoren betrokken zijn.
Departement Biologische Wetenschappen, Faculteit Farmacie, Universiteit van Porto, Portugal.
Amaral C, et al. J Steroid Biochem Mol Biol. 2021 Mar 17;210:105876.

Wetenschap/Mens: Cannabis was niet effectief bij de behandeling van posttraumatische stressstoornis in een gecontroleerde studie
In een cross-over onderzoek naar cannabis bij posttraumatische stressstoornis kregen 80 deelnemers 1 van de 3 soorten gerookte cannabis (12% THC en zeer laag CBD, 11% CBD en zeer laag THC, ongeveer 8% THC en 8% CBD) of een PLACEBO gedurende 3 weken, gescheiden door 2 weken zonder behandeling. Er waren geen verschillen in behandelingseffecten tussen de actieve cannabissoorten en PLACEBO. De auteurs schreven dat "alle behandelingsgroepen, inclusief PLACEBO, een goede verdraagbaarheid vertoonden en significante verbeteringen in PTSS-symptomen gedurende drie weken behandeling, maar geen enkele actieve behandeling presteerde statistisch beter dan PLACEBO in deze korte, inleidende proef".
Perelman School of Medicine, Universiteit van Pennsylvania, Philadelphia, VS.
Bonn-Miller MO, et al. PLoS One. 2021;16(3):e0246990.

Wetenschap/Mens: Zeer milde effecten van CBD op witte stof structuur bij patiŽnten met epilepsie
Onderzoekers vonden slechts zeer milde effecten van hoge CBD doses bij patiŽnten met behandelingsresistente epilepsie op de witte stof structurele integriteit van de hersenen.
Afdeling Neurologie en UAB Epilepsie Centrum, Universiteit van Alabama in Birmingham, VS.
Houston JT, et al. Epilepsy Res. 2021 Mar 8;172:106603.

Wetenschap: THC kan helpen bij de ziekte van Alzheimer
In een studie die gebruik maakt van atoom moleculaire dynamica simulatie tonen onderzoekers aan dat THC de structuur van de amyloid-beta fibrillen verstoort. Onderzoekers schreven dat de "destabilisatie van de protofibrillen door de THC moleculen leidt tot de conclusie dat THC moleculen kunnen worden overwogen voor de therapie bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer."
Department of Chemical Engineering, Indian Institute of Technology Guwahati, Assam, India.
Kanchi PK, et al. J Mol Graph Model. 2021 Mar 9;105:107889.

Wetenschap/Dier: CBD beÔnvloedt moleculen die relevant zijn voor ontstekingen, blijkt uit studie met paarden
In een studie met paarden, die 0,5, 1 en 2 mg CBD per kilogram lichaamsgewicht kregen, vonden onderzoekers veranderingen in niveaus van zogenaamde eicosanoÔden, op een manier die wijst op ontstekingsremmende effecten. EicosanoÔden, zoals prostaglandinen, zijn signaalmoleculen, die onder meer van belang zijn bij ontstekingen.
K.L. Maddy Equine Analytical Pharmacology Laboratory, School of Veterinary Medicine, Universiteit van CaliforniŽ, Davis, VS.
Ryan D, et al. Drug Test Anal. 2021 Mar 15. [in druk]

Wetenschap/Cellen: Lage THC-concentraties beschermen zenuwcellen tijdens overexcitatie
Uit een studie is gebleken dat CB1-receptoren een rol spelen bij de groei van zenuwcellen en dat een lage concentratie THC zenuwcellen beschermt tijdens overexcitatie.
Afdeling Anesthesiologie, Universiteit van Illinois in Chicago, Chicago, IL, 60612, VS.
Savchenko VL, et al. Cell Mol Neurobiol. 2021 Mar 16. [in druk]

Wetenschap/Dier: Activering van de CB1-receptor beschermt het organisme tegen sociale stress
Een studie met muizen toont aan "dat CB1-signalering het organisme beschermt tegen de fysieke en emotionele schade van sociale stress en impliceert endocannabinoÔde-gemedieerde modulatie van microglia in de ontwikkeling van stress-gerelateerde pathologieŽn."
Instituut voor Moleculaire Psychiatrie, Medische Faculteit, Universiteit van Bonn, Duitsland.
Beins EC, et al. Transl Psychiatry. 2021;11(1):164.

Wetenschap/Mens: Anandamide (AEA) speelt een rol bij het verminderen van angst
In een studie met 51 gezonde mensen wijzen de resultaten "op een mogelijke rol voor AEA bij het leren van vermindering van angst. Voorbehandeling met AEA-verhogende medicijnen zou het uitdovingsleren tijdens psychotherapeutische interventies kunnen bevorderen."
Kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie/psychotherapie, Universiteit van Ulm, Duitsland.
Spohrs J, et al. Transl Psychiatry. 2021;11(1):161.

Wetenschap/Dier: Hennepolie kan pijn verminderen
In een dierstudie verminderden verschillende doses hennepolie de acute en chronische pijn. Het was ook effectief als het werd gecombineerd met verschillende doses palmitoylethanolamine.
Afdeling Anatomie en Neurobiologie, Universiteit van CaliforniŽ, VS.
Tagne AM, et al. Pharmacol Res. 2021 Mar 12:105545.

Wetenschap/Dier: Chronische ontstekingspijn veroorzaakt veranderingen van CB1-receptoren in een bepaald hersengebied
Dierstudies tonen aan dat ontstekingspijn veranderingen teweegbrengt in de lokalisatie van CB1-receptoren in de zogenaamde PAG (periaqueductale grijs), een belangrijk pijncentrum in de hersenen. De auteurs schreven dat deze "bevindingen een groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal aanvullen dat pijn-geÔnduceerde veranderingen in hersengebieden aantoont die verantwoordelijk zijn voor zowel de pijnstillende als de belonende eigenschappen van pijnstillende farmacotherapieŽn."
Afdeling Neurobiologie, Legacy Research Institute, Portland, VS.
Wilson-Poe AR, et al. Pain Rep. 2021;6(1):e897.

Wetenschap/Mens: Stabiele bloedconcentraties van CBD werden bereikt na 7 dagen dosering
In een studie werden 43 gezonde mensen verdeeld in 5 dosisgroepen: 120 mg CBD en 5,4 mg THC per dag, 240 mg CBD en 10,8 mg THC per dag, 360 mg CBD en 16,2 mg THC per dag, 480 mg CBD en 21,6 mg THC per dag, of PLACEBO. Steady-state CBD-concentraties in het bloed werden bereikt op dag 7. Over de dagen 1 en 7 waren er geen consistente verschillen in subjectieve effecten tussen PLACEBO en actieve studiemedicatie.
Canopy Growth Corporation, Smiths Falls, Ontario, Canada.
Peters EN, et al. J Anal Toxicol. 2021 Mar 12:bkab026.

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2021

 De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde zal online worden gehouden van 14 tot 16 oktober 2021. Registratie is gratis.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.