[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 07 Oktober 2020

IACM: Prof. Elisaldo Araķjo Carlini, pionier op het gebied van cannabinoÔdeonderzoek, stierf op 90-jarige leeftijd.

De Braziliaanse cannabis- en cannabinoÔde-onderzoeker Prof. Elisaldo Araujo Carlini (1930-2020) stierf op 16 september op 90-jarige leeftijd. Hij was de pionier in het ontdekken van de anticonvulsieve effecten van cannabidiol, al in de jaren zeventig. Carlini woonde gedurende een periode van zijn jeugd in een klein landelijk district van PirajŠ, S„o Paulo. In dit dorp zonder middelen, inclusief geen gezondheidszorg, kwam hij in aanraking met kruidenbehandelingen en ontwikkelde hij een diep gevoel van verbondenheid met menselijk lijden. De professor vertelde zijn studenten altijd dat zijn passie voor onderzoek naar medicinale planten in die tijd begon.

Carlini publiceerde zijn eerste werk over cannabis bijna gelijktijdig met het werk van de groep van Raphael Mechoulam aan de Hebreeuwse Universiteit in IsraŽl. In die tijd vormden Mechoulam en Carlini een uiterst productief partnerschap en een levenslange vriendschap. Een paar jaar later ontdekten hij en zijn collega Isaac Karniol dat het THC-gehalte van Braziliaanse cannabismonsters niet al zijn biologische activiteiten verklaarde. Deze bevinding maakte duidelijk dat andere cannabinoÔden ook farmacologische effecten kunnen hebben die, zoals in het geval van cannabidiol (CBD), zelfs in strijd kunnen zijn met de effecten die worden waargenomen met THC. Deze studies waren fundamenteel voor de latere ontdekkingen van de anxiolytische en antipsychotische eigenschappen van CBD.

Bron: fragmenten uit het manuscript "Prof. Elisaldo Araķjo Carlini, Cannabis and Cannabinoid
Research Pioneer (1930-2020)" voor het IACM-tijdschrift Cannabis and Cannabinoid Research, geschreven door Antonio Zuardi, Francisco Guimaraes en Josť Crippa van de Universiteit van S„o Paulo , BraziliŽ. [moet nog Gepubliceerd worden]

Wetenschap/Mens: Volgens een rapport kan cannabisgebruik het risico op kanker verlagen

Volgens een studie die online is gepubliceerd in Cannabis and Cannabinoid Research door wetenschappers van het Department of Life Sciences aan de Indiana University South Bend, VS, kan cannabisgebruik het risico op kanker verminderen. De auteurs identificeerden 34 onderzoeken en namen gegevens op met een hoog risico op selectiebias (gedefinieerd als die uit Noord-Afrika en degenen die zich niet aanpasten aan tabak) en gegevens met een hoog risico op uitkomstbias (gedefinieerd als die met minder dan 20 gevallen of controles in de Cannabisgebruikers).
Van alle kankerlocaties vertoonde alleen zaadbalkanker een relatieve risicowaarde van meer dan 1, hoewel dit niet significant was en een verwaarloosbare effectgrootte van 12% had (RR = 1,12). Na verwijdering van zaadbalkanker toonden de overige gegevens een afname van het risico met 13% (RR = 0,87). Hoofd-halskankers vertoonden een negatieve correlatie met het kankerrisico (RR = 0,83). De relatieve risicoís bereikten geen statistische significantie in de andere categorieŽn van kankerhaarden (longen, testikels, met obesitas geassocieerd, andere). De auteurs concludeerden dat deze gegevens ďconsistent zijn met een negatief verband tussen cannabisgebruik en niet-zaadbalkanker, maar dat vanwege de hoge heterogeniteit en de kleine hoeveelheid gegevens voor veel kankers er weinig vertrouwen was in dit resultaat.

Clark TM. Scoping Review and Meta-analysis Suggests that Cannabis Use May Reduce Cancer Risk in the United States. Cannabis Cannabinoid Res. 2020 Aug 21. [in press]

Wetenschap/Mens: Mensen die leven met hiv en cannabis gebruiken, presteren beter op cognitief gebied

Mensen met HIV (PLWH) melden meer cannabisgebruik dan de algemene bevolking. In een onderzoek met 138 patiŽnten presteerden degenen die cannabis gebruikten neuropsychologisch beter dan niet-gebruikers. Dit is het resultaat van wetenschappers van de afdeling psychologie aan de Fordham University in New York, VS.
PatiŽnten die cannabisgebruikers waren, presteerden significant beter dan niet-gebruikende patiŽnten bij tests van verwerkingssnelheid, uitvoerende functie, verbale behendigheid, leren, geheugen en motorische vaardigheden. De auteurs schreven dat hun resultaten "suggereren dat PLWH met eerder cannabisgebruik een vergelijkbare of betere cross-functionele neurocognitie hebben dan PLWH zonder eerder gebruik".

Crook CL, Savin MJ, Byrd D, Summers AC, Guzman VA, Morris EP, Tureson K, Aghvinian M, Cham H, Mindt MR. The neurocognitive effects of a past cannabis use disorder in a diverse sample of people living with HIV. AIDS Care. 2020:1-10.

Wetenschap/Mens: Grote aantallen patiŽnten met pijn in de rug zijn in staat om het gebruik van opioÔden te stoppen na het starten van cannabisgebruik.

In een retrospectieve cohort studie van 61 patiŽnten met lage rugpijn, was ongeveer de helft van de patiŽnten in staat om het gebruik van opioÔden te stoppen, meestal duurde het meerdere jaren. Dit is het resultaat van een onderzoek door de Society of Cannabis Clinicians in Sebastopol, VS. PatiŽnten kregen cannabisaanbevelingen om hun lage rugpijn te verlichten.
De auteurs ontdekten dat "50,8% in staat was om al het opioÔdengebruik te stoppen, wat gemiddeld 6,4 jaar duurde (IQR = 1,75-11 jaar) na uitsluiting van twee patiŽnten die door van de 29 patiŽnten (47,5%) die niet stopten met het gebruik van opioÔden, konden 9 (31%) hun opioÔdengebruik verminderen, 3 (10%) konden de startwaarde behouden en 17 (59%) ) hun consumptie verhogen ". Ze ontdekten dat 'er' geen variabelen waren die voorspelden wie met opioÔden zou stoppen, behalve degenen die hogere doses cannabis gebruikten, eerder geneigd waren om te stoppen, wat suggereert dat sommige patiŽnten mogelijk door kunnen gaan met het gebruik van opioÔden stop met het gebruik van cannabis, vooral degenen die met hogere doses behandelt worden.
Takakuwa KM, Hergenrather JY, Shofer FS, Schears RM. The Impact of Medical Cannabis on Intermittent and Chronic Opioid Users with Back Pain: How Cannabis Diminished Prescription Opioid Usage. Cannabis Cannabinoid Res. 2020;5(3):263-270.

Wetenschap/Mens: Liberalisering van CBD-producten leidde tot de vermindering van andere medicijnen

Sommige regeringen over de hele wereld maken zich zorgen over de sterk toenemende consumptie van CBD (cannabidiol) -producten. Onderzoekers van de Faculteit Recht, Economie en Sociologie van de Universiteit van "Magna Graecia" in Catanzaro, ItaliŽ, en ook uit Duitsland onderzochten een geval van onbedoelde liberalisering van een op CBD gebaseerd product dat in 2017 in ItaliŽ plaatsvond.

Met behulp van unieke en hoogfrequente gegevens over de verkoop van geneesmiddelen op recept en gebruikmakend van de gespreide lokale beschikbaarheid van het nieuwe product in elke Italiaanse provincie, documenteren de onderzoekers een significant substitutie-effect tussen CBD-producten en anxiolytica, kalmerende middelen, opioÔden, antidepressiva en antipsychotica. De auteurs concludeerden dat deze resultaten "suggereren dat een verbod op licht cannabisgebruik voorbij zou gaan aan de behoefte van patiŽnten aan effectieve symptoomverlichting".


Carrieri V, Madio L, Principe F. Do-It-Yourself medicine? The impact of light cannabis liberalization on prescription drugs. J Health Econ. 2020;74:102371.

Kort nieuws

Wetenschap/Dier: CBD kan cytokinestormen bij acuut ademhalingsnoodsyndroom verminderen
In deze studie toonden onderzoekers aan dat intranasale toepassing van de synthetische analoog van een viraal RNA de symptomen van ernstig acuut ademhalingsnoodsyndroom simuleerde, vergezeld van hoge niveaus van pro-inflammatoire cytokines. Toediening van CBD verminderde de niveaus van deze cytokines en verbeterde de klinische symptomen. Dit kan gunstig zijn bij de behandeling van COVID-19. Georgia School of Dentistry, Augusta University, Augusta, Georgia, VS.
Khodadadi H, et al. Cannabis Cannabinoid Res. 2020;5(3):197-201.

Wetenschap/Mens: CBD kan de hersenfunctie moduleren bij angstpatiŽnten met een hoog risico op psychose
In een PLACEBOgecontroleerde, dubbelblinde studie werden 33 mensen met een hoog risico op psychose en 19 gezonde controles onderworpen aan een enkele orale dosis CBD (600 mg) met behulp van functionele magnetische resonantiebeeldvorming (fMRI) tijdens een verwerkingsparadigma van gescande bange gezichten. Tijdens angstverwerking vertoonden deelnemers met een hoog risico op psychose die een PLACEBO kregen (n = 15) een hogere activering in de parahippocampale gyrus dan controles (n = 19) maar een lagere activering in het striatum. De auteurs ontdekten dat "CBD de hersenfunctie moduleert in regio's die betrokken zijn bij het risico op psychose en het verwerken van emoties".
Afdeling Psychose Studies, Afdeling Psychiatrie, Psychologie en Neurowetenschappen, King's College London, VK.
Davies C, et al. Transl Psychiatry. 2020;10(1):311.

Wetenschap/Mens: Veel MS-patiŽnten gebruiken cannabis om spasticiteit, pijn en slaap te behandelen
Volgens een onderzoek van de North American Research Committee on Multiple Sclerosis (NARCOMS) onder 3.249 patiŽnten met multiple sclerose, zei 31 procent (n = 1012) dat ze minstens ťťn keer cannabis gebruikt hadden voor hun MS-symptomen. Van deze respondenten had 50,5 procent cannabis gebruikt om spasticiteit te behandelen, 43,6 procent had cannabis gebruikt voor pijn en 38,4 procent had cannabis gebruikt om te slapen. 636 (19,6%) van de respondenten meldden huidig gebruik van cannabis voor hun MS, terwijl 376 (11,6%) eerder maar niet huidig gebruik meldden.
Salter A, et al. Joint ACTRIMS-ECTRIMS Meeting- MSVirtual2020 P0439.

Spanje: ICEERS online conferentie in het Spaans
De derde ICEERS CANNABMED vindt plaats van 6 tot 7 oktober 2020. Inschrijven is mogelijk here.

Zwitserland: Raad van Staten keurt proef voor volwassen cannabisgebruik goed
De Zwitserse Raad van Staten heeft een plan goedgekeurd om cannabisexperimenten voor recreatief gebruik te starten, maar alleen "ervaren cannabisgebruikers" mogen zich aanmelden. De studie heeft tot doel meer te weten te komen over de effecten van gecontroleerde legalisatie van de drug in Zwitserland. De regering wil dat "alleen volwassenen die al cannabis gebruiken, deelnemen aan het onderzoek". Het voorstel was in juni al goedgekeurd door het Zwitserse parlement - de Nationale Raad.
The Local of 10 September 2020

VK: Ziektekostenverzekering betaalt cannabis voor een jongen met ernstige epilepsie
De NHS heeft ermee ingestemd om te betalen voor de cannabismedicatie van een jongen met ernstige epilepsie, bijna twee jaar nadat zijn zaak de regering ertoe had aangezet om de behandeling te legaliseren. De gezondheidsdienst kondigde aan dat het Billy Caldwell's cannabismedicijn zou financieren op een manier die ouders van andere epileptische kinderen in staat zou moeten stellen om financiering te ontvangen voor soortgelijke behandelingen.
The Times of 11 September 2020

VK: politiechefs steunen eisen voor medische cannabiskaarten
Ondanks de legalisatie van medicinale cannabis in 2018 en tienduizenden mensen die de drug medicinaal gebruiken, hebben slechts ongeveer 100 mensen een NHS-recept voor de drug gekregen. Anderen hebben een privťrecept gekregen, wat vaak gepaard gaat met enorme kosten. De meeste mensen die cannabis gebruiken om ziekten zoals multiple sclerose en epilepsie te behandelen, blijven het klasse B-medicijn illegaal kopen en riskeren arrestatie en vervolging.
Vice of 9 September 2020

Zweden: twee bedrijven mogen medicinale cannabisextracten aan patiŽnten leveren
Twee bedrijven hebben aangekondigd in 2020 medicinale cannabisolieproducten aan Zweedse patiŽnten te willen leveren. Onder een in november 2019 ondertekende overeenkomst zal Emerald zijn medicinale cannabisproducten leveren aan markten die worden bediend door STENOCARE en zijn partners. Verschillende Zweedse patiŽnten hebben via hun arts een speciale vergunning aangevraagd voor behandeling met medicinale cannabisolieproducten en een vergunning voor deze behandeling verkregen.
Stenocare of 8 September 2020

VS: hennep-CBD-wet inzake voedingssupplementen in het parlement ingediend
Twee leden van het Huis van Afgevaardigden hebben de "Wet inzake consumentenbescherming en marktstabilisatie van hennep en hennep-afgeleide CBD van 2020" ingevoerd (wet inzake consumentenbescherming en marktstabilisatie van hennep en hennepderivaten van de CBD) om de legale distributie van hennep en hennepderivaten in voedingssupplementen mogelijk te maken.
Foodnavigator of 4 September 2020

Wetenschap/Dier: THC verzwakt colitis en voorkomt de ontwikkeling van colitis-geassocieerde dikke darm kanker.
Nieuw onderzoek toont aan dat THC colitis-geassocieerde colonkanker en anti-CD40-geÔnduceerde colitis verzwakt. Gemedieerd door de cannabinoÔde receptor 2, verhoogde THC de zogenaamde T-regulatorcellen. Deze cellen zijn nodig om de systemische concentratie van de pro-inflammatoire mediatoren interferon-gamma en tumornecrosefactor-alfa te verminderen. De auteurs schreven dat "we modellen van colitis en systemische ontsteking gebruiken om aan te tonen dat THC via CB2 een krachtige onderdrukker is van abnormale immuunresponsen (...)".
Afdeling Pathologie, Microbiologie en Immunologie, University of South Carolina School of Medicine, Colombia, VS.
Becker W, et al. iSciene. 2020;23(9):101504

Wetenschap: Extracten van de hennepvariŽteit Futura 75 waren effectief tegen de ontwikkeling van microben in vlees
Onderzoekers presenteren gegevens over de antimicrobiŽle effecten van de hennepvariŽteit Futura 75 tegen door voedsel overgedragen pathogenen en tegen natuurlijk voorkomende microbe-populaties op gehakt vlees tijdens opslag. Ze schreven dat "extracten die overeenkomen met een CBD-concentratie van 0,017 en 0,3 mg / ml bijzonder effectief waren tegen L. monocytogenes en Staphylococcus spp. rode kleur vergeleken met een bruinachtig controlevlees ".
Afdeling Landbouw- en Voedingswetenschappen, Universiteit van Bologna, ItaliŽ.
Pasquali F, et al. Ital J Food Saf. 2020;9(2):8581.

Wetenschap/Mens: Add-on therapie met CBD was effectief bij 3 patiŽnten met een zeldzame vorm van epilepsie
Mutaties in SYNGAP1 worden geassocieerd met ontwikkelingsachterstand, epilepsie en autismespectrumstoornis. Bij 3 patiŽnten waren de aanvallen resistent tegen ten minste 5 anti-epileptica. Nadat de therapie met CBD was gestart, reageerden twee patiŽnten en bereikten een vermindering van respectievelijk 90% en 80% na 2 maanden, de derde vertoonde een late respons met een afname van 80% in de frequentie van aanvallen na 7 maanden behandeling.
Afdeling Kinderneurologie Referentiecentrum voor zeldzame epilepsie HŰpital Necker-Enfants Malades Parijs Frankrijk.
Kuchenbuch M, et al. Epilepsia Open. 2020;5(3):496-500.

Wetenschap/Cellen: THC en CBD kunnen de cytokinestorm bij sepsis onderdrukken
In een model van sepsis met hele bloedcellen met verhoogde niveaus van pro-inflammatoire cytokines (interleukine-1 bŤta, interleukine-6, tumornecrosefactor-alfa), verminderde de blootstelling aan zowel met CBD als met een combinatie van CBD- en THC-extracten signifikant de cytokineproductie op een dosisafhankelijke manier. De auteurs schreven dat deze "bevindingen de rol benadrukken die natuurlijke cannabinoÔden kunnen spelen bij het onderdrukken van ontstekingen".
Sackler Medical School, Tel Aviv University, IsraŽl.
Szekely Y, et al. EUR Cytokine Netw. 2020;31(2):50-58.

Wetenschap/Dier: THC kan gunstige effecten hebben op herhaald licht traumatisch hersenletsel
In een onderzoek onder ratten die herhaaldelijk licht hersenletsel hadden opgelopen, zagen onderzoekers een aantal positieve effecten van THC dat na dit letsel werd toegediend. De auteurs ontdekten dat THC geen voordelen had als het eerder werd gegeven, dus het "zou na de verwonding maar niet vůůr de verwonding moeten worden gegeven".
Hotchkiss Brain Institute, Universiteit van Calgary, Canada.
Bhatt D, et al. Brain Commun. 2020;2(1):fcaa042.

Wetenschap/Mens: CBD-extract toonde positieve effecten bij een patiŽnt met autisme
Het casusrapport van een 15-jarige jongen met een autismespectrumstoornis, angst en gecontroleerde epilepsie toonde aan dat hij baat had bij een op CBD gebaseerd cannabisextract. De auteurs merkten op dat dit casusrapport 'bewijs levert dat een lagere dan eerder gerapporteerde dosis van een fytocannabinoÔde in de vorm van een op cannabidiol gebaseerd extract mogelijk gedragssymptomen kan aanpakken die verband houden met de autismespectrumstoornis, centraal sociaal Communicatieve vaardigheden en comorbide angsten, slapeloosheid en gewichtsbeheersing helpen ".
Caleo Health, Calgary, Canada.
Ponton JA, et al. J Med Case Rep. 2020;14(1):162.

Wetenschap/Cellen: CBD kan nuttig zijn bij psoriasis en andere auto-immuunziekten
Een studie onderzocht de antioxiderende eigenschappen van CBD en beoordeelde de effecten van de cannabinoÔde op de vorming van zogenaamde extracellulaire neutrofielenvallen (NET). De onderzoekers ontdekten dat CBD deze vorming verminderde "voornamelijk in psoriatische neutrofielen, mogelijk vanwege de antioxiderende eigenschappen. De anti-NET-eigenschappen van CBD suggereren de gunstige effecten van CBD bij de behandeling van auto-immuunziekten."
Afdeling Analytische Chemie, Medische Universiteit Bialystok, Polen.
Wůjcik P, et al. Int J Mol Sci. 2020;21(18):E6795.

Wetenschap/Dier: THC was in staat de symptomen van niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) te verbeteren
In een onderzoek naar vetrijke diŽten bij muizen, "kan toediening van cannabis met een hoog THC-gehalte helpen de symptomen van NAFLD te verlichten, terwijl de toediening van CBD-rijke cannabisextracten een pro-inflammatoir effect in de lever kan veroorzaken, wat geassocieerd is met een ongunstige verandering in het microbiota-profiel ".
De Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, Rehovot, IsraŽl.
Assa-Glazer T, et al. Cannabis Cannabinoid Res. 2020;5(3):202-214.

Wetenschap/Cellen: CBD heeft potentiŽle therapeutische waarde bij de behandeling van psoriasis
UVB-fototherapie is een behandeling voor psoriasis die de oxidatieve fosfolipidenmodificaties in het celmembraan van de huid verhoogt. Het behandelen van psoriatische huidcellen met CBD verbeterde dit behandelingseffect. De auteurs merkten op dat "CBD een potentiŽle therapeutische waarde heeft bij de behandeling van psoriasis".
Afdeling Analytische Chemie, Medische Universiteit Bialystok, Polen.
Łuczaj W, et al. Int J Mol Sci. 2020;21(18):E6592.

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2021

 De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde zal online worden gehouden van 14 tot 16 oktober 2021. Registratie is gratis.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.