[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 24 Februari 2001

Wetenschap: annabino´den spelen een belangrijke rol in de hersencircuits die verantwoordelijk zijn voor het braken.

Wetenschap: Endocannabino´den spelen een belangrijke rol in de hersencircuits die verantwoordelijk zijn voor het braken.

Endogene cannabino´den die door het menselijk lichaam aangemaakt worden spelen een belangrijke rol in de hersencircuits waar het braken zich situeert. Dat is de konklusie van een onderzoek dat gedaan werd door wetenschappers van de afdeling farmacologie, Kirksville College of Osteopathic, Missouri/VS, gepubliceerd in het februarinummer van NEUROpsychopharmacology.

In een dierenmodel van braken, met spitsmuizen, onderzochten zij het mechanisme van de anti-emetische werking van cannabino´den.

Omdat cannabino´den zich aan de cannabisreceptoren binden om braken tegen te gaan, werd verondersteld dat het blokkeren van ofwel de cannabino´de-CB1-receptor ofwel de cannabino´de-CB2-receptor het braken induceert. De CB1-receptor-antagonist SR 141716A veroorzaakte braken, en zowel de frekwentie van het braken als het percentage dieren dat braakte nam toe bij verhoogde doses. Een CB2-receptor-antagonist bleef zonder effekt.

Deze resultaten wijzen erop dat de braakwerende werking van THC de mogelijkheid in zich draagt om de CB1-receptor te stimuleren. Meer nog, endogene cannabino´den blijken een belangrijke rol te spelen in de hersencircuits die het braken sturen.

(Bron: Darmani NA. Delta-9-tetrahydrocannabinol and synthetic cannabinoids prevent emesis produced by the cannabinoid CB(1)-receptor Antagonist/Inverse agonist SR 141716A. NEUROpsychopharmacology 2001;24(2):198-203.)

Kort nieuws

Wetenschap:
Bij 8 glaucomapatiŰnten waar conventionele therapieŰn geen uitwerking meer hadden deed de synthetische cannabino´de WIN55212-2 de oogboldruk dalen met 20 tot 30%.
Deze gegevens bevestigen dat CB1-receptoren rechtstreeks betrokken zijn bij de regeling van de intraoculaire druk bij mensen. (Bron: Porcella A, et al. EUR J NEUROsci 2001;13(2):409-412.)

VS:
De overheid van de staat Maryland debateert over het al dan niet legaliseren van marihuana voor therapeutisch gebruik. PatiŰnten zouden toelating krijgen om 7 planten te bezitten en 1 ounce (circa 28 gram) gebruiksklare marihuana. 29 afgevaardigden waarvan 9 republikeinen, hebben het wetsvoorstel ondertekend dat op 1 maart besproken wordt. De verantwoordelijke voor het marihuanabeleid, Robert Kampia, zei dat van de 25 staten die de legalisering van medicinale marihuana overwegen, Maryland behoort tot de grootste kanshebbers op slagen. (Bron: Washington Times van 9 februari 2001, NORML van 15 februari 2001).

Wetenschap:
THC verhoogt het sexuele verlangen bij vrouwelijke ratten. Het effekt van THC werd belet door antagonists bij zowel progesterone als dopamine D1 receptoren. De studies wijzen op de werking van THC op de CB1-cannabino´d receptor, daarmee een antwoordsignaal sturend dat zowel membraan-dopamine als intercellulaire progesterone receptoren nodig heeft voor een effektieve toename van sexueel gedrag. (Bron: Mani SK, et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2001;98(3):1249-1254).

Zwitserland:
53% van de Zwitsers zijn voor legalisering van gebruik en bezit van cannabis. De cijfers werden op 15 februari vrijgegeven door het onafhankelijk Zwitsers Instituut voor alcohol- en andere drugproblemen. 1600 personen tussen 15 en 74 namen deel aan het onderzoek. 27% zei minstens 1 keer in hun leven cannabis te hebben gebruikt. Ongeveer 1,2% zei dagelijks te gebruiken. Vijf procent van de jongeren tussen 20 en 25 jaar zegt dagelijks te gebruiken. (Bron: Associated Press van 15 februari 2001).

Wetenschap:
Een nieuw onderzoek spreekt het idee tegen dat marihuana een instapdrug is naar hardere drugs. Dat zou enkel enige vorm van waarheid kunnen bevatten voor de baby boom generatie van 1960. In het februarinummer van het American Journal of Public Health schrijven Andrew Golub en Bruce Johnson van de National Development and Research Institutes in New York dat jonge mensen die marihuana rookten in de generaties voor en na de 1960'ers geen neiging vertoonden om hardere drugs te gaan gebruiken. De onderzoekers zeggen dat de bevindingen erop wijzen dat het fenomeen van de instapdrug de normen weerspiegelt van jongeren op een bepaalde plaats op een bepaald ogenblik. (Bron: Xinhua News Agency van 5 februari 2001).

Terugblik

Een Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2021

 De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde zal online worden gehouden van 14 tot 16 oktober 2021. Registratie is gratis.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.