[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 26 December 2000

Canada: Legale marihuana wordt geproduceerd in mijn in Manitoba. / Rechter oordeelt dat ms-patiŽnt cannabis mag telen.

Een Canadees die maruhuana gebruikt om de symptomen van multiple sclerose onder kontrole te houden, kreeg van een rechter in Calgary op 11 december toelating om cannabis te telen.

Grant Krieger, 46, werd beschuldigd van marihuanateelt en van teelt met het doel te verhandelen. Rechter Darlene Acton zei dat de rechten van Krieger zouden geschonden worden indien hem niet toegestaan zou worden marihuana te telen voor eigen therapeutisch gebruik.

De huidige Canadese wetgeving geeft aan patiŽnten de mogelijkheid om door volksgezondheid vrijgesteld te worden van de wetsbepalingen in verband met marihuanabezit. Maar Acton deed die regeling af als een "absurditeit". Zonder officiŽle kanalen om marihuana te verkrijgen zijn patiŽnten aangewezen op het illegaal betrekken ervan, zei ze.

Intussen koos de overheid een bedrijf uit om het land legaal te bevoorraden met marihuana voor medicinaal gebruik en onderzoeksdoeleinden. Prairie Plant Systems uit Saskatoon sleepte het vijfjarenkontrakt te belope van 3,78 miljoen US $ in de wacht om de marihuana te voorzien, aldus de verklaring van het ministerie van volksgezondheid op 21 december. De overeenkomst houdt in dat gestandaardiseerde marihuana van goede kwaliteit beschikbaar moet zijn binnen het jaar.

De marihuana zal gegroeid, verwerkt en verpakt worden in een ongebruikt deel van een kopermijn in Noord-Manitoba, zegt Brent Zttl, hoofd van de Prairie Plant Systems. "Het idee is dat we deze ondergrondse ruimten als groeikamers gebruiken voor de produktie van biofarmaceutische planten die twee eisen stellen", zegt Zettl, "Het behoud van het genetisch materiaal en de beveiliging".

"Deze marihuana zal beschikbaar zijn voor mensen die deelnemen aan de gestruktureerde onderzoeksprogramma's, en aan Canadezen met een vergunning voor medicinaal gebruik die ermee instemmen de gegevens voor onderzoeksdoeleinden door te geven aan het ministerie van volksgezondheid", aldus Alan Rock, minsister van volksgezondheid.

(Bron: Reuters van 11 en 22 december 2000, Associated Press van 23 december)

Nederland: Oprichting van een Bureau voor Medicinale Cannabis.

Het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft een Bureau voor Medicinale Cannabis opgericht. Doel van het Bureau is uit te maken of cannabis kan gebruikt worden als medicijn en voor welk toepassingsgebied.

In een officiŽle brief aan de International Narcotics Control Board (INCB) van de Verenigde Naties zegt minister Els Borst-Eilers "veel verslagen erop duiden dat cannabis bruikbaar kan zijn als medicijn, maar er is momenteel geen hard bewijsmateriaal beschikbaar".

"Indien klinisch onderzoek positieve resultaten oplevert moet een adekwate bevoorrading van vergunde cannabisprodukten voor de farmaceutische markt verzekerd worden. Vanaf dat ogenblik heeft het Bureau een nieuwe doelstelling. Het Bureau zal de koŲrdinatie op zich nemen voor de tuinbouw van cannabis, cannabis hars en de bereidingen ervan voor klinisch onderzoek met deze produkten zoals vereist in het Enkelvoudig Verdrag over verdovende middelen.Het Bureau zal aanzetten tot kwaliteitsonderzoek dat kan gebeuren met verschillende doseringen van diverse samenstellingen voor uiteenlopende indikaties", meldt de brief aan het INCB.

Meer informatie op: www.minvws.nl/

(Bronnen: Brief van Els Borst-Eilers aan het INCB van 14 december 2000, persoonlijke kommunikatie met Willem K. Scholten).

Kort nieuws

VS:
Hawaii meldde op 19 december welke regeling voor medicinale marihuana werd uitgewerkt. Hierin wordt gezegd dat patiŽnten met vergunning tot 3 ounces (84 gram) marihuana mogen bezitten en maximum 7 planten mogen telen. De wet gaat in op 28 december. (Bron: AP van 19 december 2000).

Wetenschap:
Professor Roger Pertwee van Aberdeen University (Schotland) en zijn kollega's hebben een in water oplosbare cannabinoÔde receptor agonist ontwikkeld, O-1057 genoemd. Pertwee stond aan het hoofd van een team van onderzoekers die als doel hadden een cannabiskomponent te ontwikkelen die kan gebruikt worden in aerosols en sprays, of kan geÔnjekteerd worden. De nieuwe samenstelling gedraagt zich als een krachtige agonist voor CB1 en CB2 receptoren en verdient volgens wetenschappers verder onderzoek naar therapeutisch potentieel. (Bronnen: PA News van 10 december 2000; Pertwee RG, et al.:O-1057, a potent water-soluble cannabinoid receptor agonist with antinociceptive properties. Br. J. Pharmacol 2000 Apr; 129(8): 1577-84)

Wetenschap:
Een internationaal onderzoeksteam toonde aan dat het peil van endocannabinoÔden stijgt bij spasmen. In een multiple sclerose model, CREAE in muizen, werden spasmen door het endocannabino®desysteem tonisch gekontroleerd. Terwijl het endocannabinoÔdepeil bij gezonde muizen en bij niet spastische CREAE-muizen normaal bleef, was er een opmerkelijke toename van endocannabinoÔden bij spastische CREAE-muizen. Spastische storingen in het lichaam zouden dan ook kunnen behandeld worden door het moduleren van het endocannabinoÔdesysteem. (Bron: Baker D, et al.: Endocannabinoids control spasticity in a multiple sclerosis model. FASEB J, published online d.d. 8 december 2000).

VS:
Cannabisgebruik bij tieners is onveranderd gebleven in vergelijking met vorig jaar, volgens een overheidsrapport van 14 december. 15,6 % van de 13- en 14-jarigen, 32,2 % van de 15- en 16-jarigen, en 36,5 % van de 17- en 18-jarigen zeggen in de loop van het voorbije jaar cannabis te hebben gebruikt. (Bron: Reuters van 14 december 2000).

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2022

De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde wordt uitgesteld tot het najaar van 2022 en zal worden gehouden als een hybride evenement in Zwitserland en online.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.