[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 14 Juli 2000

Duitsland: Petitiekommitee van het Parlement steunt het medicinale gebruik van cannabis.

Op 28 juni steunde het Petitiekommitee van het Duitse Parlement, bestaande uit 29 parlementsleden, een petitie van de zelfhulpgroep Cannabis als Medicijn (Berlijn) en van de ACM voor medicinaal gebruik van cannabisprodukten en van de afgezonderde cannabino´den.

Voor de eerste keer steunde een parlementaire afvaardiging het medicinale gebruik van cannabisprodukten bij zieke mensen.

De petitie kreeg de steun van de socialisten, de groenen en de sociaal demokraten die in het kommitee zetelden. De petitie zal worden overgedragen aan de regering "ter overweging" omdat in het verzoek de deugdelijkheid en de noodzaak was aangetoond. Oppositie kwam er van de christen demokraten. De liberalen onthielden zich. Het kommitee kwam tot het besluit dat cannabis heel wat patiŰnten kan helpen "hun ziekte te genezen of te verlichten zodat zij opnieuw een leven kunnen leven dat waard is om geleefd te worden".

Als de regering de petitie niet in overweging neemt, is zij gebonden aan een motivering van haar beslissing voor het Commitee.

Op 10 april 2000 heeft een Duitse onderneming een vergunning gekregen om THC (dronabinol) beschikbaar te maken voor de apotheek, zodat dergelijke medicijnen daar kunnen geproduceerd worden. Tot nog toe kon slechts 1 apotheek in Frankfurt bevoorraad worden. Andere apotheken konden enkel het dure THC-preparaat Marinol leveren, ingevoerd uit de Verenigde Staten.

(Bronnen: Persbericht van de Groenen d.d. 28 juni 2000, Persbericht van de PDS d.d. 28 juni 2000, Berliner Zeitung d.d. 29 juni 2000).

Wetenschap: Nieuws van de bijeenkomst van de ICRS.

Op de jaarlijkse bijeenkomst van de International Cannabinoid Research Society (ICRS) van 22 tot 24 juni in de Verenigde Staten, werden een aantal interessante nieuwe onderzoeksresultaten voorgesteld. Enkele daarvan worden hieronder vermeld, andere verschijnen op 23 juli in de volgende IACM-Berichten.

(1) Een onderzoeksteam uit Israel vond aanwijzingen dat het endocannabino´desysteem van zeer groot belang is voor de ontwikkeling van pasgeboren muizen. Endocannabino´den zouden de zuigreflex van de pasgeborenen aanzwengelen, een daardoor een kritische rol spelen in hun groei en fysiek welzijn. Wanneer het endocannabino´desysteem door de onderzoekers uitgeschakeld werd met cannabino´d-receptor antagonist (SR 141716A), wonnen de muizejongen geen gewicht meer en stierven binnen de 6 Ó 8 dagen na de geboorte. EÚn enkele toediening met SR 141716A op de dag van de geboorte was voldoende om de groei kompleet te stoppen. Het is bekend dat cannabino´den de eetlust bevorderen en dit effekt zou hier van toepassing zijn bij de pasgeborenen. (Bron: uittreksel uit Ester Fride, et al).

(2) Het gebruik van gerookte marihuana door HIV-patiŰnten die met protease-remmers (PI) behandeld worden, blijkt klinisch veilig te zijn en wordt goed verdragen. Dat zegt een veiligheidsstudie van de Universiteit van CaliforniŰ in San Francisco. Daar kregen 67 patiŰnten of rookmarihuana, of dronabinol, of een placebo, gedurende een periode van 21 dagen. Talrijke parameters, inbegrepen immuniteitsfunkties en PI-farmacokinetics, werden gemeten. Er waren 4 Graad II en 2 Graad III ongewenste bijwerkingen, de helft van elk in de marihuanagroep. De laboparameters zullen geanalyseerd worden als bij alle patiŰnten de proef beŰindigd is. (Bron: uittreksel uit Donald Abrams, et al).

(3) De pijnstillende werking van ajulemic acid (CT3) werd omgekeerd door de cannabino´d-receptor (CB1) antagonist SR 141716A (en niet door een CB2 receptor antagonist). Ajulemic acid is een derivaat van niet psychotrope gewijzigde THC. Een mogelijke verklaring voor deze bevindingen zou het bestaan zijn van een nieuwe cannabino´d-receptor waarcvoor ajulemic acid een agonist is en SR 141716A een antagonist, aldus het onderzoeksteam van de Brown University, USA. (Bron: uittreksel uit Michael Walker, et al).

(4) Drie verschillende cannabisextrakten voor toediening onder de tong (sublinguaal) waarvan 1 overwegend THC bevat, een tweede overwegend cannabidiol (CBD), en een derde THC en CBD in een verhouding van circa 1:1, werden toegediend aan zes gezonde vrijwilligers. Zij kregen tot 20 mg THC toegediend. Meting van de cognitieve funkties toonde een lichte THC-verwante vermindering van de werking van het ruimtelijk geheugen. De Britse studie toonde aan dat toediening onder de tong een relatief snel effekt heeft en goed wordt verdragen. (Bron: uittreksel uit Geoffrey W. Guy, et al).

(Bron: Verslag van de bijeenkomst van de ICRS van 2000)

Wetenschap: Cannabino´den in pijngebieden van het ruggemerg.

Een Brits onderzoeksteam vond CB1 receptoren in gebieden van het ruggemerg die relevant zijn bij pijnmodulatie. De ontdekking die in het tijdschrift "Molecular and Cellular Neuroscience" gepubliceerd werd, opent de weg voor de ontwikkeling van op cannabino´den gebaseerde geneesmiddelen die pijn bestrijden van het ruggemerg.

Dr. Andrew Rice, lid van het team met basis het Imperial College te Londen, zei: "We hebben een zeer belangrijke vooruitgang geboekt wat betreft de opsplitsing van de psycho-aktieve bijwerkingen van cannabis en de pijnstillende effekten". Geneesmiddelen kunnen ontwikkeld worden op basis van cannabino´den die zich binden aan de cannabino´d-receptoren, of rechtstreeks aan het ruggemerg toegediend worden. In de jaren '70 werd vastgesteld dat opio´d-receptoren zich ook in het ruggemerg bevinden. Die vaststelling leidde tot de ontwikkeling van epidurale pijnstillers.

De bevindingen wijzen erop dat met cannabino´den de mogelijkheid bestaat pijn te verlichten waar de gebruikelijke behandelingen tekortschieten. Pijn kan opgedeeld worden in twee types: ontstekingspijnen en pijnlijke neuropathie. Er zijn zeer weinig geneesmiddelen die neuropathie bestrijden. "Als je een zenuw beschadigt dan verlies je de opio´d-receptoren in het ruggemerg. Daarom werkt morfine niet goed in die situatie", zei Rice.

(Bronnen: Reuters d.d. 04.07.2000; PA News d.d. 04.07.2000; Fraquhar-Smith WP, Egertova M, Bradbury EJ, McMahon SB, Rice ASC, Elphinck MR: Cannabinoid CB1 receptor expression in rat spinal cord. Mol Cell Neurosci 2000;15:510-521)

Kort nieuws

VS:
De geneesmiddelenkommissie van de staat Washington heeft een aantal ziekten, die ernstige spijsverteringsstoornissen of spastische aanvallen tot gevolg hebben, toegevoegd aan de lijst van "terminale of verzwakkende medische toestand" waarvoor marihuana legaal mag gebruikt worden overeenkomstig de in 1998 via referendum afgedwongen wetsbepaling. De maatregel van de Medical Quality Assurance Commission zorgde voor toevoeging aan de lijst de ziekten met symptomen als misselijkheid, braken, ernstig gewichtsverlies, krampen, of eetlustverlies, op voorwaarde dat de gebruikelijke behandeling of medikatie geen verlichting biedt. De geneesmiddelenkommissie wees de vraag af om slapeloosheid en posttraumatische stress toe te voegen aan de lijst. (Bron: Seatlle Times d.d. 27.06.2000).

Nederland:
Op 27 juni aanvaardde het Nederlandse parlement een wetsvoorstel om de teelt van cannabis toe te staan en te reguleren. Parlementsleden uit twee van de drie regeringspartijen dienden het voorstel in dat door de Kamer met 73 tegen 72 stemmen op 150 zetels, werd aangenomen. Victor Holtus van het Ministerie van Justitie is het resultaat van de stemming te krap om de zegen van de regering te krijgen. "Het staat lijnrecht tegenover de bepalingen van de internationale verdragen", zei Holtus. (Bron: AP d.d. 28.06.2000).

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2022

De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde wordt uitgesteld tot het najaar van 2022 en zal worden gehouden als een hybride evenement in Zwitserland en online.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.