[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 29 Juli 2005

Wetenschap: Slechts lichte stijging van de potentie van cannabis in EURopa over de laatste tien jaar

Volgens een editoriaal in het tijdschrift Addiction kan uit de beschikbare bewijzen besloten worden "dat de sterkte van cannabishars en cannabiskruiden die in EURopa ingevoerd worden, weinig of niet veranderd zijn in de laatste tien jaar." De auteurs stellen zich vragen bij de bezorgdheid en de uitspraken dat de toename van de potentie van sommige vormen van cannabis (sensimilla) de gezondheidsproblemen zou doen toenemen.

Het THC-gehalte van de ingevoerde cannabis schommelt tussen 2 en 8 procent. Het THC-gehalte van cannabis uit binnenteelt is gestegen door de sinsemillatechniek waarbij de bevruchting van de vrouwelijke plant verhinderd wordt. Slechts een klein percentage van de cannabis die in Groot-BrittanniŽ, Duitsland, Ierland en Portugal beschikbaar is, is sinsemilla cannabis. Enkel in Nederland overheerst de sinsemilla de markt met THC-concentraties boven de 12 procent. De auteurs merken op dat "zelfs plaatselijke waarnemers stellen dat er tot nu toe geen bewijzen zijn dat dit geleid heeft tot een verhoging van de waargenomen problemen."

De auteurs wijzen er ook op dat "de gevolgen van alcoholconsumptie voor de volksgezondheid niet bepaald worden door het alcoholgehalte van de gebruikte drank, zij het bier, wijn of sterke drank. Onderzoek wijst eerder uit dat de totale hoeveelheid alcohol die gebruikt wordt belangrijker is dan de concentraties waarin het gebruikt wordt. "Het is niet bekend hoe ver deze bevinding parallel loopt met cannabisgebruik. De auteurs vinden dat de aanvangsleeftijd en de gebruiksfrequentie veel meer invloed heeft dan de wijzigingen in sterkte. "Om te besluiten moeten we niet gealarmeerd zijn door de lichte veranderingen in het THC-gehalte. Het is evenwel nog niet duidelijk welke samenhang er bestaat tussen sterkte, dosis en problemen vermits de weinige gegevens waarover we beschikken, onvoldoende zijn voor een goed begrip ervan."

(Bron: King LA, Carpentier C, Griffiths P. Cannabis potency in EURope. Addiction 2005;100(7):884-6)

Duitsland: Hooggerechtshof oordeelt niet over klacht

Op 30 juni besliste het Hooggerechtshof geen uitspraak te doen over de klacht van een man die cannabis had gebruikt om de chronische pijn te behandelen na een motorongeval. Hij kreeg een boete van een lagere rechtbank voor invoer van cannabis uit Nederland. Zijn arts had hem schriftelijk cannabisgebruik aanbevolen.

In een persbericht van 12 juli stelde het Federaal Hooggerechtshof dat de man niet alle legale middelen had uitgeput. Hij had moeten proberen een uitzonderingsmaatregel te bekomen voor het legale medicinale gebruik van cannabisproducten voor therapeutische doeleinden bij het Federaal Instituut voor Farmaceutica en Medische Producten. De rechtbank stelde ook dat het Duitse algemene cannabisverbod het fundamentele verbod op zelfmedicatie met cannabis inhoudt.

Nochtans had de patiŽnt drie jaar geleden een uitzonderingsmaatregel aangevraagd bij het Federaal Instituut voor Farmaceutica en Medische Producten, maar zijn aanvraag werd afgewezen. Het Instituut heeft in graad van beroep nog geen beslissing genomen. Tot op heden heeft geen van de meer dan 100 aanvragers voor dergelijke uitzonderingsmaatregel, een goedkeuring gekregen van het Instituut waardoor de beslissing van het Federale Hooggerechtshof in feite een onrealistische en eerder theoretische mogelijkheid is. De wettelijke en morele vraag blijft of het verantwoord is dat een zwaar zieke persoon jarenlang voor de rechtbank moet vechten om zijn recht op gebruik van medicinale cannabis en hem een efficiŽnte medicijn ontzegd wordt, terwijl de dreiging van een strafrechtelijke vervolging blijft bestaan.

(Bron: Persbericht van het Federale Hooggerechtshof van 12 juli 2005)

Kort nieuws

Canada: PhytoCan Pharmaceuticals
Een nieuw bedrijf PhytoCan Pharmaceuticals kreeg goedkeuring van Volksgezondheid Canada om een nieuw medicijn te ontwikkelen op basis van cannabis. Een woordvoerder van het bedrijf zei dat onderzoek gedurende 12 tot 18 maanden moet uitwijzen of de medicijn in de vorm van een verstuiver, een vloeistof of een vaste vorm zal hebben en hoe de ingrediŽnten gestandaardiseerd moeten worden. Op hun website stelt PhytoCan Pharmaceuticals dat zij gebruik maken van "vergunde organische medicinale cannabis" die in Canada geteeld wordt: "Ons doel is het ontwikkelen voor de farmaceutische markt van medicijnen op basis van cannabis die veilig en efficiŽnt zijn. (...) Wij steunen een totale beschikbaarheid voor patiŽnten van natuurlijke cannabismedicijnen in alle vormen, inbegrepen de ruwe cannabisplant." (Bron: Globe and Mail van 9 juli 2005, www.medicalmarihuana.ca/phytocan/)

VS: CaliforniŽ/Alaska
Op 18 juli werd het identificatieprogramma voor gebruikers van medicinale cannabis door staatsambtenaren hernomen met de melding dat deze de federale wetten niet overtreden door het toewijzen van identiteitskaarten aan cannabisgebruikers. "De openbare aanklager heeft dit probleem onderzocht en gezegd dat CaliforniŽ identiteitskaarten kan invoeren voor medicinale marihuanagebruikers zonder strafrechtelijke vervolging te moeten vrezen voor deelname aan een federaal crimineel feit," volgens een verklaring van gezondheidsdirecteur Sandra Shewry. Haar kantoor had het pilootproject stilgelegd op 8 juli uit bezorgdheid over een recente uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof waarin gesteld wordt dat federale vervolging van medicinale cannabisgebruikers voor overtreding van federale wetten toegelaten is. De openbare aanklager van Alaska heeft op 21 juli aan het departement voor volksgezondheid van de Staat, evenals aan de Sociale Diensten, gemeld dat de beslissing van Hooggerechtshof geen verbod inhoudt op de registratie van medicinale cannabisgebruikers. (Bronnen: Associated Press van 18 juli 2005, Anchorage Daily News van 22 juli 2005)

Wetenschap: Dyskinesie en convulsies
Onderzoekers van de Universiteit van CaliforniŽ gebruikten een diermodel van virale hersenontsteking met spontane hyperkinetische bewegingen en neiging tot krampen, om aan te tonen dat endocannabinoÔden een sleutelrol spelen bij het behoud van een evenwichtige activiteit in de extrapiramidale en limbische circuits. Hun "bevindingen zijn consistent met een stuipenwerende rol voor endocannabinoÔden, die de afwijkende ontstekingen tegenwerken die door convulsieve stoffen veroorzaakt worden. (Bron: Solbrig MV, et al. Exp Neurol 2005;194(2):355-62.)

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2022

De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde wordt uitgesteld tot het najaar van 2022 en zal worden gehouden als een hybride evenement in Zwitserland en online.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.