[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 31 December 2003

VS: Een federaal beroepshof oordeelt dat medicinaal gebruik van cannabis toegelaten is in bepaalde omstandigheden

In een baanbrekend vonnis heeft het Beroepshof van het Negende Circuit zich uitgesproken in het voordeel van twee mensen die medicinaal cannabis gebruiken op basis van het grondwettelijk principe van het federalisme. Op 16 december oordeelde het Hof dat de federale drugwet van 1970 die het gebruik van marihuana verbiedt, niet van toepassing is voor zieken met een doktersvoorschrift in staten met medicinale marihuana-wetten.

In een 2-1 beslissing stelde het Hof dat het vervolgen van deze gebruikers van medicinale marihuana ongrondwettelijk is als de cannabis niet verkocht en vervoerd wordt over de staatsgrenzen heen of gebruikt wordt voor niet medicinale doeleinden. « Binnen de staatsgrenzen telen voor niet-commerciële bedoelingen, bezit en gebruik van marihuana voor persoonlijke medicinale doeleinden op aanbevelen van een arts is feitelijk verschillend van drughandel, » schreef rechter Harry Pregerson voor de meerderheid.

De rechtszaak ging over twee ernstig zieke vrouwen, Angel Raich, die een hersentumor heeft die niet geopereerd kan worden, en Diane Monson, die lijdt aan ernstige rugpijnen. Zij klaagden justitieminister John Ashcroft aan en vroegen aan de rechtbank om zonder angst voor federale vervolging cannabis te mogen telen, te bezitten en te gebruiken.

Deze zaak legt nog maar eens de nadruk op het conflict tussen de federale wetgeving en de medicinala marihuanawet die sinds 1996 in Californië van kracht is. Alaska, Arizona, Colorado, Hawaii, Maine, Nevada, Oregon en de staat Washington, hebben vergelijkbare wetten met de Californische die het mikpunt zijn van de federale verbodsdrang. Het Negende Beroepshof, de hoogste rechtsinstantie van de staat, heeft geen jurisdictie over Oregon en Maine. Juridische experts verwachten dat het federale departement van justitie beroep zal aantekenen bij het Hooggerechtshof.

(Bronnen : Associated Press van 16 december 2003, Reuters van 16 december 2003, Los Angelos Times van 16 december 2003, National Review van 19 december 2003)

Spanje: Apothekers van Barcelona willen cannabis voor medicinaal gebruik distribueren

Rafael Borrŕs, woordvoerder voor drugs- en aidszaken van de Vereniging voor Apothekers van Barcelona, meldde de start van een onderzoek naar de graad van zelfmedicatie met cannabis. Het onderzoek begon in september en tot nu toe namen een honderdtal patiënten eraan deel.

Momenteel mag enkel nabilone, een synthetisch derivaat van THC uit Groot Brittannië, voorgeschreven worden door Spaanse artsen. Maar Borrŕs pleit voor het beschikbaar stellen van gestandaardiseerde cannabis « onder strenge controle en met voorschrift van de arts », naar Nederlands model. De auteurs van het rapport hebben de indruk dat het medicinaal gebruik van cannabis stijgt in Spanje maar zeggen dat het niet mogelijk is om daar een getal op te plakken. « We willen analyseren wat er juist gebeurt, » zei Borrŕs. Het onderzoek peilt naar de redenen van het medicinaal gebruik van cannabis, naar de werking ervan, en naar de manier waarop de deelnemers aan het onderzoek hun drug in bezit krijgen.

Informatie over het medicinaal gebruik van cannabis is beschikbaar op de website van de organisatie : www.farmaceuticonline.com/medicament/cannabis.html

(Bron : La Voz de Galicia van 8 december 2003)

Canada: Steve Kubby’s statuut van vluchteling verworpen

Een Amerikaanse voorvechter van medicinale marihuana die het statuut van politiek vluchteling vroeg in Canada, zag zijn aanvraag verworpen op 8 december 2003. De Canadese Dienst voor Vreemdelingenzaken en Vluchtelingen oordeelde dat Steve Kubby geen gegronde angst had voor vervolging en foltering, of dat zijn leven in gevaar was, als hij zou terugkeren naar zijn land van oorsprong, Californië.

Kubby behoort tot een aantal mensen die in de loop van de laatste jaren naar Canada vluchtte om te ontsnappen aan de Amerikaanse drugwetgeving. Hij argumenteerde dat hij een politiek doel van de politie was omwille van zijn uitgesproken visie in het voordeel van medicinale marihuana. Hij zei dat het uitzitten in Californië van de gevangenisstraf van 120 dagen waartoe hij in 2001 veroordeeld werd, zijn doodvonnis betekent. Hij stelt dat als hij niet elk uur cannabis rookt, hij aan de complicaties van de bijnierkanker waaraan hij lijdt, zal sterven. Kubby vloog in 2001 naar Brits Columbia in Canada om zijn gevangenisstraf te ontlopen.

De Dienst Vreemdelingen zei dat cannabis Kubby blijkbaar hielp om de symptomen van zijn ziekte te verdragen, maar dat het niet zeker was dat hij bij gebreke eraan zou sterven. Er werd ook gesteld dat hij kon beschikken over de drug volgens de Californische wetgeving. De Dienst weigerde ook de aanvragen van de echtgenote en de twee dochters van Kubby.

(Bronnen : Reuters van 8 december 2003, Canadian Broadcasting Corporation van 8 december 2003)

Kort nieuws

Canada: Nieuwe eerste minister en cannabis
Eerste minister Paul Martin zegt dat hij wil doorgaan met de wijziging van de drugwetgeving, ingezet door zijn voorganger Jean Chretien, om het bezit van kleine hoeveelheden marihuana niet meer strafrechtelijk te vervolgen. Maar hij gaf ook aan dat hij een nieuwe definitie wil zien van « kleine hoeveelheid » en vroeg het parlementair comité om de vooropgestelde grens van 15 gram te verlagen. Hij drong wel aan op het behoud van de essensie van de wet, namelijk dat « absoluut niets bereikt kan worden met het criminaliseren van jonge mensen die betrapt worden in het bezit van het kleine hoeveelheid cannabis. » (Bron : Canadian Press van 18 december 2003)

Wetenschap: Neuropatische pijn
Het effect werd onderzocht van een herhaaldelijke behandeling met een synthetische cannabinoďde (WIN 55,212-2) bij neuropatische pijnen - geďnduceerd bij ratten door het voortdurend afknellen van de Ischiaszenuw. Lage doses van de cannabinoďde, dagelijks toegediend tijdens de ontwikkeling van de neuropathie, keerden de hyperalgesie om (verhoogde pijngevoeligheid). Veertien dagen na de beschadiging steeg het peil van stoffen zoals protaglandin E2 en stikstofmonoxide, waarvan met weet dat ze betrokken zijn bij neuropatische pijnen. Herhaaldelijke behandeling met WIN 55,212-2 vernietigde die stijgingen. (Bron : Costa B, et al. Br J Pharmacol 2003 Dec 8 [elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte])

Wetenschap: Drugs en geweld
De waarschijnlijkheid van fysieke agressie van drugsverslaafden tegenover hun medeverslaafden werd onderzocht bij 149 mannen gedurende 15 maanden. De waarschijnlijkheid van fysieke agressie op dagen zonder drugs werd vergeleken met de waarschijnlijkheid van fysieke agressie op dagen met druggebruik. Van de onderzochte psychoactieve substanties bleek het gebruik van alcohol en cocaďne gepaard te gaan met een belangrijke toename van de fysieke agressiviteit, terwijl cannabis en opiaten niet dermate geassocieerd werden met een verhoogde waarschijnlijkheid van agressie van de mannelijke partner. (Bron : Fals-Stewart W, et al. Addict Behav 2003;28(9):1555-74)

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2021

 De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde zal online worden gehouden van 14 tot 16 oktober 2021. Registratie is gratis.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.