[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 16 Mei 2000

Duitsland: Klinische onderzoek THC bij Tourette-syndroom

Aan de medische hogeschool van Hannover begon eind april een studie naar het effekt van THC bij het Tourette-syndroom onder de leiding van dokter Kirsten Mueller-Vahl. Totnogtoe werden 15 patiŽnten bij de studie betrokken.

In totaal zullen 24 patiŽnten die lijden aan de ziekte, gedurende een periode van zes weken behandeld worden. 12 onder hen zullen THC toegediend krijgen (Marinol), de overige 12 krijgen placebocapsules. De patiŽnten weten niet of zij THC of placebo toegediend krijgen.

Doel van de studie is de effekten van THC op het Tourette-syndroom te onderzoeken (tics, obsessief dwangmatig gedrag, angst en depressie) en mogelijke neveneffekten te meten op de hersenfunkties (aandacht, geheugen, konsentratie, reaktievermogen). Resultaten worden verwacht in november 2000.

Dosering begint met 2,5 mg per dag, daarna om de drie dagen een verhoging met 2,5 mg tot een maximum van 10 mg. Er blijft de mogelijkheid om de individuele doses tussen 2,5 - 5 - 7,5 en 10 mg per dag aan te passen. Toediening gebeurt 1 keer per dag tijdens ontbijt of middagmaal.

Het huidige onderzoek is een vervolg op een pilootstudie die vorig jaar werd uitgevoerd en waarin aangetoond was dat een ťťnmalige toediening van THC resulteerde in een opmerkelijke vermindering van de tics en het dwangmatig gedrag bij 12 patiŽnten.

(Bronnen: Persoonlijke kommunikaties, Kirsten Mueller-Vahl; Mueller-Vahl KR, et al. Neurologische bewegingsstoornissen. In: Grotenhermen F, Russo E, eds. Cannabis en CannabinoÔden: pharmacologie, toxicologie en therapeutisch potentieel. NY: Haworth Press, 2000, in druk)

Canada: Ministerie van volksgezondheid zoekt toeleveringsbron medicinale marihuana

Op 5 mei maakte het Canadese ministerie van volksgezondheid bekend dat een wetsvoorstel klaarligt om in een eigen toeleveringsbron van kwalitatieve, gestandaardiseerde, betaalbare marihuana, geschikt voor onderzoek, te voorzien. Volksgezondheid Canada hoopt tegen de zomer in die optiek een kontrakt voor 5 jaar rond te krijgen met de producent(en). Voorstellen moeten binnen zijn voor 6 juni.

In eigen land geteelde marihuana zal worden gebruikt als onderzoeksmiddel voor klinische studies, teneinde wetenschappelijke informatie te vergaren over de veiligheid en de efficiŽntie van de drug bij verlichting van ziektesymptomen waartegen thans geen afdoende middelen beschikbaar zijn.

Van de producent(en) wordt verwacht dat zij instaan voor de infrastruktuur voor de teelt, de verzorging van de teelt, de verwerking en de stockage. Alles dient binnen de Canadese grenzen te gebeuren. De producent staat ook in voor de laboratoriumonderzoeken en de kwaliteitskontrole tijdens het hele produktieproces; voor de verpakking, de etikettering en opslag van afgewerkte produkten, en voor de verdeling van de marihuana aan de vergunde patiŽnten. Meer info op www.merx.cebra.com/.

Er is intussen ook vooruitgang geboekt in de lopende initiatieven. Afgevaardigden van het Openbare Onderzoekscentrum van Totonto en de Canadese HIV-studiegroep werkten samen met het Ministerie van volksgezondheid aan een onderzoeksprotokol. Bovendien heeft de medische onderzoeksraad (MRC) begin maart reeds studievoorstellen weerhouden.

Totnogtoe kregen 37 Canadezen van volksgezondheidsminister Allan Rock de toestemming om marihuana te bezitten en te telen voor medicinale doeleinden, overeenkomstig artikel 56 van de drugwetgeving. Het ministerie van volksgezondheid bepaalde reeds een aantal richtlijnen, onder meer de vereenvoudiging van de aanvraagformulieren. Meer informatie zal binnenkort beschikbaar zijn op website www.hc-sc.gc.ca/hpb-dgps/therapeut/.

(Bron: Informatie van Volksgezondheid Canada over cannabis d.d. 5 mei 2000)

Wetenschap: eerste editie van het Journal of Cannabis Therapeutics

Het eerste nummer van het Journal of Cannabis Therapeutics (JCT) is binnenkort verkrijgbaar. Het wordt uitgegeven bij Haworth Press door Dr. Ethan Russo.

Een greep uit de inhoud:

Gratis exemplaren van JCT 1 (1) zijn te verkrijgen op aanvraag. Kontakteer:
Haworth Press
10 Alice Street
Binghamton, NY 13904-1580
USA

Kort nieuws

Groot BrittanniŽ:
Minister Mo Mowlan zei te hopen dat cannabis gelegaliseerd zou worden voor medicinaal gebruik. In het Lagerhuis stelde liberaal-demokraat Dr. Jenny Tonge de vraag: ę Wanneer zal de overheid stoppen met kriminelen te maken van mensen met langdurige neurologische aandoeningen en pijnlijke terminale ziekten, en cannabisgebruik toe te staan voor medicinale doeleinden ? Ľ Minister Mowlan antwoordde: ę We zijn ermee bezig. We hebben wetenschappelijk onderzoek dat bijna tot besluit gekomen is (...) Ik kan geen precies antwoord geven op de vraag wanneer, maar zoals u hoop ik dat dit snel gebeurt Ľ. (Bron: PA News van 10 mei 2000)

VS:
Vice-president Al Gore zei op 11 mei dat er betere alternatieven zijn dan medicinaal gebruik van marihuana. Bij een bezoek aan een hogeschool zei hij dat de vraag voor medicinaal gebruik van marihuana dient beantwoord te worden ę op strikt wetenschappelijke grond. (...) Momenteel toont de wetenschap noch aan mij noch aan het deskundigenteam waarin ik mijn vertrouwen stel, dat het de juiste medicatie is tegen pijn en dat er betere alternatieven voorhanden zijn voor elke mogelijke situatie. (...) Maar als de wetenschap ooit zou aantonen dat het werkt, dan zal dat mijn beslissing bepalen Ľ. Hij zei te sympathiseren met terminaal zieke patiŽnten en hun familieleden. (Bron: AP van 11 mei 2000)

Wetenschap/VS:
De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft een aanvraag van Atlantic Technology Ventures (ATC) goedgekeurd voor de start van klinisch onderzoek met CT-3. ATC kondigde aan dat het klinisch onderzoekscentrum Aster in Parijs, Frankrijk, dit eerste EURopese onderzoek op CT-3 zal leiden.Deze phase-1-studie gebeurt met vrijwilligers en zal nog deze maand beginnen. CT-3 is een pijnstillend en ontstekingswerend middel dat gesynthetiseerd werd uit THC, het aktieve element in marihuana. (Bron: PRNewswire van 10 mei 2000; zie ook IACM-Berichten van 16 april 2000)

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2022

De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde wordt uitgesteld tot het najaar van 2022 en zal worden gehouden als een hybride evenement in Zwitserland en online.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.