U bent hier: Home > FAQ > Kinderen: Wat weten we over het medicinaal gebruik van cannabis bij kinderen ?

Kinderen: Wat weten we over het medicinaal gebruik van cannabis bij kinderen ?

Franjo Grotenhermen

Er zijn slechte twee klinische studies met cannabinoïden bij kinderen, een met delta-8-THC en een ander met het THC-derivaat nabilone, beide in een onderzoek naar de voordelen ervan bij de nevenwerkingen van kankerchemotherapie. Mogelijk door de verschillende verdeling van cannabinoïdereceptoren in de hersenen van volwassenen en kindern, lijken kinderen relatief hoge doses te kunnen verdragen zonder relevante psychische effecten. Bij mijn weten worden cannabis of dronabinol (THC) vooral gebruikt bij neurologische storingen zoals epilepsie, ongevallen met bijna-verdrinking, hyperactieve storingen, enz.

Presartikel

Een Amerikaanse rechter heeft aan een moeder toegestaan om aan haar hyperactief kind cannabis te blijven toedienen. De rechter verwierp een verzoek van de sociale dienst om het kind bij de moeder weg te halen in Rocklin California. De achtjarige is zwaar mentaal gestoord. Zijn moeder geeft hem cannabis omdat volgens haar de conventionele geneesmiddelen niet werken. Kinderbeschermingsorganisaties hadden haar beschuldigd een ongeschikte moeder te zijn toen zij over de therapie gehoord hadden; De moeder ging over naar cannabis nadat een kinderarts haar voorgesteld had het eens te proberen, en zij verklaart dat het gedrag van haar zoon in een belangrijke mate verbeterd was, zijn gemoedsgesteldheid had meer evenwicht en hij ontwikkelde vriendschappen met andere kinderen. De moeder verwerkte het 'medicijn' voor de jongen in gebak dat zij hem regelmatig toediende.
WENN via COMTEX van 6 december 2001

Abrahamov en collega's

Delta-8-tetrahydrocannabinol 'delta-8-THC), een cannabinoïde met een kleiner psychotropisch potentieel als het belangrijkste cannabisbestanddeel, delta-9-tetrahydrocannabinol (delta-9-THC), werd toegediend aan acht kinderen tussen 3 en 13 jaar oud die leden aan diverse bloedkankers en die behandeld werden met diverse antikankerdrugs voor meer dan 8 maanden. De dosis, verwerkt in slaolie, was 18 mg oraal opgenomen THC per vierkante meter lichaamsoppervlakte. (De lichaamsoppervlakte van een kind van 30 kilogram is ongeveer een vierkante meter, bij een volwassene van 75 kilo is dat ongeveer 1,8 vierkante meter). Het totale aantal behandelingen met delta-8-THC tot nu beloopt 480. De THC-behandeling startte twee uren voor elke antikankerbehandeling en werd elke 6 uren herhaald gedurende 24 uren. Braken werd volledig tegengegaan. De waargenomen neveneffecten waren verwaarloosbaar.
Naar: Abrahamov A, Abrahamov A, Mechoulam R. An efficient new cannabinoid antiemetic in pediatric oncology. Life Sciences 1995;56(23-24):2097-2102.

Dalzell en collega's

In een onderzoek werden de nieuwe synthetische cannabinoïde nabilone en het orale domperidone (een antibraakmiddel) met elkaar vergeleken in een groep van kinderen die regelmatig eenzelfde chemobehandeling kregen voor verschillende vormen van kanker. Achttien van de 23 kinderen, tussen 10 maanden en 17 jaar, beëindigden het onderzoek. Bij inname van nabilone werden de periodes van braken zeldzamer en er trad minder misselijkheid op. Tweedereden onder hen hadden een voorkeur voor nabilone. De meest voorkomende nevenwerkingen van een nabilonebehandeling waren slaperigheid en duizeligheid. Een patiënt kreeg hallucinaties. De resultaten wijzen erop dat nabilone een werkzaam antibraakmiddel is voor kinderen die chemotherapie krijgen, zelfs voor jonge kinderen. In deze toepassing werkt het beter dan domperidone, en hoewel nevenwerkignen meer optreden, worden ze beter verdragen door de patiënten. Het kan aanbevolen worden als een alternatief voor de conventionele antibraakbehandeling voor kinderen.
Naar: Dalzell AM, Bartlett N, Lilleyman JS. Nabilone: an alternative antiemetic fot cancer chemotherapy. Archives of Disease in Childhood 1986;61(5):502-505.

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2022

De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde wordt uitgesteld tot het najaar van 2022 en zal worden gehouden als een hybride evenement in Zwitserland en online.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.