U bent hier: Home > FAQ > Zwangerschap: Is gebruik van cannabis/THC tijdens de zwangerschap schadelijk voor de foetus ?

Zwangerschap: Is gebruik van cannabis/THC tijdens de zwangerschap schadelijk voor de foetus ?

Institute of Medicine

Uit studies waarbij het verband tussen marihuanagebruik tijdens de zwangerschap, en het geboorteresultaat werd onderzocht, blijkt enkel tegenstrijdigheid. Behalve bij jonge moeders zijn er weinig elementen gevonden die kunnen wijzen op een kortere zwangerschapsperiode bij moeders die marihuana roken. Verschillende onderzoeken bij vrouwen die regelmatig marihuana rookten tijdens hun zwangerschap blijken te bevallen van babies met een lager gewicht. (...) Voor het overgrote deel wordt in deze studies de schadelijkheid van marihuanagebruik consequent geassocieerd met tabakgebruik, en het roken op zich is een belangrijke factor. Of cannabinoïden bijdragen aan de schadelijkheid kan niet worden bevestigd. Nochtans, de Jamaïcaanse vrouwen die marihuana gebruiken roken het niet, doch maken er thee van. Onderzoek van pasgeboren Jamaïcaanse vrouwen die marihuana gebruikten toonde, in vergelijking met nietgebruikers, geen verschil aan in neurologisch gedrag drie dagen na de geboorte, evenmin 1 maand daarna. (...)
Seert 1978 worden in het kader van de Ottawa Prenatal Prospective Study metingen verricht naar de cognitieve functies bij kinderen wiens moeder marihuana rookte tijdens de zwangerschap. (...). De kinderen uit de diverse groepen marihuanagebruikers vertoonden geen blijvende verschillen in het algemene intelligentiepeil zoals taalontwikkeling, leesvermogen, visuele en waarnemingstests. Lichte achterstand werd waargenomen bij kinderen van vier dagen oud en opnieuw na 4 jaar, maar op de leeftijd van 5 jaar was die achterstand verdwenen. Marihuanagebruik tijdens de zwangerschap was echter niet zonder blijvende invloed. Ter vergelijking, kinderen van 5-6 jaar en 9-12 jaar die in hetzelfde onderzoek blootgesteld werden aan tabakrook tijdens de zwangerschap scoorden opmerkelijk lager bij tests in taalvaardigheid en cognitieve functies.
Joy JE, Watson SJ, eds. Marijuana and Medicine: Assessing the science base. Institute of Medicine. Washington DC: National Academy Press, 1999.
 

Peter Fried

De consequenties van cannabisgebruik tijdens de zwangerschap zijn gering. De impact op het verloop van de zwangerschap en op de pasgeborene kan grotendeels teruggebracht worden tot andere risicofactoren die, zoals aangetoond werd in talrijke studies en onderzoeken, milde effecten hebben op de groei van de foetus en op de werking van het centraal zenuwstelsel. Bij peuters waarbij tijdens de zwangerschap marihuana gebruikt werd, wordt weinig effect vastgesteld op hun groei en hun gedragingen. Nochtans, op de leeftijd van drie jaar wijzen sporen op een mogelijk verband tussen prenataal marihuanagebruik door de moeder en aspecten van een cognitief gedrag dat resorteert onder de uitvoerende functies. In het bijzonder de domeinen van opmerkzaamheid/impulsiviteit en het oplossen van probleemsituaties die integratie en manipulatie van het waarnemingsvermogen vereisen, schijnen beïnvloed te worden. Hoewel er een samenloop van bewijsvorming is, is slechts beperkt onderzoek gedaan bij kinderen boven de drie jaar. Verder diepgaand onderzoek is vereist in deze materie.
Fried P. Pregnancy. In: Grotenhermen F, Russo E (Hrsg.): Cannabis and cannabinoids. Pharmacology, toxicology, and therapeutic potential. Haworth Press, Binghamton/New York 2001, in press.
 

Franjo Grotenhermen

Het is onwaarschijnlijk dat cannabis aan het embryo of de foetus misvormingen veroorzaakt. Er zijn tegenstrijdige epidemiologische gegevens over de effecten op het geboortegewicht. Er is bewijs van geringe verstoring van de cerebrale ontwikkeling wat resulteert in cognitieve verzwakking bij de kinderen van cannabisgebruikers. Sommige wetenschappers veronderstellen dat dergelijke storingen bestaan, terwijl anderen geloven dat cannabis geen relevante negatieve effecten heeft.. Mogelijk worden bepaalde geringe cognitieve marihuanagerelateerde storingen niet waargenomen voor de schoolrijpe leeftijd. (...)
Er werd geen invloed op fysieke foetale ontwikkeling gemeld bij kinderen van chronische cannabisgebruikers. Toch dient zoveel mogelijk het cannabisgebruik vermeden te worden tijdens de zwangerschap en tijdens borstvoeding omwille van de controversiële bewijzen voor geringe storingen in de cognitieve ontwikkeling.
Grotenhermpen F. Review of unwanted actions of Cannabis and THC. In: Grotenhermen F, Russo E, eds. Cannabis and Cannabinoids. Pharmacology, toxicology and therapeutic potential. Haworth Press, Binghamton/New York 2001, in press.
Grotenhermen F. Practical hints. In: Grotenhermen F, Russo E, eds. Cannabis and cannabinoids. Pharmacology, toxicology, and therapeutic potential. Haworth Press, Bing-hamton/New York 2001, in press.

 

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2022

De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde wordt uitgesteld tot het najaar van 2022 en zal worden gehouden als een hybride evenement in Zwitserland en online.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.