U bent hier: Home > FAQ > Wisselwerking: Is er een interactie tussen cannabis/THC en andere drugs die gebruikt worden voor de behandeling van ziekten ?

Wisselwerking: Is er een interactie tussen cannabis/THC en andere drugs die gebruikt worden voor de behandeling van ziekten ?

Leo Hollister

Hoewel medicinale marihuana niet officieel goedgekeurd is, wordt marihuana experimenteel gebruikt voor de behandeling van een waaier aan medische aandoeningen, zoals misselijkheid en braken naar aanleiding van kankerchemotherapie, gewichtsverlies door AIDS, en spasticiteit door neurologische stoornissen. Daar zijn ook andere drugs bij betrokken. Tot op heden werden geen ongunstige wisselwerkingen door dit gebruik gemeld. Het is evenwel niet zeker dat dit in werkelijkheid ook zo is. Als men niet naar iets zoekt, vind men het waarschijnlijk ook niet. (...) De gepubliceerde literatuur, tenminste voor wat betreft onderzoek bij mensen, was eerder sereen. Dat betekent doorgaans dat geen belangrijke interacties werden waargenomen tussen het dagelijkse marihuanagebruik in de realiteit en het experimenteel onderzoek. (...) Een van de belangrijkse toepassingen van het therapeutisch gebruik van marihuana en THC is het tegengaan van misselijkheid en braken door kankerchemotherapie. Daarbij worden cannabinoïden gebruikt gelijktijdig met veel hoogtoxische kankermedicatie. (...) In de rapporten over het gebruik van THC of marihuana bij patiënten gelijklopend met kankerchemotherapie, werd nergens melding gemaakt van een verhoogde toxiciteit van antikankermedicatie. De afwezigheid van dergelijke meldingen kan evenwel ook betekenen dat niet gezocht werd naar die informatie. Onderzoek in die richting zou moeten aangemoedigd worden. Een ongeveer gelijkaardige situatie doet zich voor met therapeutisch gebruik of oraal toegediende THC bij de behandeling van gewichtsverlies ten gevolge van AIDS. (...) THC of marihuana werd gebruikt voor de behandeling van neurologische stoornissen zoals multiple sclerose en ruggemergschade. Vermits THC kan toegevoegd worden aan de therapieën met spierontspanners zou het interessant zijn te weten of dergelijk gecombineerd gebruik schadelijk kan zijn. In een dierenonderzoek waarbij THC samen met spierontspanners werd toegediend, werd ontdekt dat de gewenste effecten van laatstgenoemde middelen versterkte. In dit geval kan de wisselwerking voordelig zijn.
(Gelieve er rekening mee te willen houden dat dit uittreksels zijn uit een wetenschappelijk verslag. Enkele zinswendingen werden aangebracht om de verstaanbaarheid enigszins te bevorderen.)
Hollister LE. Interactions of marihuana and D9-THC with other drugs. In: Nahas G, Sutin KM, Harvey DJ, Agurell S, eds. Marihuana and medicine. Totowa, NJ: Humana Press, 1999, pp. 273-277.
 

Franjo Grotenhermen

Cannabis en dronabinol (THC) werden gebruikt in combinatie met een veelvoud aan medicamenten zonder noemenswaardige wisselwerkingen. Klinisch onderzoek in het begin van de 20e eeuw wees meermaals uit dat er door de wisselwerking tussen natuurlijke cannabisprodukten en andere medicatie, een gewenste versterking optreedt van de therapeutische effecten. Ook in de moderne therapeutische concepten kan een combinatie van cannabis/THC en andere medicatie bij veel indicaties zinvol zijn. Cannabis werd illegaal door personen met verschillende aandoeningen gebruikt die een veelvoud aan geneesmiddelen ingenomen hebben, zonder dat klinisch relevante ongewenste wisselwerkingen gekend zijn. (...) Andere geneesmiddelen kunnen bepaalde werkingen van cannabis/THC versterken of bepaalde werkingen van die medicamenten kunnen door cannabis/THC versterkt of afgezwakt worden. Het is daarbij mogelijk dat bepaalde effecten versterkt en andere afgezwakt worden zoals dit bijvoorbeeld het geval is met Phenothiazine in samenhang met de nevenwerkingen van kankerchemotherapie (zie verder). Van klinisch belang is vooral de versterking van de kalmerende effecten van andere psychotrope substanties (alcohol, benzodiazepines) en de wisselwerking met stoffen die het hart beïnvloeden (amfetamines, adrenaline, antropine, beta-blockers, diuretics, tricyclische antidepressiva, enz.) (...) - Anticholinergica: Atropine en Scopolamine kunnen de verhoging van de hartslag door THC versterken.
- Anticholinesterase: Physostigmine werkt remmend om de psychotrope effecten en de verhoging van de hartslag door THC.
- Antidepressiva (selectieve serotonine opnameremmers): THC kan het effect van Fluoxetine versterken.
- Antidepressiva (tricyclisch): De hartslagfrequentie, de bloeddrukverlagende en kalmerende effecten van Amitryptilline kunnen versterkt worden.
- Benzodiazepines: De verminderde activiteit van de ademhalingsorganen en het gehoor kunnen versterkt worden. Het anti-epileptisch effect kan versterkt worden.
- Beta-blockers: Ze verminderen de verhoogde hartslag ten gevolge van THC.
- Glaucoma: De oogboldrukverlagende effecten van verschillende glaucoma-middelen en van cannabinoïden kunnen additief werken.
- Neuroleptica: THC kan de antipsychotische werking van neuroleptica afremmen. Het kan de therapeutische effecten bij motorisch stoornissen verbeteren.
- Niet-steroïdale ontstekingswerende middelen (NSAID): Indometacine, acetylsalicylzuur (aspirine), en andere NSAIDs kunnen het effect van THC afremmen. Indometacine verminderde beduidend de subjectieve "high" en de hartslagversnellende effecten van THC.
- Opiaten: Versterking van het kalmerend effect en pijnstillend.
- Phenothiazine: Prochlorperazine vermindert de psychotrope effecten van THC en verhoogt de braakwerende effecten ervan.
- Sympathominetica: Amfetamine en andere Sympathominetica versterken de hartslagversnelling en de bloeddruk.
- Theophylline: De stofwisseling van Theophylline wordt door THC versneld. Daardoor zijn mogelijk hogere doses Theophylline vereist.
(Gelieve er rekening mee te willen houden dat dit uittreksels zijn uit een wetenschappelijk artikel. Enkele zinswendingen werden aangebracht om de verstaanbaarheid enigszins te bevorderen.)
Fried P. Pregnancy. In: Grotenhermen F, Russo E (Hrsg.): Cannabis and cannabinoids. Pharmacology, toxicology, and therapeutic potential. Haworth Press, Binghamton/New York 2001, in press.

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2022

De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde wordt uitgesteld tot het najaar van 2022 en zal worden gehouden als een hybride evenement in Zwitserland en online.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.