U bent hier: Home > FAQ > Mannelijke vruchtbaarheid: Heeft cannabis of THC een negatieve invloed op de geslachtshormonen en het sperma ?

Mannelijke vruchtbaarheid: Heeft cannabis of THC een negatieve invloed op de geslachtshormonen en het sperma ?

Wayne Hall, Nadia Solowij & Jim Lemon

Hoge doses THC verstoren mogelijkerwijze de mannelijke en vrouwelijke reproduktiesystemen bij dieren. Ze verminderen de afscheiding van testosteron, waardoor de spermaproduktie verminderd wordt, evenals de beweeglijkheid en de levensvatbaarheid ervan bij mannelijke dieren. Het is niet zeker of deze effecten zich ook voordoen bij mensen. Onderzoek bij mensen leverden zowel positieve als negatieve bewijzen van effect van cannabinoïden op testosteron. De oorzaak hiervan is niet helemaal duidelijk. Hollister stelde dat de vermindering van testosteron en spermaproduktie die bij de positieve onderzoeksresultaten mogelijk van "weinig belang is bij volwassenen", hoewel hij erbij vermeldde dat het "van groter belang kon zijn bij mannelijke pubers die cannabis gebruiken". De mogelijke effecten van cannabisgebruik op testosteron en spermatogenese zou relevant kunnen zijn voor mannen bij wie de vruchtbaarheid reeds verzwakt is door andere redenen, bijvoorbeeld een verminderde hoeveelheid sperma.
(Gelieve er rekening mee te willen houden dat dit uittreksels zijn uit een wetenschappelijk artikel. Enkele zinswendingen werden aangebracht om de begrijpbaarheid enigszins te bevorderen.)
Hall W, Solowij N, Lemon J. The Health and Psychological Consequences of Cannabis Use. National Drug Strategy Monograph Series No. 25. Canberra: Australian Government Publishing Service, 1994.

 

Laura Murphy

Bij mannen heeft het roken van cannabis een vermindering getoond in het bloed van drie hormonen LH, FSH en testosteron. Daarbij werd een hogere frekwentie van verminderde hoeveelheden sperma gerapporteerd bij zware rokers van cannabis. Andere onderzoeken vonden geen meetbare afwijkingen bij gebruikers die weinig, noch bij anderen die veel roken. Acute THC-toediening veroorzaakte een consistente en significante dosis- en tijdsgebonden vermindering van LH- en testosterongehalte bij mannelijke knaagdieren. Bij de mannelijke rhesusaap veroorzaakte een acute dosis THC, na een 60 minuten durende behandeling, een daling van 65 % testosteron in het bloed die circa 24 uur aanhield.
(Gelieve er rekening mee te willen houden dat dit uittreksels zijn uit een wetenschappelijk artikel. Enkele zinswendingen werden aangebracht om de begrijpbaarheid enigszins te bevorderen.)
Murphy L. Enodkrinum. In: Grotenhermen F (Hrsg.): Cannabis und Cannabinoide. Pharmakologie, Toxikologie und therapeutisches Potential. Huber, Bern 2001.

 

Lynn Zimmer & John Morgan

Door zware doses THC toe te dienen aan dieren, hebben onderzoekers merkbare effecten op de geslachtshormonenspiegel veroorzaakt. Hoewel, de effecten verschilden van studie tot studie, afhankelijk van de dosis en het moment van toediening. Als effecten optraden waren ze tijdelijk. (...) Noch bij mannelijke, noch bij vrouwelijke dieren werd blijvende schade aan de voortplantingsfuncties vastgesteld bij zowel acute als chronische toediening van marihuana. (...) Er is geen overtuigend bewijs van onvruchtbaarheid die gerelateerd kan worden met marihuanagebruik bij mensen. Er is geen epidemiologisch onderzoek waaruit blijkt dat mannen die marihuana gebruiken in vergelijking met mannen die geen marihuana gebruiken minder vruchtbaar zouden zijn. Ook is er geen bewijs van verminderde voortplantingscapaciteit bij mannen in landen waar marihuanagebruik normaal is. Het is mogelijk dat marihuana onvruchtbaarheid zou kunnen veroorzaken bij mannen die reeds een lage spermahoeveelheid hebben, hoewel het vermoedelijk zo is dat regelmatige cannabisgebruikers een tolerantie ontwikkelen ten opzichte van de hormonale effecten van marihuana. (...) Marihuana heeft geen vermannelijkend effect bij vrouwen en geen vervrouwelijkend effect bij mannen.
Zimmer L, Morgen JP. Marijuana Myths Marijuana Facts. A review of the scientific evidence. New York/San Francisco: The Lindesmith Center, 1997.

 

House of Lords

Dierenonderzoek toonde aan dat cannabinoïden veranderingen veroorzaken in zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtshormonen; maar er is geen bewijs dat cannabis de menselijke vruchtbaarheid ongunstig beïnvloedt of dat er chromosomale of genetische schade wordt veroorzaakt.
House of Lords Select Committee on Science and Technology. Cannabis. The scientific and medical evidence. London: The Stationery Office, 1998.

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2022

De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde wordt uitgesteld tot het najaar van 2022 en zal worden gehouden als een hybride evenement in Zwitserland en online.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.