U bent hier: Home > FAQ > Urinetest: Hoe lang kunnen THC-sporen in urine gedetecteerd worden ?

Urinetest: Hoe lang kunnen THC-sporen in urine gedetecteerd worden ?

Ellis en collega's

Het urine-afscheidingspatroon van 86 gebruikers werd na hun laatste cannabisgebruik door middel van twee gewone screeningmethoden onderzocht (...). Wij toonden aan dat onder strikt gekontroleerde onthouding, chronische gebruikers mogelijk positief bevonden worden op cannabinoïden in de urine (...), zeker nog voor 46 opeenvolgende dagen van onthouding en kan zelfs tot 77 dagen duren vooraleer 10 dagen opeenvolgende dagen lang onder de minimale meetwaarde te blijven. Voor alle proefpersonen was de gemiddelde tijd van afscheiding 27 dagen (...). Demografische verschillen, lichaamsbouw en drugsverleden waren slechts zwakke parameters voor het vooraf bepalen van het afscheidingspatroon.
Ellis GM Jr Mann MA Judson BA Schramm NT Tashchian A. Excretion patterns of cannabinoid metabolites after last use in a group of chronic users. Clin Pharmacol Ther 1985;38(5):572-578.

Rolf Aderjahn

Excretion of THC and its metabolites in chronic users can be found in the range of 4-6 weeks. In the literature a 10 year long intensive cannabis use was reported to result in detection of use after 77 days with common tests. With single or occasional use excretion in urine is rarely short (some hours), usually is lasts for 3-5 days.
Aderjahn R. Toxikologischer Cannabisnachweis [Toxicological cannabis detection]. In: In: Berghaus G, Krüger HP, eds. Cannabis im Straßenverkehr [Cannabis in road traffic]. Stuttgart: Gustav Fischer, 1998.
 

Coleman en Baselt

Coleman en Baselt onderzochten het effect van twee commerciële produkten waarvan gesteld werd dat zij drugsporen uit het lichaam elimineren. Zij vergeleken 1200 ml water met Quick Flush en Eliminator. Zij vatten hun bevindingen samen: "RESULTATEN: Bij elk van de behandelingsprocedures werd de vermindering aan drug- en metabolietenconcentratie bestudeerd (.). Water alleen was bij benadering even efficiënt om de metabolietenconcentratie te verlagen als de twee commerciële produkten. Geen van de behandelingsprocedures die in dit onderzoek toegepast werden veroorzaakte een pH-wijziging, een veranderde densiteit ten opzichte van water, of veranderingen van de creatineconcentratie in de urine. BESLUIT: Pogingen om drugmisbruik te verbergen door verdunning met water hebben wel degelijk belang als de concentraties op de grens of in de buurt van de detectiegrens liggen, zoals bijvoorbeeld in de laatste fase van drugeliminatie."
Coleman DE Baselt RC. Efficacy of two commercial products for altering urine drug test results. J Toxicol Clin Toxicol (1997) 35(6):637-642.
 

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2022

De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde wordt uitgesteld tot het najaar van 2022 en zal worden gehouden als een hybride evenement in Zwitserland en online.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.