U bent hier: Home > FAQ > Risico's van roken: Wat zijn de beste manieren om het risico van het roken van cannabis te reduceren?

Risico's van roken: Wat zijn de beste manieren om het risico van het roken van cannabis te reduceren?

Donald P.Tashkin

De bestanddelen van cannabisrook zijn kwalitatief gezien gelijk aan die van tabakrook, met het grote verschil dat de rook van marihuana delta-9-THC tetrahydrocannabinol (delta-9-THC) en nog zo'n 60 componenten bevat die niet in de tabak zijn gevonden en dat tabak nicotine bevat, wat afwezig is in marihuanarook.Veel van de bestanddelen die in zowel marihuana als tabak gevonden worden zijn bekend als giftig voor de longweefsels. Deze toxische componenten bevatten blauwzuur, stikstofoxide, acroleïne, reactieve aldehyden en verschillende bekende carcinogenen. Daarom wordt aangenomen dat bij regelmatig inhaleren van de schadelijke stoffen in cannabisrook, op lange termijn dezelfde negatieve effecten zullen worden waargenomen als bij regelmatige tabakrokers.
Tashkin DP. Ademhalingsrisico's van marihuana roken. Grotenhermen F, Russo E, eds. Cannabis en Cannabinoïden. Pharmacology, toxicology en therapeutische werking. Binghampton NY: Haworth Press, 2001, in voorbereiding.
 

Franjo Grotenhermen

De belangrijkste methoden om de risico's van het roken te verminderen zijn:

  • Het gebruik van cannabissoorten met hoog THC-gehalte. (...)
  • Het gebruik van pure cannabis. Soms wordt cannabis gerookt samen met tabak of met andere gedroogde kruiden. Deze manier van handelen dient vermeden te worden om het inhaleren of roken van plantaardig materiaal te verminderen.
  • Het gebruik van pijpen. Pijpen zijn superieur aan sigaretten omdat ze de patiënt de mogelijkheid bieden om kleine hoeveelheden pure cannabis met hoog THC-gehalte te roken. Het percentage aan teer in de rook wordt verminderd door de condensatie ervan tegen de wand van de pijp. Pijpen moeten regelmatig gereinigd worden. Waterpijpen zijn inferieur aan sigaretten en moeten vermeden worden. (...)
  • Het gebruik van cannabis die vrij is van natuurlijke vervuiling en vermenging. Enkel ziektenvrije cannabis zou mogen geoogst en luchtgedroogd worden. (...)
  • Het gebruik van inhaleringsapparaten die de produktie van teer verminderen. (...) Gieringer testte vaporizators die marihuana tot 180-190°C verhitten en zo de THC verdampen beneden het verbrandingspunt van cellulose of ander plantmateriaal. De produktie van polycyclische koolwaterstoffen verminderde. De beste verdamper gaf 10 delen teer op 1 deel cannabinoïden, cannabissigaretten strandden op 13 delen tegen 1 (gemiddeld), en waterpijpen gemiddeld 27 tegen 1 (...). De beste verdampers doen het dus zo een 25 % beter dan een ongefilterde cannabissigaret, terwijl waterpijpen minder aangewezen zijn dan sigaretten. Het gebruik van een filter in cannabissigaretten gaf geen voordelen omdat niet enkel het teer gefilterd werd, maar ook de cannabinoïden. Inderdaad bleek de werking verminderd te zijn met ongeveer 30 % in vergelijking met de ongefilterde sigaret.

In een nieuw onderzoek was Gieringer erin geslaagd aan te tonen dat verbrandingsstoffen in belangrijke mate gereduceerd werden bij het gebruik van een andere verdamper. Het gebruikte apparaat maakte de THC vrij bij een temperatuur van 185°C terwijl benzeen, tolueen en naftaleen volledig geëlimineerd werden. Belangrijke hoeveelheden benzeen kwamen vrij bij temperaturen van 200°C, terwijl verbranding begon vanaf 230°C. Sporen van THC werden gemeten vanaf 140°C. Koolmonoxide en teer werden beide in belangrijke mate gereduceerd door de verdamper, maar de hoeveelheid werd in dit onderzoek niet bepaald. Nochtans werd aangenomen dat polycyclische aromatische koolwaterstoffen sterk gereduceerd waren omdat de gevaporiseerde cannabis een dunne grijze rook afgaf en het plantmateriaal een groen tot groenbruin "geroosterd" uitzicht had, terwijl het verbrande testmateriaal een dikke rook afgaf en in as werd omgezet. (...)

  • Een combinatie van oraal gebruik en inhaleren. Bij verschillende indicaties kan een combinatie van een orale basismedicatie met cannabis of THC en een toevoeging naar behoefte van geïnhaleerde medicatie nuttig zijn, om de risico's van het roken te verminderen en een mogelijke overdosering door orale toediening tegen te gaan.

Grotenhermen F. Harm reduction associated with inhalation and oral administration of cannabis and THC. Journal of Cannabis Therapeutics 2001, in voorbereiding.

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2022

De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde wordt uitgesteld tot het najaar van 2022 en zal worden gehouden als een hybride evenement in Zwitserland en online.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.