U bent hier: Home > CANNABINOIDS > THC kan de symptomen van schizofrenie verbeteren

Cannabinoids 2009;4(4):1-3 (21 november 2009)

Artikel van de Maand

THC kan de symptomen van schizofrenie verbeteren

Franjo Grotenhermen

nova-Institut, Chemiepark Knapsack, Industriestraße, D-50354 Hürth, Duitsland, franjo-grotenhermen@nova-institut.de

Wetenschappers van het Rockland Psychiatrisch Centrum in Orangeburg, New York, hebben een verbetering gerapporteerd in de psychotische symptomen bij 4 patiënten die orale dronabinol (THC) kregen toegediend (Schwarcz et al. J. Clin. Psychopharmacol. 2009;29(3):255-258). Enkel patiënten met zelfgerapporteerde eerdere positieve ervaringen met cannabis werden geselecteerd. Daarnaast moest hun aandoening ernstig en onbehandelbaar genoeg zijn om mogelijke voordelen van de behandeling te laten opwegen tegen de risico’s. De toediening van dronabinol begon met een dosis van 2.5 mg twee maal daags, en werd vervolgens verhoogd tot 5 mg twee maal daags in de tweede week, en 10 mg twee maal daags in de derde week. Eén van de patiënten had 8 weken nodig voordat significante vooruitgang werd gezien, terwijl de anderen binnen kortere tijd al rea-geerden op de behandeling. De onderzoekers merkten op dat “deze verbetering het gevolg leek te zijn van een reductie in de diepliggende symptomen van psychose bij 3 van de 4 patiënten, en niet slechts van een non-specifiek kalmerend effect”.

Keywords
cannabis, THC, dronabinol, schizofrenie, psychose, case report

PDF van de volledige tekst ]

 

Members only

Please click here to visit the Members Only Area with a film to honour Prof Raphael Mechoulam, 
Please click here to become a member.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.