U bent hier: Home > CANNABINOIDS > Cannabino´den en het Endocannabino´de Systeem

Cannabinoids 2006;1(1):10-14 (17 september 2006)

Mini-overzicht

Cannabino´den en het Endocannabino´de Systeem

Franjo Grotenhermen

nova-Institut, Goldenbergstraße 2, D-50354 Hürth, Duitsland, franjo-grotenhermen@nova-institut.de

Het menselijk lichaam heeft specifieke plaatsen op veel celtypes waaraan cannabinoïden zich bin-den. Ons lichaam produceert verscheidene endocannabinoïden, derivaten van vetzuren die zich binden aan deze cannabinoïdereceptoren (CB) en deze activeren. CB-receptoren en endocannabi-noïden vormen samen het cannabinoïdensysteem. Enkele fytocannabinoïden, cannabinoïden van de cannabisplant, en een veelvoud aan synthetische cannabinoïden, die in laboratoria werden ont-wikkeld, bootsen de werking van endocannabinoïden na. Δ9-THC (dronabinol), farmacologisch gezien de meest actieve cannabinoïde van de cannabisplant, bindt zich aan de beide types cannabi-noïdereceptoren die tot nu toe geïdentificeerd werden, de CB1- en de CB2-receptoren. Deze recep-toren werden gevonden in het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en in veel perifere weefsels en organen.
Afhankelijk van de soort cellen, de dosering en de lichamelijke conditie, kan de activering van CB-receptoren meerdere effecten veroorzaken waaronder euforie, angst, droge mond, spie-rontspanning, honger en pijnverlichting. Behalve de activering van de CB-receptoren zijn ver-scheidene andere benaderingen in onderzoek om het cannabinoïdensysteem therapeutisch te be-ïnvloeden, zoals onder meer het blokkeren van CB-receptoren (antagonisme) en het reguleren van de endocannabinoïde concentraties door de afbraak ervan te verhinderen. Tegenwoordig worden meerdere preparaten die de cannabinoïdereceptoren stimuleren (dronabinol, nabilone en cannabis) en een substantie die de CB1-receptor blokkeert (rimonabant), medicinaal gebruikt.

Keywords
Cannabis, THC, cannabino´de, cannabino´dereceptor, endocannabino´de, therapeutische toepassingen.

PDF van de volledige tekst ]

Nieuw adres

De IACM is verhuisd.
Nieuw adres:
Bahnhofsallee 9
32839 Steinheim

IACM Conference 2019

The IACM Conference 2019 will be held on October 31 - November 2, 2019, at Estrel Hotel, Berlin, Germany.

 

Members only

Please click here to visit the Members Only Area with a film to honour Prof Raphael Mechoulam, 
Please click here to become a member.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.