[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 27 Juli 2003

VS: California City klaagt de federale overheid aan om medische cannabis toe te staan

De stad en de gemeente Santa Cruz, ten zuiden van San Francisco, sloten zich op 23 april aan bij de klacht die werd neergelegd door de Wo/Men’s Alliance for Medical Marijuana (WAMM) en zeven patiënten, op grond van schending van de burgerrechten bij de razzia van september laatstleden op een plantage voor medicinale cannabis. “Dit is een gelegenheid voor ons om diegenen te steunen die het in onze gemeenschap het hardste nodig hebben,” zei burgemeester Emily Reilly.

De rechtzaak tegen advokaat-generaal John Ashcroft, tegen het hoofd van de Drug Enforcement Administration (DEA) John Brown en tegen John Walters, hoofd van het Bureau voor Nationaal Drugbeleid (ONDCP) van het Witte Huis, geeft een beeld van de onenigheid tussen Californië en de federale overheid betreffende medicinale marihuana. De klagers hopen dat hun zaak de aanzet zal zijn voor een golf van gelijkaardige klachten.

In 1992 stemden 77 % van de kiezers van Santa Cruz voor een maatregel die een einde zou stellen aan het verbod op medicinale marihuana. Vier jaar later keurden de kiezers van Californië Proposition 215 goed waardoor marihuana voor medicinaal gebruik toegestaan werd. In 2000 tenslotte vaardigde het stadsbestuur een verordening uit die de teelt en het gebruik van medicinale marihuana toestond zonder voorschrift.

(Bronnen : Reuters van 22 april 2003 en Associated Press van 23 april 2003)

Wetenschap: Cannabinoïden verhinderden de ontwikkeling van hartritmestoornissen bij dierproeven

Hartritmestoornissen zijn een ernstig gevolg van een hartaanval of van een andere disfunctie die het hart schade kan toebrengen. Zij komen voor wanneer het hart onvoldoende bloed door het lichaam kan pompen. Dikwijls ontwikkelt zich dit over jaren als het hart zijn pompfunctie langzaam verliest.

Bij ratten ontwikkelen hartritmestoornissen zich binnen de 12 weken na een zware hartaanval. Wetenschappers aan de Universiteit van Wurzburg in Duitsland ontdekten dat dagelijkse toediening van de synthetische cannabinoïde HU-120 na de hartaanval de terugval van de bloeddruk verhinderde, evenals de disfuncties van de slagaders (endothele disfuncties). Nochtans verhogen de cannabinoïden ook de aanvoerdruk van bloed in de linker hartkamer, wat op langere termijn een negatieve uitwerking kan hebben.

HU-210 activeert CB1-receptoren zoals THC dit doet. CB1-receptoren werden niet alleen in de hersenen gevonden waar zij de karakteristieke psychische werking veroorzaken, maar ook in het hart en andere organen. Dr. Jens Wagner en collega’s behandelden een andere groep ratten met een specifieke CB1-receptor blokker die de pomp capaciteit van het hart na een infarct verminderde. Onderzoekers besloten dat rekening houdende met andere resultaten, hun studies aantonen dat endocannabinoïden die door het lichaam zelf geproduceerd worden, een beschermende werking hebben na een hartaanval. In een commentaar van het British Journal of Pharmacology, werd gesteld dat “cannabinoïde- en endocannabinoïdesystemen bruikbare mikpunten kunnen zijn voor de behandeling van post-mycardiale hartaanvallen.”

(Bronnen : Wagner JA, et al. Br J Pharmacol 2003 Apr;138(7):1251-8; Hiley CR, Ford WR. Br J Pharmacol 2003 Apr;138(7):1183-4; persmededeling van de Universiteit van Wurzburg d.d. 11 april 2003)

Wetenschap: Immuunregeling door cannabinoïden bij MULTIPLE SCLEROSE

Cannabinoïden kunnen niet alleen behulpzaam zijn bij de behandeling van ms-symptomen zoals spasticiteit en pijn maar ze kunnen ook een positieve werking hebben op onderliggende processen. Die nieuwe studies en een onderzoek bij mensen kunnen toegevoegd worden aan de reeds beschikbare gegevens.

Een groep Spaanse wetenschappers induceerde een immuniteitsziekte bij muizen die fungeert als een model voor menselijke MULTIPLE SCLEROSE. De behandeling met de verschillende synthetische cannabinoïden bracht een belangrijke verbetering van de neurologische tekorten. Verder verminderden de cannabinoïden verschillende symptomen van ontsteking, inbegrepen de infiltratie van bepaalde immuuncellen (CD4+ T cellen) in het ruggemerg.

Een Amerikaanse onderneming onderzocht het effect van de synthetische cannabinoïde WIN55,212 op immuniteitsparameters in hetzelfde ms-dierenmodel. Zij stelden een daling vast van de interferon-gamma productie en een onderdrukking van verschillende ontstekingsbevorderende cytokines (TNF-alpha, interleukin-1-beta en interleukin-6).

Nochtans bleek uit een klinische studie door Nederlandse onderzoekers een lichte verhoging van TNF-alpha. Zij kregen lage doses cannabisextract gedurende enkele weken. Het is dus te vroeg om de werking van cannabis of van afzonderlijke cannabinoïden op de onderliggende immuniteitsprocessen bij MULTIPLE SCLEROSE vooraf te bepalen.

Uit een ander niet gepubliceerd onderzoek bleek dat de natuurlijke cannabinoïden THC, CBD en CBN kunnen helpen bij het onderdrukken van een overactieve reactie van het immuniteits-systeem die de neurodegeneratieve conditie kan verslechteren. Dr. Cecilia Hillard van het Medische College van Wisconsin (VS) bestudeerde microgliacellen, immuniteitscellen in de hersenen, bij ratten. De cannabinoïden verhinderden het voortwoekeren van microgliacellen bij ratten. “Als ze overactief zijn, kunnen ze veel schade veroorzaken die kan leiden tot het afsterven van cellen zoals neuronen,” zei Hillard. Cannabinoïden vertragen waarschijnlijk dit overactieve proces.

(Bronnen : Arevalo-Martin A, et al. J Neurosci 2003 Apr 1;23(7):2511-6; Croxford JL, Miller SD. J Clin Invest 2003 Apr;111(8):1231-40; Killestein J, et al. J Neuroimmunol 2003 Apr;137(1-2):140-3; Reuters van 14 april 2003)

Kort nieuws

Wetenschap/Groot Brittannië: Onderzoek naar de ziekte van Parkinson
Een 12 weken durend onderzoek bij 24 patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson werd uitgevoerd in het Derriford Hospital van Plymouth. De deelnemers kregen een cannabisextract in capsules die geleverd werden door het Instituut voor Oncologisch en Immunologisch Onderzoek in Berlijn (Duitsland). Het onderzoek zal ook de werking van dyskinesia nagaan, een neveneffect van langdurige behandeling met L-Dopa. Door L-Dopa veroorzaakte dyskinesia wordt gekarakteriseerd door ongewenste spasmen van de ledematen waartegen geen afdoende medicatie beschikbaar is. Een studie uit 1998 met het THC-derivaat Nabilone vertoonde bij de zeven patiënten die het toegediend kregen, een vermindering van de spasmen. (Bron : BBC News van 17 april 2003, Sieradzan KA, et al. Mov Disord 1998;13(Suppl 2):29)

VS: DEA aanvaardt herclassificeringspetitie
Op 3 april aanvaardde de Drug Enforcement Administration (DEA) de aanvraag voor een herziening van de classificatie met het oog op een federale erkenning van medicinaal cannabisgebruik in de VS. De aanvraag werd ingediend door de Coalition for Resceduling Cannabis (CRC) op 11 oktober 2002. Meer informatie op : www.drugscience. (Persmededeling van CRC van 15 april 2003)

Canada: Medicinale cannabis en taks
Een gebruikster van medicinale cannabis uit Ontario zegt dat zij de kosten van de cannabis moet kunnen inbrengen op haar belastingsaangifte. “Het is geen probleem,” zegt Alison Myrden in een interview. De arts “schrijft gewoon een verklaring en een kopie daarvan bezorgen we aan de ontvanger van de belastingen.” (Bron : Halifax Herald van 20 april 2003)

VS: Het Witte Huis levert argumenten voor een legalisering
Het Bureau voor Nationaal Controlebeleid Drugs (ONDCP) van het Witte Huis heeft zonder het te willen argumenten gegeven voor de legalisering van cannabis. In een nieuwe antidrug advertententiecampanje toont het Bureau hoe de illegale teelt van cannabis schade toebrengt aan het leefmilieu, bijvoorbeeld door het platbranden van de oorspronkelijke vegetatie door de kwekers, waardoor de natuurlijke biotoop voor de fauna vernietigd wordt, een schade die nochtans niet zou voorkomen als de milieuvriendelijke cannabisplant legaal zou kunnen gekweekt worden. (Bron : PR Newswire van 18 april 2003)

Wereld: Verenigde Naties leveren nog meer argumenten voor een legalisering
Tijdens de VN Drugsconferentie in Wenen van 8 tot 17 april waarbij meer dan 140 landen vertegenwoordigd waren, uitten de deelnemers hun bezorgdheid over de “dreiging van een groeiend verband tussen illegale drugshandel en terrorisme en andere criminele activiteiten,” verbanden die niet zouden bestaan als die drugs legaal waren. (Bron : Associated Press van 17 april 2003)

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2021

 De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde zal online worden gehouden van 14 tot 16 oktober 2021. Registratie is gratis.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.