[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 12 Maart 2003

Nederland: Binnenkort vergunningen voor de teelt van medicinale marihuana

Een wijziging van de Opiumwet zal van kracht worden op 17 maart 2003. Hierin zijn regels vervat betreffende de cannabis voor medicinale toepassingen en instructies voor de teelt ervan. Uitzonderingsaanvragen aangaande cannabis zullen door het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) van het Ministerie van Gezondheid, behandeld worden.

Alle cannabis die door vergunninghouders geteeld wordt, moet aan het BMC verkocht worden. Overeenkomstig de regelgeving voor opiumwetvergunningen is het doel van het BMC tweeledig : ďEnerzijds moet het BMC onderzoek doen of laten doen teneinde vast te stellen of de cannabis of cannabisprodukten geschikt zijn voor medicinaal gebruik; anderzijds moet het BMC in de loop van 2003 de apotheken voorzien van medicinale marihuana, zodat patiŽnten hierover op doktersvoorschrift kunnen beschikken.Ē

De instructies voor cannabisteelt werden samengesteld op basis van de algemene regels voor ďGood Agricultural PracticeĒ van de werkgroep voor plantaardige medicinale produkten van de EURopean Medicines Evaluation Agency (EMEA). Zij beschrijven de teeltvereisten, het oogsten en de basisverwerking, met de zekerheid dat de cannabis geproduceerd wordt onder voorwaarden die garant staan voor de constante en reproduceerbare therapeutische eigenschappen van het eindprodukt.

Een aanvraagformulier voor een uitzonderingsmaatregel betreffende cannabis kan bekomen worden bij het Ministerie van Gezondheid, Welzijn en Sport, Bureau voor Medicinale Cannabis, Den Haag.

(Bron: Willem Scholten, Nederlands Ministerie GWS, BMC van de Afdeling Farmaceutica en Medische Technologie)

Kort nieuws

VS: Wetsvoorstellen voor medicinaal gebruik
Voorstellen om het gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden te legaliseren, werden ingediend in Connecticut, New Mexico, Vermont en Wyoming. In een aantal andere staten waaronder Maryland, Missouri, New York en Wisconsin, worden ook nog dit jaar dergelijke voorstellen verwacht. In Maryland heeft gouverneur Robert Erlich (republikein) zich onlangs publiekelijk uitgesproken en gezegd dat hij het wetsvoorstel zou ondertekenen. (Bronnen: Associated Press van 22 januari 2003, Arbutus Times van 29 januari 2003, NORML van 30 januari 2003)

VS: Ed Rosenthal schuldig bevonden
Op 31 januari 2003 heeft een federale jury de auteur van marihuanaboeken, Ed Rosenthal, schuldig bevonden aan marihuanateelt en samenzwering. Overeenkomstig de federale wetgeving betekent dit voor Rosenthal minimum 5 jaar gevangenisstraf. Rosenthal stelde dat hij de planten kweekte om te verdelen overeenkomstig de wetgeving voor medicinale marihuana in CaliforniŽ. Zijn advokaten zeiden onmiddellijk het nodige te zullen doen voor een nieuw proces. (Bron: New York Times van 31 januari 2003)

Wetenschap: Onderzoek Dystonie
Een studie waarbij de goede werking van THC onderzocht wordt bij patiŽnten met algemene dystonie (spierspanningsstoornissen), start in april aan de Hogeschool voor Geneeskunde in Hannover onder de leiding van dokter Kirsten Mueller-Vahl. Aan dit dubbelblind parallelonderzoek nemen 24 patiŽnten deel. (Bron: persoonlijke mededeling van Kirsten Mueller-Vahl)

Wetenschap: Geschiedenis van de cannabiswetgeving
Een onderzoeker aan de Universiteit van Edinburg, Groot BrittanniŽ, analyseerde hoe cannabis onderdeel werd van een internationale narcotica-wetgeving. Hij schrijft: ďHoewel cannabis (Indische hennep) niet voorkwam op de agenda van de Tweede Opiumconferentie (in 1925), stelde de Egyptische delegatie dat het even gevaarlijk was als opium en daarom onder dezelfde internationale controle moest komen, een stelling die door verschillende andere landen gesteund werd. Hiervoor werd geen bewijs aangevoerd en de afgevaardigden die op de conferentie aanwezig waren, bleken niet over cannabis te zijn geÔnformeerd. Enige oppositie kwam van Groot BrittanniŽ en enkele andere koloniale mogendheden. Zij betwistten de stelling niet dat cannabis vergelijkbaar was met opium, maar zij wilden geen verbintenis aangaan waarbij het gebruik ervan in hun Aziatische en Afrikaanse koloniŽn verboden werd." (Bron: Kendell R. Addiction 2003 Fef;98(2):143-51)

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Gratis online evenementen

U kunt alle informatie hier vinden.

Het IACM houdt een gratis webinar-reeks en een gratis online jubileumbijeenkomst van oktober tot november 2020.

Alle webinars worden gehouden in het Engels met ondertiteling in het Duits, Frans, Spaans en Portugees. Alle webinars zullen online beschikbaar zijn tot maart 2021.

De onlinevergadering ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van het IACM en ter ere van de 90ste verjaardag van Raphael Mechoulam zal pas op 5 november 2020 live plaatsvinden.

De sprekers in de webinar-reeks zijn Donald I. Abrams, Bonni Goldstein, Franjo Grotenhermen, Manuel Guzmán, Raphael Mechoulam, Kirsten Müller-Vahl, Roger Pertwee, Daniele Piomelli en Ethan Russo.

U kunt alle informatie hier vinden.
 

Conferentie 2021

Het 12e IACM-congres over Cannabinoïden in de Geneeskunde wordt gehouden in Bazel, Zwitserland, van 14 tot 16 oktober 2021.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.