[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 03 Juli 2002

Wetenschap: THC vermindert slaapapnoe (ademstilstand) bij dierenonderzoek

Onderzoekers aan het Centrum voor Slaap- en Ademhalingsstoornissen aan de universiteit van Chicago, Illinois, bestudeerden de werking van THC en de endocannabino´de oleamide tijdens de slaap, het ademhalingspatroon en de ademstilstand bij ratten. Professor David W. Carley en collega's stelden vast dat THC en oleamide beide de ademhaling gedurende alle slaapfasen stabiliseerden en apnoe verminderden.

De onderzoekers concludeerden uit hun resultaten dat encocannabino´den een belangrijke rol spelen in het onderhouden van een autonome stabiliteit tijdens de slaap, dat verder een sterke onderdrukking van opnoe aangetoond wordt bij toediening van zowel THC als endocannabino´den en dat deze vaststellingen relevant kunnen zijn voor de medische behandeling van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen.

Slaapapnoe is een ademhalingsstoornis die zich manifesteert in korte onderbrekingen van de ademhaling tijdens de slaap. Deze adempauzes gaan bijna altijd gepaard met snurken tussen de apnoe-episodes, hoewel niet iedereen die snurkt aan apnoe lijdt. Het herhaaldelijk onderbreken van de diepe herstellende slaap leidt dikwijls tot uitgesproken vermoeidheid tijdens de dag en kan geassocieerd worden met onregelmatige HARTslag, hoge bloeddruk, HARTaanval, en beroerte.

Er kan een verband zijn tussen de reductie van apnoe door cannabino´den en hun wisselwerking met de neurotransmitter serotonine. Serotonine kan de slaapgerelateerde apnoe versterken. Van cannabino´den is bekend dat zij de stimulerende werking van serotonine op de nodeus galenische cellen, zenuwcellen die zich buiten de spinale zone bevinden en die informatie over bloeddruk, CO2-concentratie, en andere gegevens over de lichaamstoestand via de ruggegraat naar de hersenen overbrengen.

(Bron: Carley DW, et al. Functional role for cannabinoids in respiratory stability during sleep. Sleep 2002;25(4):391-398)

VS: Verbod voor Californische medicinale marihuana clubs om de drug te verdelen

Een federale rechter heeft een gunstig gevolg gegeven aan het verzoek van het federaal departement van justitie om via een permanente gerechtelijke maatregel, de distributie van marihuana aan patiŰnten te blokkeren voor drie Noordcalifornische medische marihuanaclubs.

Districtsrechter Charles Breyer van San Francisco veroordeelde de Cannabis Buyers Cooperative van Oakland, de Marin Alliance voor medicinale marihuana, en een verdeelplaats in Ukiah. Advokaten van de Buyers Cooperative van Oakland verklaarden dat ze tegen het vonnis van Breyer in beroep zullen gaan voor het Ninth Circuit beroepshof. in zijn vonnis van 13 juni verklaarde Breyer: "Als er geen gerechtelijke maatregel is zullen de aangeklaagden (de clubs) weer met het verdelen van marihuana beginnen, wat in strijd is met de drugswet."

CaliforniŰ is ÚÚn van de acht staten waar vergunningen verleend worden aan personen om kleine hoeveelheden cannabis te telen en te gebruiken voor medische doeleinden, als dit voorgeschreven en opgevolgd wordt door een arts.

(Bron: NORML van 13 juni 2002, CNSNews .com van 14 juni 2002)

Kort nieuws

Wetenschap: Eetlust bij ratten
THC en de encocannabino´de anandamide verkorten de tijd tussen de maaltijden bij ratten. Onafgezien van de snelle werking behield het door cannabino´de ge´nduceerde eten de karakteristieken die eigen zijn aan de soort. De gegevens suggereren dat cannabino´den het eten bevorderen door de encentieve waarde van het voedsel te verhogen. (Bron: Williams CM, Kirkham TC. Physiol Behav 2002 Jun,76(2):241-50)

Wetenschap: Vergelijking tussen de werking van THC en marihuana
Twee studies werden uitgevoerd bij gezonde vrijwilligers om de subjectieve werking tussen zuivere THC en marihuanatoppen met een vergelijkbare hoeveelheid THC. In een studie met 12 deelnemers werden de substanties oraal ingenomen in de vorm van koekjes. De andere 13 deelnemers rookten de substanties. In beide onderzoeken kregen de deelnemers allemaal volgende vijf stoffen toegediend: een lage en een hoge dosis THC, een lage en een hoge dosis marihuana, en placebo. In beide studies, zowel bij THC als bij marihuana werd een gelijkaardige subjectieve werking vastgesteld zonder noemenswaardige verschillen. (Bron: Wachtel SR, et al. Psychopharmacology (Berl) 2002 Jun;161(4):331-339)

Duitsland: Wereld Conferentie Etnotherapie
De Wereld Conferentie voor Etnotherapie vindt plaats op 11-13 oktober 2002 aan de Universiteit van Munchen. Op 14 oktober is er een workshop voor therapeuten. Meer info op http//www.institut-ethnomed.de/.

Groot BrittanniŰ: GW Pharmaceuticals
GW Pharmaceuticals maakte een verhoogd tussentijds verlies bekend. Het bedrijf zegt dat op cannabis gebaseeerde medicijnen klaar zullen zijn voor de markt tegen 2004. Een verlies van 5,7 miljoen Britse ponden werd voorzien. GW heeft zijn personeelsbestand verhoogd van 85 naar 102. (Bron: PA Neuws van 13 juni 2002)

Europa: Verslag over medicinale cannabis
Het EURopese observatiecentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) publiceerde een rapport over de legale situatie van medicinale cannabis in de EURopese Unie. Het is te vinden samen met andere vergelijkbare studies op eldd.emcdda.org/databases/eldd_comparitive_analyses.cfm

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2021

 De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde zal online worden gehouden van 14 tot 16 oktober 2021. Registratie is gratis.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.