[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 28 November 2001

Canada: Debat over de wet rond medicinaal gebruik van cannabis

De Cannadese Vereniging van artsen (CMPA) liet per brief aan minister Allan Rock weten dat de regeling die aan patiŰnten toestaat legaal cannabis te gebruiken sinds juli 2000, aan de artsen een oneerlijke verantwoordelijkheid opleggen.

"De CMPA is van mening dat de medische verklaringen die onder de gegeven regeling vereist worden, een enorme last leggen op de schouders van de artsen, vermits zij zich moeten informeren over de efficiŰnte werking van medicinale marihuana bij elke patiŰnt, over de relatieve risico's, over de positieve invloeden van de drug en de aan te wenden doses", zei Dr. John Gray van de CMPA in zijn brief. "Deze informatie is gewoon niet voorhanden".

Andere Canadezen stellen dat de regeling te strikt is. Advokaat John Conroy, die een groot aantal zaken rond gebruik van medicinale marihuana behandeld heeft, noemt de eisen die gesteld worden voor het medicinaal gebruik van cannabis "absurd" zijn en zegt dat de regeling het voor zieken te ingewikkeld maakt om de drug legaal te gebruiken. Vele patiŰnten moeten vechten voor wat hij een basisrecht noemt, om de beschikking te hebben over een medicijn naar eigen keuze.

(Bronnen: Edmonton Sun van 11 november 2001, Saanich News van 21 november 2001)

Wetenschap: Discussie over artikels in de British Medical Journal

Op 24 november publiceerde de British Medical Journal vier lezersbrieven die de inhoud van de artikels van juli over de efficiŰntie van cannabino´den bij pijn en misselijkheid door chemotherapie betwisten. De overzichtsartikels waren eerder terughoudend over het medisch potentieel van cannabino´den bij hogervermelde indicaties.

Dr. Leslie Iversen, professor farmacologie aan de universiteit van Oxford, schreef: "Campbell et al stelden zich het onbereikbare doel van een systematisch overzicht. Wie de wetenschappelijke literatuur over medicinaal gebruik van cannabis erop naslaat ontdekt al snel dat er een gebrek is aan goed georganiseerd klinisch onderzoek. Een meta-analyse van het gebruik van cannabis in pijnbestrijding zou daarom weinig substantieels opleveren om commentaar op te geven.(...) Helaas heeft dat de auteurs er niet van weerhouden de nadruk te leggen op een aantal slecht gefundeerde conclusies."

Dr. Ethan Russo, klinisch assistent professor aan de universiteit van Washington en uitgever van de Journal of Cannabis Therapeutics, stelde vast: "Het is verbazend dat de auteurs kozen voor een uitvergroting van het belang van hun beperkt onderzoek, om het gebruik van cannabis en cannabino´den naar de onderste trap te verwijzen in toekomstige behandelingen van pijn. (...) De populaire pers heeft die gelegenheid aangegrepen met als gevolg dat waardevol labo- en klinisch onderzoek naar pijnbestrijding en pijn kontrole, in ernstige mate in opspraak wordt gebracht."

Dr. Franjo Grotenhermen van het Keulse Nova-Instituut en voorzitter van de Internationale Associatie voor Cannabis als Medicijn merkte op: "Ik twijfel eraan of de methoden die in de systematische herzieningen door Campbell et al en TramŔr et al gebruikt werden, een antwoord kunnen geven op de actueel interessante vragen. Bij nazicht van vroegere studies over pijn wordt de meest interessante informatie over het hoofd gezien. (...) De belangrijke vraag is niet zozeer of de potentie als pijnstiller vergelijkbaar is met de potentie van code´ne, maar wel in welke pijlijke situaties zij efficiŰnt zijn."

(Bronnen: British Medical Journal van 7 juli en 24 november 2001, www.bmj.com/)

Groot BrittanniŰ: Politie onzeker over de aanpak van het cannabiscafÚ

In het eerste Britse cannabiscafÚ in Stockford, Manchester, werd op 20 november door de politie voor de tweede keer een inval gedaan. Na de razzia van 15 september, de dag van de opening, bleek de politie een oogje dicht te doen voor de zaak en erkenden zij genereus dat er een "lopend debat over het medisch effect, of iets dergelijks, van cannabis" bestaat.

Op 20 november, toen de BBC het cannabiscafÚ van binnen filmde voor een uitzending over drugspolitiek, kwam de politie terug, zette iedereen op de keien en beschuldigde de eigenaar, Colin Davies samen met een aantal anderen, van verschillende drugsmisdrijven.

In een krantenartikel in de New York Times werd verklaard dat "het nog onduidelijk is hoe de politie van Stockport over het Nederlandse experiment denkt." Uit een vertrouwelijke peiling bij leden van Drugscope, een door de regering gesteunde organisatie voor algemeen nut, bleek dat 81 procent van de 300 politie-eenheden, rechtbanken, reklasseringsambtenaren en straathoekwerkers van mening zijn dat cannabis zou moeten verkocht worden op vergunde plaatsen zoals pubs, cafees en shops.

(Bronnen: The Observer van 11 november 2001, New York Times van 22 november 2001)

Kort nieuws

IACM: IACM-Berichten
Momenteel zijn er meer dan 2.000 mensen die de IACM-Berichten in een van de zes beschikbare talen ontvangen. Het aantal inschrijvingen verdubbelde elk jaar sinds de start in 1997 met het Duitse ACM-Bulletin.

Zwitserland: Stap naar legalisering
Het Gezondheidscomitee van de Zwitserse Statenraad stemde 6 tegen 4 voor de legalisering van het gebruik en het bezit van cannabis en volgde daarmee het voorstel van de regering. De verkoop en de teelt van cannabis blijven strafbare feiten maar zullen onder bepaalde omstandigheden niet vervolgd worden. De volgende stap houdt onder meer een debat in en een stemming over het voorstel door het hele parlement. (Bron: AP van 13 november 2001)

Wetenschap: Cannabidiol
De werkingsmechanismen van cannabidiol (CBD) werden geanalyseerd. CBD vertoonde een wisselwerking met vanillo´de-receptoren van het Type 1, en het anandamidepeil. (Bron: Bisogno et al. Br J Pharmacol 2001 Oct;134(4):845-52)

Wetenschap: DarmONTSTEKING
Bij muizen leidden darmONTSTEKINGen tot een toename van de werkzaamheid van cannabino´de-agonisten, mogelijk door opwaardering van CB1-receptoren. Daarbij konden de endocannabino´den, die toegenomen waren ingevolge de darmONTSTEKINGen, de darmbewegingen tonisch afremmen. (Bron: Izzo et al. Br J Pharmacol 2001 Oct;134(3):563-70)

Europa: Cannabisgebruik
Het EURopees Controlecentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) in Lissabon verklaarde in haar jaarverslag van 2001 dat het aantal volwassenen in de EURopese Unie die ooit cannabis gebruikt hebben. In Finland beloopt dit 10 procent van de volwassenen, in Denemarken, Frankrijk, Ierland, Nederland, Spanje en Groot BrittaniŰ. Tussen 1 en 9 procent van de EURopese volwassenen heeft in de laatste 12 maanden cannabis gebruikt. (Bron: Reuters van 20 november 2001)

Wetenschap: celtoename
Endocannabino´den schijnen de celtoename af te remmen via een mechanisme dat een gecombineerde activering inhoudt van vanillo´de-receptoren en in mindere mate van cannabino´de-receptoren. Alleszins is er tot op heden geen universeel mechanisme bekend waarbij plantaardige cannabino´den de celtoename be´nvloeden. (Bron: Jacobsson et al. J Pharmacol Exp Ther 2001 Dec 1;299(3):951-959)

Wetenschap: Kruisgevoeligheid met morfine
Herhaalde toediening van THC aan ratten veroorzaakte niet alleen een gedragsgevoeligheid ten opzichte van cannabino´den, maar ook ten opzichte van opiaten. Deze kruisgevoeligheid verliep symmetrisch want ratten die gevoelig gemaakt werden voor morfine, waren ook gevoelig geworden voor cannabino´den. Deze waarnemingen werden door de auteurs aanzien als een neurobiologische basis voor een relatie tussen cannabisgebruik en het gebruik van opiaten. (Bron: Cadoni et al. Psychopharmacology (Berl) 2001 Nov;158(3):259-266)

Wetenschap: Receptoren in foetushersenen
In de hersenen van foetussen kunnen een gering aantal cannabino´de-receptoren al na 14 weken zwangerschap waargenomen worden. Het aantal receptoren nam langzaam toe maar waren na 24 weken nog niet volledig volgroeid. Het verspreidingspatroon in de foetushersenen verschilt duidelijk van het patroon bij volwassenen. Dat relatief geringe aantal cannabino´de-receptoren in menselijke foetushersenen kan de geringe consekwenties van cannabisgebruik tijdens de zwangerschap verklaren. (Bron: Biegon A, Kerman IA. Neuroimage 2001 Dec;14(6):1463-1468)

Terugblik

Een Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2021

 De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde zal online worden gehouden van 14 tot 16 oktober 2021. Registratie is gratis.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.