[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 22 April 2021

Wetenschap/Mens: Cannabisgebruik verlaagde de incidentie van niet-fatale opioÔde overdoses bij patiŽnten in een methadonprogramma

Volgens een onderzoek van onderzoekers aan de Universiteit van Washington in Seattle, VS, ondervonden patiŽnten die deelnamen aan een methadon-onderhoudsbehandeling (MMT) lagere percentages niet-fatale opioÔde-overdoseringen als ze cannabis gebruikten. Onderzoekers selecteerden een geschikte steekproef van personen die waren ingeschreven in vier MMT-klinieken in de staat Washington en het zuiden van New England en die een eenmalige enquÍte invulden.

Van de 446 deelnemers meldde 35% (n = 156) frequent cannabisgebruik en 7% een niet-fatale overdosis opioÔden in het afgelopen jaar. De prevalentie van niet-fatale overdosering aan opioÔden was 3% onder melders van frequent cannabisgebruik en 9% onder melders van onregelmatig/geen gebruik. De auteurs concludeerden dat "onder personen die MMT volgden, frequent cannabisgebruik in de afgelopen maand geassocieerd was met minder zelfgerapporteerde niet-fatale opioÔde overdoses in het afgelopen jaar. Methodologische beperkingen verzetten zich tegen een causale interpretatie van deze relatie".

Bryson WC, Morasco BJ, Cotton BP, Thielke SM. Cannabis Use and Nonfatal Opioid Overdose among Patients Enrolled in Methadone Maintenance Treatment. Subst Use Misuse. 2021;56(5):697-703.

Wetenschap/Mens: Cannabis kan helpen bij vertraagde maaglediging

PatiŽnten met een diagnose van gastroparese (vertraagde maaglediging), die cannabis gebruiken, hebben een lagere ziekenhuissterfte in vergelijking met niet-gebruikers. Onderzoekers van het Brigham and Women's Hospital van de Harvard Medical School in Boston, VS, gebruikten een grote database van 1.473.363 patiŽnten met gastroparese, van wie 2,3% een bijkomende cannabisgebruiksstoornis had.

Gecontroleerd voor stoorfactoren, waren de duur van het verblijf in het ziekenhuis en de ziekenhuissterfte significant lager voor patiŽnten met gastroparese en cannabisgebruik. De auteurs concludeerden dat "hoewel patiŽnten met gastroparese en een stoornis in het cannabisgebruik jonger waren, een lagere sociaaleconomische status hadden en onevenredig vaak psychiatrische diagnoses hadden, deze patiŽnten betere resultaten hadden bij ziekenhuisopname, waaronder een kortere verblijfsduur en een betere ziekenhuismortaliteit".

McCarty TR, Chouairi F, Hathorn KE, Chan WW, Thompson CC. Trends and Socioeconomic Health Outcomes of Cannabis Use Among Patients With Gastroparesis: A United States Nationwide Inpatient Sample Analysis. J Clin Gastroenterol. 2021 Mar 12. [in druk].

VS: New York en New Mexico legaliseren het gebruik van cannabis door volwassenen, Virginia wil volgen

Gouverneur Andrew Cuomo van New York heeft op 31 maart een wetsvoorstel ondertekend om cannabisgebruik door volwassenen te legaliseren, waardoor het de 15e Amerikaanse staat wordt die recreatief gebruik van de drug toestaat. Cuomo zei dat het wetsvoorstel, dat eind 30 maart door de Assemblee van de staat werd goedgekeurd, ook de lei schoon zou vegen voor veel mensen die eerder werden beschuldigd van cannabismisdrijven. "Het wetsvoorstel creŽert automatische verwijdering van eerdere marihuana veroordelingen die nu legaal zouden zijn," schreef Cuomo op Twitter, aankondigend dat hij zojuist de wetgeving had ondertekend. "Dit is een historische dag." Cuomo voegde eraan toe dat de wetgeving naar verwachting 30.000 tot 60.000 nieuwe banen zal opleveren en 350 miljoen dollar aan jaarlijkse belastinginkomsten.

Eerder op 31 maart stelde gouverneur Ralph Northam van Virginia voor om de legalisering van cannabisbezit te vervroegen naar juli in plaats van te wachten tot 2024. Northam zei dat raciale ongelijkheden in de vervolging van cannabisgerelateerde misdrijven hem ertoe hebben aangezet het tijdschema te versnellen.

Ook in New Mexico zijn twee wetsvoorstellen om het gebruik van cannabis te legaliseren voor volwassenen van 21 jaar en ouder en om arrestatie- en veroordelingsdossiers voor sommige cannabisovertredingen te schrappen, door de wetgevende macht gekomen en wachten op ondertekening door gouverneur Michelle Lujan Grisham, die de wetsvoorstellen prees en zei dat ze de economie zouden ondersteunen en degenen zouden helpen die zijn benadeeld door de "falende oorlog tegen drugs" van het land.

Reuters van 31 maart 2021
UPI van 31 maart 2021
CCN van 1 april 2021

Wetenschap/Mens: Langdurige cannabisbehandeling van chronische pijn resulteerde in betere uitkomsten vergeleken met conventionele behandeling

In een observationele studie van onderzoekers van het McLean ziekenhuis in Belmont, VS, met 37 pijnpatiŽnten resulteerde cannabis in een verbetering van verschillende symptomen. De deelnemers werden geŽvalueerd voor, 3 en 6 maanden na het begin van de cannabisbehandeling. Zij werden vergeleken met 9 patiŽnten die niet waren begonnen met een cannabisbehandeling.

In vergelijking met de uitgangssituatie vertoonden cannabispatiŽnten na 3 en 6 maanden behandeling verbeteringen op het gebied van pijn, die gepaard gingen met een verbeterde slaap, stemming, angst en levenskwaliteit, en een stabiel gebruik van conventionele medicatie. De auteurs schreven dat de "resultaten in het algemeen suggereren dat een verhoogde blootstelling aan THC gerelateerd was aan een pijngerelateerde verbetering, terwijl een verhoogde blootstelling aan CBD gerelateerd was aan een verbeterde stemming. (...) Pilot analyses toonden aan dat treatment-as-usual patiŽnten niet hetzelfde patroon van verbetering laten zien."

Gruber SA, Smith RT, Dahlgren MK, Lambros AM, Sagar KA. No pain, all gain? Interim analyses from a longitudinal, observational study examining the impact of medical cannabis treatment on chronic pain and related symptoms. Exp Clin Psychopharmacol. 2021 Mar 25. [in druk].

Wetenschap/Mens: Veel patiŽnten met inflammatoire darmziekte gebruiken cannabis

Ongeveer de helft van de deelnemers aan een onderzoek onder patiŽnten met een inflammatoire darmziekte, uitgevoerd in Nieuw-Zeeland, meldde het gebruik van cannabis. Deelnemers werden gerekruteerd door onderzoekers van de Dunedin School of Medicine van de Universiteit van Otago, Nieuw-Zeeland, via de post en online middelen. In totaal vulden 378 deelnemers de vragenlijst in, waarvan er 334 konden worden geŽvalueerd. Eenenzestig procent van de respondenten had de ziekte van Crohn en 34% colitis ulcerosa.

In totaal gaf 51% van de respondenten aan ooit cannabis te hebben gebruikt. Van hen gaf 63% aan cannabis te gebruiken voor recreatieve doeleinden en 31% om hun symptomen te verminderen. Symptomen die het meest werden gemeld als verbeterd door cannabisgebruik waren buikpijn/kramp, misselijkheid/overgeven en verlies van eetlust. Vierenvijftig procent van de deelnemers meldde dat als cannabis legaal zou zijn, zij het zouden aanvragen voor medicinaal gebruik om hun symptomen te helpen beheersen.

Appleton K, Whittaker E, Cohen Z, Rhodes HM, Dunn C, Murphy S, Gaastra M, Galletly A, Dougherty S, Haren A, Sukumaran N, Aluzaite K, Dockerty JD, Turner RM, Schultz M. Attitudes towards and use of cannabis in New Zealand patients with inflammatory bowel disease: an exploratory study. N Z Med J. 2021;134(1530):38-47.

India: Indiase deelstaat Himachal Pradesh wil cannabis legaliseren voor medicinaal en industrieel gebruik

Himachal Pradesh, een kleine bergstaat in het noorden van India, wil inkomsten genereren voor de staat door de gecontroleerde teelt van cannabis. Tijdens een begrotingsvergadering van de deelstaat kondigde premier Jai Ram Thakur aan dat de in de deelstaat geproduceerde cannabis van hoge kwaliteit is, en dat er een enorm potentieel is voor de gecontroleerde teelt ervan.

Hoewel deze aankondiging een welkome stap is gezien de jarenlange politieke strijd in India voor de legalisering van cannabis, zijn het gebrek aan alomvattende wetten en het culturele taboe rond cannabis wellicht de onmiddellijke hindernissen. "Cannabisextract wordt gebruikt bij de productie van geneesmiddelen voor de behandeling van kanker en Alzheimer," zei Sunder Singh Thakur, een parlementslid uit het district Kullu van de deelstaat. Hij is al jaren voorstander van de legalisering van cannabis in de deelstaat. "Het zal werkgelegenheid scheppen. De staat heeft het nu meer dan ooit nodig vanwege het banenverlies als gevolg van de pandemie."

The Tennessee Tribune van 8 april 2021

Kort nieuws

Frankrijk: Start van een 2-jarig onderzoek met medicinale cannabis
De Franse regering heeft een tweejarig landelijk experiment met cannabis opgestart met het oog op mogelijke legalisering voor medisch gebruik.
ABC News van 26 maart 2021

VK: 20.000 patiŽnten hebben cannabiskaart om arrestatie te voorkomen
Bijna 20.000 mensen met aandoeningen als multiple sclerose en artritis gebruiken een "cannabiskaart" waarmee ze aan arrestatie kunnen ontsnappen als ze door de politie worden aangehouden. De organisatoren van het programma zeggen dat 96 procent van de kaarthouders die met cannabis worden betrapt, het middel mogen houden en hun weg mogen vervolgen, zelfs als ze geen voorschrift hebben.
The Times van 23 maart 2021

Wetenschap/Cellen: Antikankereffecten van CBD en THC op glioblastoomcellen betrekken de GPR55-receptor
De antikankereffecten van CBD en THC op glioblastoomcellen werden opgeheven door de GPR55-receptor te blokkeren. De auteurs concludeerden dat dit "een deelname van GPR55 bevestigt en suggereert dat het betrokken is bij het wijzigen van de celcyclus" van deze hersenkankercellen.
Afdeling Anatomie en Celbiologie, Medische Faculteit van de Martin-Luther Universiteit Halle-Wittenberg, Duitsland.
Kolbe MR, et al. Cancers (Basel). 2021;13(5):1064.

Wetenschap/Mens: CBD-effecten op stress en angst worden beÔnvloed door verwachting
In een placebogecontroleerde studie met 43 gezonde volwassenen, die CBD-vrije hennepzaadolie kregen bij twee gelegenheden, werden verwachtingsgerelateerde factoren betrokken bij de anxiolytische effecten van CBD voor degenen die geloofden dat het nuttig was voor dergelijke doeleinden. Bij de ene gelegenheid werd de deelnemers verteld dat de olie CBD bevatte en bij de andere dat het CBD-vrij was. De auteurs schreven dat "er over het algemeen geen systematische veranderingen waren in subjectieve stress, of angst, volgens de verwachtingsconditie. Deelnemers die a priori sterke overtuigingen hadden dat CBD anxiolytische eigenschappen heeft, rapporteerden echter een significant verminderde angst in de CBD-verwachtingsconditie."
Dalhousie University, Life Sciences Centre, Halifax, Canada.
Spinella TC, et al. Psychopharmacology (Berl). 2021 Apr 4.[in druk].

Wetenschap/Cellen: Cannabidiol en cannabivarin kunnen helpen bij post-Covid-19 neurodegeneratie
Onderzoekers ontdekten dat "cannabidiol (CBD) en cannabivarin (CBV) verkregen uit Cannabis zich kunnen binden aan post-Covid-symptomen gerelateerde eiwitten van het centrale zenuwstelsel (CZS) en deze kunnen reguleren, wat gunstig kan zijn in de behandelingsstrategie voor post-Covid-symptomen."
Afdeling Plantkunde, Universiteit van Noord-Bengalen, Siliguri, India.
Sarkar I, et al. J Biomol Struct Dyn. 2021:1-10.

Wetenschap/Dier: De aantallen cannabinoÔde receptoren nemen toe bij prikkelbare darm syndroom na behandeling met een ketogeen dieet
Onderzoekers onderzochten de basis van de werkzaamheid van het ketogeen dieet bij het prikkelbare darm syndroom. Zij vonden dat de aantallen CB1- en CB2-receptoren toenemen in de darm en suggereren dat dit "mogelijke cannabinoÔde-gemedieerde bescherming" ondersteunt.
Nationaal Instituut voor Gastro-enterologie, "S. de Bellis" Onderzoeksziekenhuis, Castellana Grotte, ItaliŽ.
Gigante I, et al. Int J Mol Sci. 2021;22(6):2880.

Wetenschap: CBD poeder is stabieler dan een CBD olieachtige oplossing
In een studie waarin de stabiliteit van CBD in een olieachtige oplossing of als poeder werd vergeleken onder verschillende omstandigheden wat temperatuur en vochtigheid betreft, bleek CBD stabieler als poeder.
Instituut voor chemische processtappen van CAS v.v.i., Praag, Tsjechische Republiek.
Kosović E, et al. Pharmaceutics. 2021;13(3):412.

Wetenschap: Autisme wordt geassocieerd met een ontregeld endocannabinoÔde systeem
In een review vatten auteurs de kennis samen over de waarschijnlijkheid dat acetaminophen het risico op autisme bij kinderen kan verhogen en dat autisme geassocieerd is met een lage endocannabinoÔde toon zoals aangegeven door lage niveaus van endocannabinoÔden.
Centrum voor biomedische neurowetenschappen, Universiteit van Texas, San Antonio, VS.
Schultz S, et al. Molecules. 2021;26(7):1845.

Wetenschap: Een combinatie van CBD en terpenen was effectief tegen een coronavirusstam
Een combinatie van CBD en de terpenen beta caryophyllene, eucalyptol en citral tegen een coronavirusstam in menselijke longcellen.
Eybna Technologies Ltd., Givat Hen, IsraŽl.
Chatow L, et al. Life (Basel). 2021;11(4):290.

Wetenschap/Cellen: EndocannabinoÔden kunnen effectief zijn bij strottenhoofdkankers
De endocannabinoÔden anandamide en 2-AG (2-arachidonoylglycerol) vertoonden antiproliferatieve effecten in laryngeale kankercellen.
Afdeling KNO, Faculteit Geneeskunde, Atilim Universiteit, Ankara, Turkije.
÷nay ÷, et al. Cell Tissue Bank. 2021 Apr 2. [in druk].

Wetenschap/Mens: CBD-behandeling kan na ongeveer een week effectief worden bij Lennox-Gastaut-syndroom
Volgens gegevens uit twee gecontroleerde klinische studies resulteerde CBD-behandeling bij het Lennox-Gastaut-syndroom in een significante vermindering van aanvallen tijdens de titratieperiode op dag 6.
Universiteit van Cincinnati Medisch Centrum, VS.
Privitera M, et al. Epilepsia. 2021 Apr 2. [in druk].

Wetenschap/Mens: Cannabisgebruik in de adolescentie heeft mogelijk negatieve effecten op academisch functioneren
Volgens een analyse van gegevens uit 3 longitudinale studies met 3762 tweelingen heeft "cannabisgebruik in de adolescentie mogelijk causale, schadelijke effecten op het academisch functioneren van adolescenten en op de sociaaleconomische resultaten van jongvolwassenen, ondanks dat er weinig bewijs is dat wijst op een sterke, causale invloed op de geestelijke gezondheid of de cognitieve vaardigheden van volwassenen."
Instituut voor Kinderontwikkeling, Universiteit van Minnesota, Minneapolis, VS.
Schaefer JD, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021;118(14):e2013180118.

Wetenschap/Mens: Hoge doses cannabis kunnen oceaan grenzeloosheid creŽren vergelijkbaar met psilocybine
"Zelfrapportagegegevens suggereren dat hoge doses cannabis subjectieve effecten kunnen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met de effecten die zijn vastgesteld in trials met psilocybine en die voorafgaan aan verlichting van aan kanker gerelateerde onrust, behandelingsresistente depressie, alcoholproblemen en sigarettenverslaving. (...) Dit werk zou ook de ontwikkeling kunnen ondersteunen van een met cannabis ondersteunde psychotherapie die vergelijkbaar is met psilocybine ondersteunde psychotherapie."
Afdeling Psychologie, Universiteit van Albany, VS.
Earleywine M, et al. J Psychopharmacol. 2021:269881121997099.

Wetenschap/Mens: De farmacokinetiek van geÔnhaleerde cannabis wordt beÔnvloed door de manier van inhaleren
Met het oog op een optimale toediening van THC maken onderzoekers gebruik van verschillende inhalatieritmes en stellen zij een protocol voor waarbij patiŽnten 4 seconden inhaleren en daarna 10 seconden de adem inhouden.
School of Chemical Engineering, Oklahoma State University, VS.
Zhao J, et al. Comput Biol Med. 2021;132:104333.

Wetenschap/Dier: THC en CBD kunnen veilig worden gebruikt bij katten
In een studie met 20 gezonde volwassen katten stelden onderzoekers vast dat na de toediening van oliŽn die CBD, THC of een combinatie van THC en CBD bevatten, de bijwerkingen mild en van voorbijgaande aard waren.
Canopy Animal Health, Onderzoek & Ontwikkeling, Canopy Growth Corporation, Smith Falls, Canada.
Kulpa JE, et al. J Feline Med Surg. 2021:1098612X211004215.

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2022

De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde wordt uitgesteld tot het najaar van 2022 en zal worden gehouden als een hybride evenement in Zwitserland en online.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.