[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 22 Oktober 2020

IACM: gratis webinars en online jubileumbijeenkomsten tussen oktober en december 2020

De start van de IACM- webinarserie is uitgesteld van 8 oktober naar 15 oktober. Alle webinars beginnen om 18:00 uur Central EURopean Time. Het jubileumevenement op 5 november, waarop we de 90ste verjaardag van Professor Mechoulam en de 20ste verjaardag van de IACM vieren, begint om 17.00 uur CET. Alle webinars worden gehouden in het Engels met ondertitels in het Duits, Frans, Spaans en Portugees. Alleen de webinarserie is dan online beschikbaar als on-demand opnames van oktober 2020 tot maart 2021 op de website van onze congresorganisator (Congrex).
Het eerste webinar op 15 oktober 2020 om 18.00 uur (CEST) door professor Roger Pertwee, getiteld "PotentiŽle therapeutische toepassingen van bepaalde cannabisderivaten en synthetische cannabinoÔden als gevolg van hun farmacologische eigenschappen", zal de volgende vragen beantwoorden:
- Welke goedgekeurde cannabinoÔde -Drugs zijn al ontwikkeld?
- Zijn er kruidencannabinoÔden (fytocannabinoÔden) met farmacologische eigenschappen waarvoor potentiŽle therapeutische toepassingen zijn geÔdentificeerd?
- Zijn er synthetische cannabinoÔden met farmacologische eigenschappen waarvoor potentiŽle therapeutische toepassingen zijn geÔdentificeerd?
- Wat is het endocannabinoÔdesysteem en hoe kan het specifiek worden gebruikt om therapeutisch gunstige effecten te bereiken?
- Zijn er momenteel onvervulde behoeften waaraan moet worden voldaan om de ontdekking / ontwikkeling van belangrijke nieuwe cannabinoÔde medicijnen te bevorderen?
- Zijn er belangrijke bronnen met bekende informatie over de farmacologie en / of therapeutisch potentieel van fytocannabinoÔden en / of synthetische cannabinoÔden?
De volgende webinar op 22 oktober door Donald Abrams en Manuel Guzman zal zijn over "Cannabis in kanker", op 29 oktober gevolgd door Ethan Russo met "Plants and the Endocannabinoid System". Het volledig programma is hier te vinden.
Registreer u hier vrij voor alle evenementen vanaf 12 oktober om 23.00 uur.

Wetenschap/Mens: Cannabisgebruik is een nieuwe behandeling voor vaak voorkomende symptomen bij oudere volwassenen

De resultaten van een onderzoek onder 568 volwassenen van 65 jaar en ouder blijkt dat ongeveer 15% (83 deelnemers) zegt dat zij een scala aan symptomen zoals Pijn, slapeloosheid, angst en depressie, in de afgelopen 3 jaar, behandelen met cannabis. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Geriatrie en Gerontologie van de Medische School van de Universiteit van CaliforniŽ in San Diego, La Jolla, VS.
Van degenen die cannabisproducten gebruikten, zei 53% dat ze regelmatig dagelijks of wekelijks cannabis gebruikten, en 46% zei dat ze alleen cannabidiolproducten gebruikten. De meerderheid (78%) gebruikte cannabis alleen voor medicinale doeleinden, met als meest voorkomende stoornissen pijn / artritis (73%), slaapstoornissen (29%), angst (24%) en depressie (17%). Iets meer dan driekwart gaf aan dat cannabis Ďenigszinsí of Ďbuitengewooní behulpzaam was bij het beheersen van deze aandoeningen en weinig ongewenste effecten had. Lotions (35%), tincturen (35%) en roken (30%) waren de meest voorkomende toedieningsvormen.

Yang KH, Kaufmann CN, Nafsu R, Lifset ET, Nguyen K, Sexton M, Han BH, Kim A, Moore AA. Cannabis: An Emerging Treatment for Common Symptoms in Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2020 Oct 7. [in press]

Wetenschap/Mens: meer dan een kwart van de vrouwen gebruikt cannabis voor de behandeling van menopauzeklachten

Volgens een onderzoek van het San Francisco VA Health Care System en de University of California in San Francisco gebruikt meer dan een kwart van alle deelnemende vrouwen cannabis om menopauzeklachten te behandelen. Van de 232 vrouwen, gemiddelde leeftijd 56, had 27% cannabis gebruikt of gebruikt voor een of meer van de volgende symptomen: opvliegers en nachtelijk zweten (54%), slapeloosheid (27%) en urogenitale aandoeningen (69%) ).
Nog eens 10% van de deelnemers toonde interesse in toekomstig gebruik. Daarentegen meldde slechts 19% traditionele vormen van behandeling voor menopauzeklachten, waaronder hormoontherapie voor de menopauze. De auteurs concludeerden dat "het gebruik van cannabis om menopauzeklachten te behandelen gebruikelijk was onder deze steekproef van vrouwelijke veteranen van middelbare leeftijd in Noord-CaliforniŽ. Deze studie roept vragen op over de generaliseerbaarheid van deze bevindingen in andere regio's met verschillende juridische en culturele attitudes. Cannabisgebruik op (...) ". "Deze resultaten suggereren dat het gebruik van cannabis om menopauzeklachten te beheersen relatief vaak voorkomt", zegt co-auteur Carolyn Gibson.

Gibson C, Huang A, Maguen S, Inslicht S, Byers A, Seal K. Cannabis use for menopause symptom management among midlife women Veterans. 2020 Virtual Annual Meeting of the North American Menopause Society. Poster 10, p. 14.
UPI of 28 September 2020

Wetenschap/Mens: Cannabis heeft geen grote invloed op de mentale prestaties bij patiŽnten die worden behandeld voor chronische pijn.

Er is een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd onder patiŽnten met chronische pijn van 15 jaar en ouder die een vergunning hadden om cannabis te gebruiken (63 deelnemers) of die geen cannabis gebruikten (62 PatiŽnten). Medewerkers van de School of Public Health van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Haifa, IsraŽl, ontdekten dat er geen relevant verschil was in cognitieve of psychomotorische prestaties tussen de twee groepen. Een geautomatiseerde reeks tests werd gebruikt om de cognitieve prestaties van psychomotorische respons, aandacht, werkgeheugen en leren te beoordelen.
De resultaten toonden aan dat "de groepen niet significant verschilden in termen van cognitieve prestatiemaatstaven". Bovendien waren geen van de gebruikspatronen, zoals intensiteit en duur van gebruik, geassocieerd met cognitieve prestaties. De onderzoekers concludeerden dat deze "resultaten suggereren dat het gebruik van medicinale cannabis uit de hele plant geen wijdverbreid effect heeft op de cognitie bij oudere chronische pijnpatiŽnten".

Sznitman SR, Vulfsons S, Meiri D, Weinstein G. Medical cannabis and cognitive performance in middle to old adults treated for chronic pain. Drug Alcohol Rev. 2020 Sep 22. [in press]

Wetenschap/Mens: Veel kankerpatiŽnten gebruiken cannabis, maar zijn vaak niet goed geÔnformeerd

Volgens een onderzoek onder 24 deelnemers van 30 tot 71 jaar die kanker hadden, werd cannabis gebruikt voor verschillende symptomen, maar waren ze vaak niet goed geÔnformeerd over cannabis bij kanker. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de Harvard Medical School, het Dana-Farber Cancer Institute en andere wetenschappelijke instellingen in Boston, VS, en gepubliceerd in het tijdschrift Cancer.
Certificaten voor medicinale cannabis werden meestal afgegeven door een professional die pas voor het eerst voor een patiŽnt zorgde "na een kort, oppervlakkig consult", schreven de auteurs. PatiŽnten namen soms cannabis in plaats van standaardbehandelingen. De auteurs merkten op dat patiŽnten "vertrouwden op niet-medische bronnen voor medicinale cannabis informatie vanwege het gebrek aan formeel advies van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg" en concludeerden dat "patiŽnten met kanker medicinale cannabis consumeerden met minimaal medisch toezicht".

Braun IM, Nayak MM, Revette A, Wright AA, Chai PR, Yusufov M, Pirl WF, Tulsky JA. Cancer patients' experiences with medicinal cannabis-related care. Cancer. 2020 Sep 28. [in press]

Kort nieuws

Wetenschap/Mens: CBD was effectief in het verminderen van sociale angst en psychotische symptomen
Volgens een artikel gepubliceerd in het British Medical Journal, had een 20-jarige man met ernstige sociale angststoornissen, depressieve stoornis, slapeloosheid en psychotische symptomen baat bij een aanvullende behandeling met CBD in doses tussen 200 en 800 mg per dag gedurende 6 maanden. "Tijdens de behandeling met CBD ervoer hij subjectieve voordelen voor zijn angst, depressie en positieve symptomen tijdens de behandeling, die zijn bevestigd door clinici en door middel van gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten", schreven de auteurs vanuit AustraliŽ.
Centrum voor geestelijke gezondheid van adolescenten, Melbourne University, Victoria, AustraliŽ.
Berger M, et al. BMJ Case Rep. 2020;13(10):e235307

Colombia: Regering verklaart medicinale cannabis een project van nationaal strategisch belang
De nationale regering heeft medicinale cannabis uitgeroepen tot project van nationaal strategisch belang en geeft aan dat prioriteit zal worden gegeven aan de sector om zijn procedures en processen te versnellen. Dit vergemakkelijkt een efficiŽnte en tijdige uitvoering van de projecten waaruit het bestaat, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de belangen van de overheid op het gebied van werkgelegenheid, vergroting van de exportcapaciteit en het genereren van nieuwe inkomsten voor het nationale grondgebied.
CŠmara Colombiana de Cannabis Medicinal e Industrial of 18 September 2020

VS: Ongeveer 0,3% van de inwoners van Utah ontvangt cannabis zes maanden nadat een programma voor medicinale cannabis is gelanceerd.
Ongeveer 10.000 inwoners van Utah met zijn 3,2 miljoen inwoners mogen cannabis gebruiken in het kader van het programma voor medicinale cannabis dat zes maanden geleden is ingevoerd. Maar de grote vraag heeft ook geresulteerd in een gebrek aan producten en leveranciers die cannabis aan patiŽnten willen aanbevelen: "Ik denk niet dat iemand enig idee had van het aantal patiŽnten dat Utah zo vroeg heeft ... ik denk dat we alle onderzoeken die we hebben over patiŽntenaantallen verslaan ', zegt Cody James, manager van het Utah Department of Agriculture's Industrial Hemp and Medical Cannabis Program.
Deseret of 27 September 2020

Wetenschap/Dier: endocannabinoÔden beschermen tegen bacteriŽle darminfecties
Studies met muizen tonen aan dat dieren met verhoogde niveaus van de endocannabinoÔde 2-AG beschermd zijn tegen Enterobacter-bacteriŽn in de darm. 2-AG moduleert direct de functie van bacteriŽn door functies te remmen die essentieel zijn voor een succesvolle infectie, samen met andere werkingsmechanismen tegen bacteriŽle infecties. De auteurs concludeerden dat "endocannabinoÔden direct door bacteriŽn worden waargenomen en de bacteriŽle functie kunnen moduleren".
Afdeling Microbiologie, UT Southwestern Medical Center, Dallas, VS.
Ellermann M, et al. Elsevier BV. 2020 Oct 7. [in press]

Wetenschap/Dier: Beta-caryofylleen vermindert chronische ontstekingspijn
Beta-caryofylleen stimuleert de CB2-receptor. In een onderzoek bij ratten kon dit terpeen het pijngedrag verminderen in een model van herhaalde ontstekingspijn bij beide geslachten, maar in grotere mate bij mannen.
Afdeling Geneeskunde, Chirurgie en Neurowetenschappen, Universiteit van Siena, ItaliŽ.
Ceccarelli I, et al. Front Neurosci. 2020;14:850

Wetenschap/Dier: De CB2-receptor speelt een belangrijke rol bij het reguleren van graft-versus-host-ziekte.
Graft-versus-host-ziekte is een syndroom dat vaak wordt geassocieerd met beenmergtransplantaties en stamceltransplantaties waarbij de getransplanteerde Cellen (het transplantaat) het lichaam (de gastheer) aanvallen. Studies tonen aan dat de CB2-receptor een cruciale rol speelt bij het reguleren van dit syndroom, dat wordt gekenmerkt door ontstekingen in verschillende organen.
Wisconsin Medical School, Wauwatosa, VS.
Yuan CY, et al. Blood. 2020:blood.2020004871

Wetenschap/Cellen: Het endocannabinoÔde systeem vermindert ontstekingsreacties
In een ontstekingsomgeving veranderen bepaalde witte bloedcellen, macrofagen en zogenaamde mesenchymale stromacellen, wat de genezing negatief beÔnvloedt. Onderzoekers ontdekten dat het endocannabinoÔde systeem de ontstekingsreacties in deze cellen neerwaarts reguleert. Ze stellen dat cannabinoÔden "een krachtige therapeutische optie kunnen zijn voor inflammatoire aandoeningen".
Afdeling Plastische Chirurgie, Handchirurgie Brandwondencentrum, RWTH Aachen University Hospital, Duitsland.
Ruhl T, et al. Pharmacol Rep. 2020 Oct 7. [in press]

Wetenschap/Dier: Cannabidiolzuur (CBDA) kan pijngevoeligheid verminderen
Een studie met muizen toont aan dat de natuurlijke cannabinoÔde cannabidiolzuur (CBDA) pijnstillende effecten heeft en thermische hyperalgesie vermindert.
Centrum voor Gedragswetenschappen en Geestelijke Gezondheid, Istituto Superiore di Sanitŗ, Rome, ItaliŽ.
Vigli D, et al. Neuroscience. 2020:S0306-4522(20)30625-4

Wetenschap/Dier: een combinatie van CBD, CBG en visolie vermindert darmontsteking
In een studie met muizen vertoonde de combinatie van cannabidiol (CBD), cannabigerol (CBG) en visolie uitgesproken ontstekingsremmende effecten bij colitis. De auteurs schreven dat deze "preklinische gegevens een nieuwe strategie ondersteunen om deze stoffen te combineren voor de mogelijke ontwikkeling van een behandeling voor inflammatoire darmaandoeningen".
Afdeling Farmacie, Faculteit Geneeskunde en Farmacie, Universiteit van Napels Federico II, ItaliŽ.
Pagano E, et al. Phytother Res. 2020 Sep 30. [in press]

Wetenschap/Dier: CBD verbetert pulmonale hypertensie
Bij ratten werd hypertensie van de longslagaders geÔnduceerd, die werd verzwakt door CBD in een dosis van 10 mg per kg lichaamsgewicht. CBD verhoogde de longspiegels van sommige endocannabinoÔden, waaronder anandamide en palmitoylethanolamine, maar niet de 2-AG. De auteurs concludeerden dat "CBD een veilig, veelbelovend therapeutisch of adjuvans middel zou kunnen zijn voor de behandeling van pulmonale arteriŽle hypertensie bij de mens".
Afdeling Experimentele Fysiologie en Pathofysiologie, Medische Universiteit van Białystok, Polen.
Sadowska O, et al. Int J Mol Sci. 2020;21(19):E7077

Wetenschap/Cellen: Een combinatie van CBD en zuurstof-ozon vertoonde antikankereffecten in pancreaskankercellen.
Een combinatie van CBD en O2 / O3 vertoonde antitumorale effecten in 2 pancreascarcinoomcellijnen.
Stichting "Maria Guarino" - AMOR, Pozzuoli, ItaliŽ.
Luongo M, et al. Cancers (Basel). 2020;12(10):E2774

Wetenschap/Cellen: De onderliggende mechanismen van de pijnstillende effecten van CBD
In een onderzoek met bepaalde zenuwcellen uit het ruggenmerg (dorsale wortelganglion) remde CBD de signalering van TRPV1 (vanilloÔde receptor 1) en toonde enkele andere effecten aan. De auteurs ontdekten dat deze "mechanismen ten grondslag kunnen liggen aan desensibilisatie van nociceptoren en de therapeutische effecten van CBD in diermodellen en bij patiŽnten met acute en chronische pijn".
Afdeling Chirurgie en Kanker, Imperial College London, Hammersmith Hospital, VK.
Anand U, et al. J Pain Res. 2020;13:2269-2278

Wetenschap/Dier: Activering van de CB2-receptor kan de bloedstroom in de hersenen verhogen
Activering van de cannabinoÔde-2-receptor door een synthetische cannabinoÔde (JWH-133) verhoogde de bloedstroom in een toestand van vasculaire disfunctie in de hersenen als gevolg van type 1 diabetes . Het verbeterde de verminderde endotheliale en neuronafhankelijke verwijding van de cerebrale arteriolen. De auteurs schreven dat "activering van CB2-receptoren de reactiviteit van de cerebrale arteriolen kan versterken tijdens fysiologische en pathofysiologische aandoeningen. We speculeren dat behandeling met CB2-receptoragonisten potentieel heeft via een mechanisme dat de cerebrale bloedstroom kan verhogen. kan therapeutische voordelen hebben voor de behandeling van cerebrale vasculaire aandoeningen ".
Afdeling Biomedische Basiswetenschappen, Sanford School of Medicine, University of South Dakota, Vermillion, VS.
Van Hove L, et al. Microvasc Res. 2020;133:104077

Wetenschap/Cellen: CBD beschermt huidcellen tegen UVB-straling van de zon
In onderzoeken met bepaalde huidcellen, keratinocyten en melanocyten die werden behandeld met ultraviolette B-straling (UVB), vertoonde CBD een dosisafhankelijk beschermend effect op beide celtypen. De auteurs speculeerden dat "het beschermende effect het gevolg is van een vermindering van de reactieve zuurstofsoorten".
Applied Biology Inc., Irvine, VS.
Gohad P, et al. J Cosmet Dermatol. 2020 Sep 16. [in press]

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2022

De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde wordt uitgesteld tot het najaar van 2022 en zal worden gehouden als een hybride evenement in Zwitserland en online.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.