[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 04 Februari 2017

Duitsland: Cannabisbloemen mogen volgens een wet, die door de Duitse Bondsdag aangenomen werd, vanaf maart 2017 voorgeschreven worden voor medische doeleinden

Het Duitse parlement behandelde op 19 januari een nieuwe wet, die het gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden legaliseert. De wet werd door de leden van de Bondsdag unaniem en zonder onthouding aangenomen. Personen, die aan ernstige ziektes, zoals multiple Sclerose en chronische pijn, lijden, kunnen cannabisbloemen, cannabisextracten en op cannabis-gebaseerde medicijnen, zoals het cannabisextract Sativex, Dronabinol (THC) en Nabilon, door elke arts als recept voor verdovende middelen worden voorgeschreven. De wet heeft geen grens om cannabis en op cannabis gebaseerde medicijnen voor te schrijven op bepaalde ziektes.

De wet zegt, dat patiënten het recht hebben op behandeling met cannabis in uitzonderlijke gevallen, maar het zal patiënten verbieden, zelf cannabis te mogen kweken. „Zwaarzieke mensen moeten zo goed als mogelijk verzorgd worden. Daartoe hoort, dat de kosten voor cannabis als medicijn voor zwaar zieke patiënten door de zorgverzekeraars vergoed, als niets anders effectief geholpen heeft“, verklaarde de minister van gezondheid Hermann Gröhe. Een spreekster van het ministerie van gezondheid verklaarde, dat cannabis alleen als laatste ingezet mag worden, als alle andere niet goed functioneert. Ze verklaarde, dat gelijktijdig een wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd, om de werking van het cannabisgebruik in zulke gevallen te kunnen beoordelen. De zorgverzekeraars moeten de kosten voor de behandeling betalen. Ze verklaarde, dat de wet vermoedelijk in maart ;zal starten, na een formele lezing in de duitse bondsraad. In de toekomst worden er in Duitsland onder staatstoezicht cannabis-plantages opgezet. Tot dan zal cannabis worden geïmporteert, op dit moment uit Nederland en Canada.

„Dit is een grote prestatie van alle patiënten, artsen en juristen, die zich sinds vele jaren binnen het duitse Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (ACM), steeds meer ondersteunt door andere personen, organisaties en politici, voor de verbetering van de medische verzorging van de bevolking met cannabis inzetten“, verklaarde Dr. Franjo Grotenhermen, voorzitter van de ACM. „maar“, zo voegde hij toe, „deze strijd is nog niet voorbij. Vandaag is de dag, om velen te bedanken, die aan deze ontwikkeling hebben meegewerkt en verder voor ons doel strijden.“ De cruciale stappen, die tenslotte tot de actuele wet geleid hebben, werd in 1999 door een constitutionele klacht van 8 patiënten in gang gezet. Het federaal recht benadrukt het met deze samenhang in het jaar 2005: de hoge waarde die is verankerd in de basiswet het recht op leven en lichamelijke integriteit. De wet zegt: “In het recht op lichamelijke integriteit kan niet alleen daar worden ingegrepen, waar staats organen zelf een lichamelijk letsel geven of door hun handelen pijn toevoegen. De reikwijdte van de bescherming van het fundamentele recht wordt ook beïnvloed, als de staat maatregelen aanreikt, die verhinderen dat een ziekte geneest of minstens milder kan worden en als daardoor lichamelijk lijden zonder nood wordt voortgezet en gehandhaafd.” Daardoor werd de bondsregering gedwongen, zwaar zieken onder bepaalde omstandigheden toestemming te geven voor het gebruik van cannabisbloemen.


Reuters of 19 January 2017

Video of the debate in the German Bundestag of 19 January 2017

Information on the law on the website of the Federal Health Ministry

Wetenschap/VS: Het verslag van de National Academy of Sciences over cannabis

In het jaar 1999 publiceerde het National Institute of Medicine Academy of Sciences in de USA een artikel over de gezondheidseffecten van cannabis. Nu publiceerde deze academie een nieuw bericht. Daarin staat dat de medische wetenschap bewijzen heeft, van het legitieme medicinaal gebruik van cannabis en op cannabis gebaseerde medicijnen, dat het effectief is. Er zijn duidelijke bewijzen, dat cannabisproducten werkzaam zijn bij chronische pijn, bij spierspasme door Multiple Sclerose en bij verlichting van misselijkheid door chemotherapie. Echter staat in het verslag, dat er weinig of geen bewijs is voor de veel andere gezondheid aannames met betrekking tot mediwiet.

Het gebruik van cannabis wordt geassocieerd met een aantal potentiële gezondheidsrisico ‘s, of het nu voor medicinale of recreatieve doeleinden gebruikt wordt. Volgens het bericht. Het verslag vraagt de regering, regels te vereenvoudigen, die toendertijd onderzoek naar cannabis bemoeilijkte, zodat wetenschappers het kaf van het koren kan scheiden, als het om medische vorderingen en gezondheidsrisico ‘s in samenhang met cannabis gaat. De National Academy of Sciences publiceerde de gezondheidseffecten van cannabis en cannabinoïden op 12 januari, na een uitvoerig overzicht van alle beschikbare medische onderzoeken. Tot de 16 deelnemers van het comite, die het artikel schreven, behoorde de IACM-voorzitter Dr. Donald Abrams van de Universiteit van Californie en de uitgever van Cannabis and Cannabinoid Research Dr. Daniele Plomelli.


The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research

UPI of 12 January 2017

Kort nieuws

Brazilië: Sativex zal onder de naam Mevatyl beschikbaar zijn
Het braziliaanse gezondheidsagentschap Anvisa zei op 16 januari, dat ze de eerste licentie van het land hebben voor de verkoop van een op cannabis gebaseerd medicijn. De orale spray voor de behandeling van multiple sclerose is door de britse onderneming GW Pharmaceuticals ontwikkeld en is international als Sativex bekend. Het wordt in Brazilië onder de merknaam Mevatyl verkocht.
Reuters of 16 January 2017

Wetenschap/Ierland: De meeste praktiserende artsen ondersteunen het medicinale gebruik van cannabis
In een enquete onder ierse praktiserende artsen met een renement van 15 % (n = 565) ondersteunde meer als de helft (58,6 %) de legalisering van cannabis voor medicinale doeleinden..
Irish College of General Practitioners, Dublin, Ierland.
Crowley D, et al. Harm Reduct J. 2017;14(1):4.

Wetenschap/Mens: Het gebruik van cannabis komt vaker voor bij mensen met een dwarslaesie dan onder de algemene bevolking
In Denemarken werden 1101 patiënten met een dwarslaesie ondervraagd en 537 deelnemers vulde de vragenlijst volledig in. Van deze had 36 % cannabis minstens eenmaal geprobeert en 9 % waren actuele gebruikers. 59 % gaf minstens een goed effekt op pijn en spasme aan. Degene, die nog nooit cannabis geprobeerd hadden, melden dat ze cannabis vooral zullen gaan gebruiken, om pijn en spasme te verminderen, als het gelegaliseerd wordt.
Centrum voor Dwarslaesie van Westdenemarken, Regionaal ziekenhuis van Viborg, Denemarken.
Andresen SR, et al. J Rehabil Med. 2017 Jan 18. [in press]

Wetenschap/Dier: Het aantal CB2-Receptoren is bij honden met schade aan het ruggenmerg verhoogd
In het ruggenmerg van honden met degeneratieve myelopathie waar het aantal CB2-Receptoren verhoogt, vooral in geactiveerde astrozyten. De auteurs schreven, dat „deze receptoren als een mogelijk aangrijpingspunt ter versterking van de zenuwbeschermende werking door deze gliacellen benut kunnen worden“.
Medische Faculteit, Complutense-Universiteit, Madrid, Spanje.
Fernández-Trapero M, et al. Dis Model Mech. 2017 Jan 9. [in press]

Wetenschap/Dier: Waarom CB2-Receptoren een veelbelovend aanknopingspunt voor ONTSTEKINGspijn kunnen zijn
Studies met volwassen ratten tonen, dat de endocannabinoide-signaalgeving in een bepaalde regio van het centrale zenuwstelsel, die zeer belangrijk is voor pijnverwerking, de rostrale ventromediale medulla, bij een aanhoudende ONTSTEKING, verandert is. De auteurs schreven, dat deze observatie „een verdere rationale basis kan zijn voor de ontwikkeling van CB2-Receptor-selektieve agonisten als nuttige therapie voor chronische ONTSTEKINGspijn“.
Kliniek voor neurologische Chirurgie, Gezondheids- en Wetenschapsuniversiteit van Oregon, Portland, USA.
Li MH, et al. J Neurosci. 2017;37(3):626-636.

Wetenschap/Dier: Muizen, die met veel vet en suiker gevoed worden, hadden een onrustig endocannabinoïdensysteem
Vergeleken met muizen, die standaardvoeding voor knaagdieren nuttigde, toonde muizen, die 60 dagen lang met vet en suikerrijke voeding (westlijk dieet WD) gevoerd werden, een sterke toename van lichaamsgewicht. Dit was verbonden met een storing in het endocannabinoidesysteem. De auteurs schreven, dat hun resultaten „suggereren, dat het vermeerderde eten, dat met een WD-geinduceerd overgewicht verbonden is, door een versterkte endocannabinoide-signaalgeving aan peripheren“ CB1-Receptoren veroorzaakt wordt.
Universiteit van Californie, Riverside, USA.
Argueta DA, et al. Physiol Behav. 2017;171:32-39.

Wetenschap/Mens: Cannabisconsumptie tijdens de jeugd is niet verbonden met het gewicht op middelbare leeftijd
In een analyse van 712 deense adolescenten, die aan het begin van hun studie tussen de 15 en 19 jaar jong waren, was cannabisconsumptie niet verbonden met gewichtsveranderingen vanaf de jeugdtijd tot de middelbare leeftijd. Dit toonde data, die 20 tot 22 jaar later aan de orde waren.
Instituut voor moleculaire Biowetenschappen, Universiteit van Sydney, Camperdown, Australie.
Jin LZ, et al. PLoS One. 2017;12(1):e0168897.

Wetenschap/Mens: Geen relevant verband tussen cannabisgebruik en angst onder de algemene bevolking
Een analyse van 5 kwalitatief hoogwaardige studies over de relatie tussen cannabisgebruik en angst onder de algemene bevolking was geen significant verband (Odds Ratio: 1,04; 95 %-Betrouwbaarheidsinterval: 0,91-1,19).
Psychologisch Instituut, Universitei van Southampton, Groot Britanie.
Twomey CD. J Epidemiol Community Health. 2017 Jan 4. [in press]

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2021

 De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde zal online worden gehouden van 14 tot 16 oktober 2021. Registratie is gratis.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.