[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 30 Oktober 2016

Wetenschap/Mens: In VS-staten met medicinale cannabis wetten is er een grotere deelname aan het beroepsleven en een verbetering van de algemene gezondheid van oudere personen.

Staten, die medicinale cannabiswetten hebben aangenomen, hebben een aanzienlijke toename van oudere Amerikanen in het beroepsleven ervaren. Dit is het resultaat van een nieuwe publicatie van onderzoekers aan de Johns Hopkins en de Tempeluniversiteit (USA). Staten met medicinale cannabis wetten hebben ook een verbetering van de algemene gezondheid van oudere mannen aangetoond, terwijl de effecten op de gezondheid van oudere vrouwen gemengd waren. De studie vergeleek, wat in de medicinale cannabis staten voor en na de afscheiding aan veranderingen was in vergelijking met andere staten waar de wetten niet zijn doorgevoerd. De gegevens uit de studie van de gezondheid en pensioen studie, een langdurig onderzoek over het gezondheid en wetenschappelijke welbevinden van oudere amerikaanse volwassenen.

De studie ontdekte, dat bij personen in de leeftijd van 50 jaar en ouder, de verschillen (mediwietwet) tot een 9,4 % toename zorgde op de beroepsbevolking en een 4,6 tot 4,9% toename van de wekelijkse arbeidstijd. De reden zit hierin, dat de algemene gezondheid in staten met medicinale cannabiswetten beter was. In deze staten verklaarde oudere mannen met een 5% hogere kans, dat hun gezondheid ďzeer goedĒof ďuitstekendĒ was. Deel van de reden voor de betere zelfbeoordeling van gezondheid, was, dat ze zelden pijn hadden. De goedkeuring van een wet voor medicinale cannabis heeft geleid tot een ruwweg 10% daling van het percentage mannen die aangaven pijn te lijden. Bij vrouwen nam de waarschijnlijkheid van het geven van pijn, echter met 3,8% toe, een tijdje na de goedkeuring van de wet voor medicinale cannabis, zoals de mannen een 5% hogere waarschijnlijkheid aangaven dat hun gezondheid zeer goed of uitstekend was. Science/Human: In states of the USA with medical cannabis laws there is a greater workforce participation and an improvement in overall health of older individuals


Nicholas LH, Maclean JC. The Impact of Medical Marijuana Laws on the Labor Supply and Health of Older Adults: Evidence from the Health and Retirement Study. NBER Working Paper No. 22688. National Bureau of Economic Research, USA, September 2016.

Washington Post of 4 October 2016

Wetenschap/Mens: In een open klinische studie verbetert cannabis pijn en bewegingen bij patiŽnten met de ziekte van Parkinson

Het gebruik van cannabis verbeterde pijnen en beweging bij 20 patiŽnten met de ziekte van Parkinson, volgens een open studie uitgevoerd door wetenschappers van het Rabin medisch centrum in Petach Tivka en de Sackler medische faculteit van de universiteit van Tel Aviv. De symptomen werden gemeten 30 minuten voor en na inhalatie van cannabis en opnieuw na langdurig gebruik. De bewegingsfunctie werd beoordeeld met behulp van de Unified PD Measuring Scale (UPDMS) en de pijn met de Pain Rating Index (PRI) en een visuele analoge schaal (VAS).

Er was er een significante verbetering zichtbaar tussen de beginwaardes en 30 minuten na gebruik van de cannabis, voor gemiddelde resultaten voor beweging (30,4 versus 38,1), pijn volgens de PRI (9,7 vs. 27) en pijn volgens de VAS-score (3,6 vs. 6,4). De auteurs concludeerden dat cannabis ďde scores voor beweging en pijnsymptomen bij patiŽnten met de ziekte van Parkinson verbeterdeĒ. Ze schreven dat ďperifere en centrale routes vermoedelijk door cannabis beÔnvloed wordenĒ.

Shohet A, Khlebtovsky A, Roizen N, Roditi Y, Djaldetti R. Effect of medical cannabis on thermal quantitative measurements of pain in patients with Parkinson's disease. EUR J Pain. 2016 Oct 10. [In press]

Wetenschap/Mens: Cannabidiol kan werkzaam zijn bij de behandeling van EPILEPSIE bij tubereuze sclerose

In een open studie met 18 kinderen in het ziekenhuis van Massachusetts in Boston (VS) was cannabidiol (CBD) effectief bij de behandeling van EPILEPSIE veroorzaakt door tubereuze sclerose. Tubereuze sclerose complex (TSC) is een genetische stoornis waarbij EPILEPSIE het belangrijkste neurologisch effect is. Achttien van de 56 patiŽnten die deelnamen aan een studie met cannabidiol bij behandelings-resistente EPILEPSIE hadden de diagnose TSC. De startdosering was per dag 5 mg/kg lichaamsgewicht en werd wekelijks met 5 mg/kg verhoogd tot maximaal 50 mg/kg, als het werd verdragen.

De mediane wekelijkse aanvalsfrequentie lag voor het begin van de therapie bij 22,0. Na drie maanden behandeling met CBD was dit afgenomen tot 13,3. Bij patiŽnten die tegelijkertijd clobazam innamen (n=12) was de responsscore 58,3%, terwijl dit 33% was bij patiŽnten die geen clobazam gebruikten (n=6). De auteurs schreven dat ďhoewel dubbelblinde, placebogecontroleerde studies nog nodig zijn, deze resultaten suggereren dat cannabidiol een werkzaam en goed te verdragen behandelingsoptie is voor patiŽnten met aanvallen bij TSC, die niet op andere middelen reageren.

Hess EJ, Moody KA, Geffrey AL, Pollack SF, Skirvin LA, Bruno PL, Paolini JL, Thiele EA. Cannabidiol as a new treatment for drug-resistant epilepsy in tuberous sclerosis complex. Epilepsia. 2016;57(10):1617-1624.

Kort nieuws

Wetenschap/Mens: Sativex is in de dagelijkse klinische praktijk nuttig bij de behandeling van multiple sclerose
In de MOVE-2-EU-Studie werden 433 patiŽnten met multiple Sclerose, meerendeel uit ItaliŽ,, die Sativex gebruikte, 3 maanden lang begeleid. Na 3 maanden gebruikte 281 verder nog de sativex met een gemiddelde dosis van 6 inhalaties per dag. Spasticiteit, toevallen, vermoeidheid, pijn, kwaliteit van slaap en blaasfunctie waren aanzienlijk verbeterd.
Universiteit van Lille, Frankrijk.
Vermersch P, et al. EUR Neurol. 2016;76(5-6):216-226.

Wetenschap/Mens: Een verminderde slaap verhoogt de spiegel van endocannabinoide 2-AG
Vergeleken met normale slaap, voerde een mindering van de slaap (4,25 uur slaap) bij 16 gezonde mannen 1,5 uur na het ontwaken tot een hogere concentratie (80%) van 2 AG (2-Arachidonoylglycerol) in het bloedplasma. De endocannabinoidespiegel nam ook na sporten (Ergometertraining) toe.
Instituut voor Neurowetenschappen, Universiteit van Uppsala, Zweden.
Cedernaes J, et al. Psychoneuroendocrinology. 2016;74:258-268.

Wetenschap/Mens: Geen werking van THC op pijn bij patiŽnten met buikpijn in een gecontroleerde klinische studie
In een studie met 55 patienten met chronische buikpijn, die THC als tabletten met een dosis van tot driemaal 8 mg per dag voor 50-52 dagen toegediend kregen, was er geen significant verschil tussen THC en een placebo met betrekking tot de werking op de pijnsterkte.
Medicijncentrum Radboud-Universiteit, Nijmegen, Nederland.
de Vries M, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016 Oct 5. [In press]

Wetenschap/Mens: De stressreactie bij patiŽnten met Post Traumatische Stress Syndroom (PTSS) en alcoholverslaving wordt door genetische varianten van de FAAH gemoduleerd
Bij 49 patienten met post traumatische stress syndroom en alcoholverslaving was de reactie op stress afhankelijk van de genetische varianten van FAAH (Fettsšureamidhydrolase), die verantwoordelijk is voor de afbouw van endocannabinoide anandamid is. De Auteurs schreven, dat Ądeze bevindingen op het eCB signalering traject , een veelbelovend aangrijpingspunt is voor toekomstige antistress medicijnenď.
Nationaal Instituut voor alcoholmisbruik en alcoholisme, NIH, Bethesda, USA.
Spagnolo PA, et al. Alcohol Clin Exp Res. 2016 Sep 26. [In press]

Wetenschap/Dier: CBD zou de werking van THC kunnen verzwakken op het gedrag
In een studie met 6 apen had CBD, die een gelijke dosis als THC werd toegediend, geen effect op bepaalde gedragspatronen, die door THC worden veroorzaakt. Als de dosis CBD 3x zoveel verhoogt werd, zwakte de werking van THC pas af.
Voorklinisch Pharmakologisch Lab, Northeastern-Universiteit, VS
Jacobs DS, et al. Exp Clin Psychopharmacol. 2016;24(5):320-330.

Wetenschap/Dier: CBD kan nuttig zijn bij de ziekte van Parkinson en tardive dyskinesie
De herhaalde toediening van reserpine aan knaagdieren zorgt ervoor dat er een bijzondere waardevermindering van motorische vaardigheden, dit gaat gepaard met cognitieve tekorten. Het wordt gebruikt voor tardieve dyskinesie als ook voor de ziekte van Parkinson. CBD (0,5 en 5 mg/kg) zwakte de toename bij ratten af van het cataleptic gedrag en de bewegingen van de mond, die door Reserpine veroorzaakt worden. CBD (0,5 mg/kg) verbeterde ook de door Reserpine veroorzaakte geheugentekorten. De auteurs schreven, dat CBD nuttig kan zijn voor ĄPharmakotherapie voor de ziekte van Parkinson en tardieve dyskinesieď .
Kliniek voor Psychiatrie, Bondsuniversiteit van Sao Paulo, Brazilie.
Peres FF, et al. Front Pharmacol. 2016;7:343

Wetenschap/Dier: Palmitoylethanolamide vermindert jeuk en andere symptomen van door contactallergie veroorzaakte dermatitis
Palmitoylethanolamide (PEA) muizen werd geÔnjecteerd met door contactallergie geactiveerde dermatitis. Deze behandeling verminderde de incidentie van oor krabben, infiltratie door mestcellen en andere kenmerken van deze allergie.
Pharmaceutisch Instituut, Universiteit van Napels Federico II, Italie.
Vaia M, et al. EUR J Pharmacol. 2016 Oct 5. [In press]

Wetenschap/Dier: Het endocannabinoidesysteem is bij spinocerebellaire ataxie type 3 veranderd
In een muismodel met SpinoCerebellaire Ataxie Type 3 (SCA-3) was het endocannabinoÔdensysteem verkeerd geregeld, ĄWat suggereert dat het een farmacologische interventie zou zijn, met als doel, deze veranderingen te corrigeren, een veelbelovende optie voor SCA 3.ď
Medische Faculteit, Universiteit Complutense, Madrid, Spanje.
RodrŪguez-Cueto C, et al. Neuroscience. 2016 Oct 4. [In press]

Wetenschap/Dier: De activering van de CB2-Receptoren kon bij de behandeling van een complexe regionale pijn syndroom (CRPS) type 1 nuttig zijn
Het complexe regionale pijn syndroom Type 1 (CRPS-1) blijft een der grootste klinische uitdagingen bij neuropatische pijnsyndromen. Bij een rattenmodel met CRPS-1 verminderde een synthetische cannabinoÔde (MDA7), die specifiek de CB2-receptor activeert, pijn en ontstekingen bij dit syndroom.
Kliniek voor pijn-Management, Cleveland Clinic, USA.
Xu J, et al. EUR J Neurosci. 2016 Sep 26. [In press]

Wetenschap/Cellen: Cannabidiol moduleerd genen, die met amyotrofische laterale sclerose is gerelateerd
Met behulp van menselijke cellen, toonde onderzoekers aan dat Cannabidiol (CBD) de expressie, van genen wezenlijk veranderde, welke met de pathologie van Amyotrofische laterale sclerose, oxidatieve stress, mitochondriale dysfunctie en excitotoxicity samen hangen.
IRCCS Centro Neurolesi ďBonino-PulejoĒ, Messina, Italie.
Soundara Rajan T, et al. J Cell Biochem. 2016 Oct 7. [In press]

Wetenschap/Dier: CBD kan hersenschade tot 18 uur na de geboorte verminderen
Hersenschade, die pasgeboren muizen door verminderde bloedtoevoer gekregen hadden, konden door CBD tot 18 uur na de geboorte, verminderd worden. De auteurs schreven, dat het therapeutisch tijdvenster voor een zenuwbeschermende behandeling met CBD groters was als eerder gemeld.
Hospital ClŪnico San Carlos Ė IdISSC, Madrid, Spanje.
Mohammed N, et al. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2016 Sep 27. [In press]

Wetenschap/Mens: Cannabinoiden kunnen door chemotherapie veroorzaakte diaree voorkomen
In een studie met ratten kon diaree, die door chemotherapie 5-Fluoruracil veroorzaakt wordt, door de synthetische cannabinoide (WIN 55,212-2) voorkomen worden.
Faculteit de Ciencias de la Salud, Universiteit Rey Juan Carlos, Madrid, Spanje.
Abalo R, et al. Neurogastroenterol Motil. 2016 Sep 30. [In press]

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2021

 De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde zal online worden gehouden van 14 tot 16 oktober 2021. Registratie is gratis.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.