[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 25 Januari 2008

IsraŽl: PatiŽnten kunnen toelating krijgen van de overheid voor het medisch gebruik van cannabis

Een medische kliniek in Tel Aviv is discreet begonnen met het toedienen van cannabis aan kanker en AIDS-patiŽnten, legaal en met goedkeuring van het gezondheidsministerie. Zes maanden geleden werd in de kliniek begonnen met het toedienen van de drug aan patiŽnten. Volgens de IsraŽlische wet kan cannabis legaal gebruikt worden als medicijn als een patiŽnt een speciale goedkeuring krijgt van het gezondheidsministerie. De cannabis wordt in IsraŽl gekweekt.

Gewoonlijk wordt enkel goedkeuring verleend voor de drug aan patiŽnten met kanker, AIDS en chronische darmONTSTEKING. De kliniek waarvan de naam door het gezondheidsministerie niet werd vrijgegeven, levert de drug in kleine gecontroleerde hoeveelheden aan de patiŽnt op vertoon van de vergunning. Een woordvoerder van de IsraŽlische kankervereniging zei dat de drug bij patiŽnten de nevenwerkingen kon verminderen van chemotherapie of van andere behandelingen. De vereniging overweegt meer informatie hierover te publiceren op hun website.

Het artikel is beschikbaar op:
www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1198517303901&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

(Bron: Jerusalem Post van 6 januari 2008, persoonlijke communicatie door Dr. Raphael Mechoulam)

Wetenschap: Nabilone was minder pijnstillend dan dihydrocodeÔne bij patiŽnten met neuropatische pijn

Een klinisch onderzoek dat uitgevoerd werd in drie ziekenhuizen in Groot-BrittanniŽ wees uit dat nabilone aan een maximale dosis van 2 mg minder effectief was in het verminderen van pijn bij 96 patiŽnten met chronische neuropatische pijn dan een maximale dagelijkse dosis van 240 mg dihydrocodeÔne. Nabilone is een synthetisch derivaat van THC en 2 mg zijn ongeveer even effectief als 15-20 mg THC. Een dosis van 240 mg dihydrocodeÔne is ongeveer even effectief als 24 mg morfine. In dit crossover onderzoek kregen de patiŽnten stijgende doses van beide medicaties gedurende zes weken, telkens onderbroken door een zuiveringsperiode van twee weken. Op de visuele analoge schaal voor pijnintensiviteit van 0 tot 100 mm moest de pijnscore van de patiŽnt boven de 40 mm liggen. De deelnemers mochten hun pijnstillers blijven doornemen behalve dihydrocodeÔne en cannabinoÔden.

Het onderzoek werd door 64 patiŽnten volledig afgerond. DihydrocodeÔne was een veel betere pijnstiller dan nabilone maar wetenschappers merkten op dat "het klinisch belang van dit verschil klein is en geen van beide medicijnen een echt goede werking had." Drie van de 64 patiŽnten hadden een pijnvermindering van meer dan 10 mm voor nabilone en 12 patiŽnten voor dihydrocodeÔne. Geen enkele patiŽnt had een pijnvermindering van meer dan 10 mm voor beide drugs. Nabilone werd geassocieerd met wat meer nevenwerkingen dan dihydrocodeÔne maar er waren geen belangrijke bijwerkingen. Beide drugs werden even goed verdragen.

Het volledige rapport is beschikbaar op:
www.bmj.com/cgi/search?fulltext=nabilone

(Bron: Frank B, Serpell MG, Hughes J, Matthews JN, Kapur D. Comparison of analgesic effects and patient tolerability of nabilone and dihydrocodeine for chronic neuropathic pain: randomised, crossover, double blind study. BMJ. 2008 Jan 8 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Canada: De regeling die toelaat aan cannabiskwekers om ťťn patiŽnt van het middel te voorzien is ongrondwettelijk, volgens een federale rechtbank

Canadezen die cannabis kregen voorgeschreven om hun ziekte te behandelen zullen niet langer gedwongen zijn om zich bij de federale overheid van cannabis te voorzien. Een federale rechtbank verwierp een sleutelclausule van het medisch cannabisprogramma van de overheid. De beslissing door rechter Barry Strayer, genomen op 10 januari, geeft in essentie meer vrijheid aan medische cannabisgebruikers om hun eigen kweker te kiezen en bijgevolg wordt aan kwekers toegestaan om aan meer dan ťťn patiŽnt de drug te leveren. Momenteel kunnen de medische gebruikers hun eigen cannabis kweken maar kwekers kunnen de drug slechts leveren aan ťťn gebruiker per keer.

In zijn oordeel noemde Strayer de bevoorrading ongrondwettelijk en arbitrair omdat ze "voor de betrokken personen belangrijke moeilijkheden veroorzaakt voor de beschikbaarheid." De overheid moet ook de aanvraag overwegen van een groep medische gebruikers die via de rechtbank toelating eisen om een gezamenlijke kweker te kunnen inschakelen, zei Strayer in zijn 23 pagina's tellende motivering van het vonnis. Terwijl de overheid argumenteerde dat medische gebruikers die zelf geen cannabis kunnen kweken, dit van de overheid kunnen krijgen, blijkt dat minder dan 20 procent van de patiŽnten feitelijk gebruik maakt van deze mogelijkheid, schreef Strayer. De overheid kan beroep aantekenen tegen het vonnis.

Het volledige artikel is beschikbaar op:
canadianpress.google.com/article/ALeqM5itrp6kt_GluGtdJ_YR5bWOGSDKPw

(Bron: Canadian Press van 11 januari 2008)

Kort nieuws

Wetenschap: HIV en druggebruik
Onderzoekers van de Universiteit van California in Los Angeles onderzochten het effect van druggebruik op subpopulaties van T-lymfocyten bij mannen met HIV in een langetermijnstudie die in 1996 begon. Zij vonden geen klinisch verband van betekenis tussen gebruik van cannabis of andere drugs en het aantal CD4- en CD8-cellen, percentages of wijzigingsgraad van CD4- en CD8-cellen. (Bron: Chao C, et al. Drug Alcohol Depend. 2008 Jan 2 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap: Tolerantie tegen THC-werking
Amerikaanse wetenschappers onderzochten het onderscheid tussen de werking van THC bij 30 gewoontegebruikers van cannabis en 20 niet-gebruikers. Alle deelnemers kregen 0, 2,5 en 5 mg THC intraveneus toegediend op drie verschillende dagen. In vergelijking met niet-gebruikers vertoonden de gewoontegebruikers een tolerantie tegen de psychotomimetische perceptuele verandering, tegen de cognitieve verzwakking en tegen de angstveroorzakende werking van THC, maar niet tegen zijn euforische werking. (Bron: D'Souza DC, et al. Neuropsychopharmacology. 2008 Jan 9 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap: Levertransplantatie
Onderzoekers aan de Universiteit van Rochester in de staat New York bestudeerden de associaties tussen een terugval na een levertransplantatie en meerdere variabelen, inclusief drugmisbruik en drugverslaving. Er werd geen verband waargenomen tussen het gebruik van drugs en het risico op terugval. Zij meldden ook dat patiŽnten met een probleem van drugmisbruik "niet categorisch zouden mogen geweigerd worden voor een levertransplantatie." (Bron: Nickels M, et al. Exp Clin Transplant 2007;5(2):680-5.)

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2021

 De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde zal online worden gehouden van 14 tot 16 oktober 2021. Registratie is gratis.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.