[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 09 Januari 2008

Wetenschap: THC vermindert chronische pijn bij patiŽnten die onvoldoende pijnverlichting krijgen met opiaten

Volgens een onderzoek door wetenschappers van de Harvard Medical School in Boston verminderde THC (dronabinol) de pijn bij 30 patiŽnten die met opiaten behandeld werden tegen chronische pijn. De eerste fase van deze tweedelige studie was een dubbelblind onderzoek waarin proefpersonen ťťn op drie keer ofwel 10 mg of 20 mg THC of identieke placebocapsules toegediend kregen. De tweede fase was een open studie met individuele testhoeveelheden THC als toevoeging bij patiŽnten die met een vaste dosis opiaten behandeld werden.

De resultaten van de Phase I studie toonden aan dat patiŽnten die THC gekregen hadden, een verlaagde pijnintensiteit ervoeren in vergelijking met placebo. Er werd geen verschil in goede werking gevonden tussen de twee doses THC. In het Phase II onderzoek droeg getitreerde THC in belangrijke mate bij tot pijnverlichting en verhoogde voldoening in vergelijking met de uitgangspositie. De aanwezigheid van nevenwerkingen was dosisgerelateerd. Met andere woorden, er werd vastgesteld dat het gebruik van THC leidde tot een bijkomende pijnverlichting bij patiŽnten die opiaten kregen toegediend tegen chronische pijn.

(Bron: Narang S, Gibson D, Wasan AD, Ross EL, Michna E, Nedeljkovic SS, Jamison RN. Efficacy of Dronabinol as an Adjuvant Treatment for Chronic Pain Patients on Opioid Therapy. J Pain 2007 Dec 12 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Groot BrittanniŽ: Geneesmiddelenagentschap publiceert een informatief rapport over Sativex

Op 13 december publiceerde het Geneesmiddelen en Gezondheidsagentschap (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency - MHRA) een publiek informatief rapport over Sativex, een cannabisextract van het Britse bedrijf GW Pharmaceuticals dat voor medisch gebruik goedgekeurd werd in Canada. De MHRA heeft deze ongebruikelijke stap gezet omwille van de "grote publieke interesse" in Sativex en het feit dat ongeveer 1200 patiŽnten in Groot-BrittanniŽ tot op heden het medicijn, mits een voorschrift op naam, konden verkrijgen.

Het rapport besluit dat het veiligheidsprofiel van Sativex als aanvaardbaar wordt beschouwd voor het huidige patiŽntenbestand en voor de betreffende indicaties en dat een afdoende werking is aangetoond. GW Pharmaceuticals voert momenteel een klinisch onderzoek uit om de openstaande vragen over de goede werking van hun extract te beantwoorden. Het rapport bevat een concensusverklaring van een panel van onafhankelijke experts. Zij concludeerden: "Wij besluiten dat Sativex voldoet aan een momenteel onbeantwoorde medische nood bij patiŽnten voor wie geen traditionele behandelingsopties voorhanden zijn. Ons inziens zou Sativex toegelaten moeten worden en voor patiŽnten met spasmen, ten gevolge van multiple sclerose, beschikbaar moeten zijn. Wij verzoeken de MHRA met aandrang hiervoor het nodige te doen."

Het rapport is beschikbaar op de website van de MHRA: www.mhra.gov.uk/home/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=38433&noSaveAs=0&Rendition=WEB

(Bronnen: Persbericht van GW Pharmaceuticals van 13 december 2007, MHRA Rapport over Sativex van 13 december 2007)

Wetenschap: Kwalitatief vergelijkbare samenstelling van cannabis- en tabaksrook

Canadese onderzoekers analyseerden de chemische samenstelling van cannabis- en tabaksrook. Het roken van de cannabis- en tabakssigaretten, die elk ongeveer 800 mg wogen, gebeurde machinaal. De resultaten tonen kwalitatieve gelijkenissen met enkele kwantitatieve verschillen. Bij een normaal rookritme voor tabak bevatte zowel de rook van een tabaks- als die van een cannabissigaret gemiddeld ongeveer 40 mg teer. Bij een intensievere inhalering waarbij de gebruikelijke manier van cannabisroken nagebootst werd, steeg de hoeveelheid teer tot 80 ŗ 100 mg. De hoeveelheid schadelijke stoffen die ingeademd worden, is minder afhankelijk van wat er gerookt wordt dan wel van de manier waarop gerookt wordt. De resultaten bevestigden vroegere vaststellingen.

Bij hetzelfde rookpatroon werden ammoniakconcentraties gevonden in cannabisrook die tot twintig keer hoger lagen dan in tabaksrook wat volgens de auteurs van de studie te wijten kan zijn aan een hoger nitraatpeil in cannabis door de toegevoegde meststoffen. Blauwzuur werd in cannabisrook tot 2,5 keer meer gemeten, stikstofmonoxide (NO) ongeveer vier keer meer en bepaalde aromatische amines waren aanwezig in concentraties die drie tot vijf keer hoger waren dan in tabaksrook. Nitrosamines, specifiek voor tabak, werden niet in cannabisrook aangetroffen. De concentraties aan kwik, cadmium, lood en arsenicum evenals koolstofverbindingen met een laag moleculair gewicht (formaldehyde, acetaldehyde, enz) werden in veel lagere concentraties aangetroffen in cannabisrook in vergelijking met tabaksrook. Cannabisrook bevatte ook heel wat minder polycyclische aromatische koolwaterstoffen.

De studie is beschikbaar op:
pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/crtoec/asap/pdf/tx700275p.pdf

(Bron: Moir D, Rickert WS, Levasseur G, Larose Y, Maertens R, White P, Desjardins S. A Comparison of Mainstream and Sidestream Marijuana and Tobacco Cigarette Smoke Produced under Two Machine Smoking Conditions. Chem Res Toxicol. 2007 Dec 7 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Kort nieuws

Wetenschap: Dikdarmkanker
Het is welbekend dat THC en andere cannabinoÔden de overlevingskansen verminderen van kankercellen in de dikke darm. In een brief aan het International Journal of Cancer, waarschuwden Britse onderzoekers dat het langdurige gebruik van cannabinoÔde receptor antagonisten het risico op dikdarmkanker kan vergroten. De cannabinoÔde receptor antagonist rimonabant wordt in EURopa gebruikt tegen zwaarlijvigheid. Het risico op ontwikkeling van deze kanker is al toegenomen bij zwaarlijvigheid en dat risico kan met rimonabant nog groter worden. (Bron: Wright KL, et al. Int J Cancer. 2007 Dec 12 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2022

De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde wordt uitgesteld tot het najaar van 2022 en zal worden gehouden als een hybride evenement in Zwitserland en online.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.