[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 09 April 2005

Nederland: Gezondheidsminister overweegt de verkoop van medicinale cannabis in apotheken stop te zetten

Gezondheidsminister Han Hoogervorst overweegt de legale verkoop van medicinale cannabis in apotheken stop te zetten en het Bureau voor Medische Cannabis te sluiten. In een antwoord op vragen in de Tweede Kamer zei hij op 17 maart dat hij na de zomer een beslissing zou nemen over de toekomst van het project.

De vragen gingen over de huidige stand van het project dat in september 2003 van start ging en in 2004 een verlies leed van 400.000 EURo. Hoogervorst zei dat in tijden van budgetbeperkingen, dergelijke projecten voorbestemd zijn om stopgezet te worden. Hij zei ook vastgesteld te hebben dat artsen niet erg positief staan tegenover het voorschrijven van cannabis aan patiŽnten en dat patiŽnten voor hun aankopen liever naar de coffeeshop gaan.

Hoogervorst stelde ook dat de medicinale eigenschappen van cannabis nooit bewezen werden en dat het gebruik van cannabis nevenwerkingen kan veroorzaken zoals PSYCHOSE. Maar het Bureau voor Medische Cannabis drukte erop dat patiŽnten voordeel hebben met cannabis en dat PSYCHOSE slechts zeer zelden voorkomt. De PvdA (Partij van de Arbeid) riep de minister op meer energie te steken in de voortzetting van het programma.

(Bronnen: expatica.com van 18 maart 2005, De Volkskrant van 18 maart 2005, NRC Handelsblad van 18 maart 2005)

Wetenschap: THC en cannabis verhogen de voedselopname bij HIV-positieven met gewichtsverlies

Onderzoekers aan de Columbia Universiteit van New York bestudeerden de werking van 10, 20 en 30 mg oraal toegediende THC en van cannabissigaretten van verschillende sterkte (1.8, 2.8, en 3.9 procent THC) op de voedselinname bij twee groepen HIV-positieven die cannabis rookten. De tests werden uitgevoerd in acht sessies van 7 uren. Een groep bestond uit 15 personen die een belangrijk deel van hun spiermassa verloren hadden, de andere groep van 15 personen had geen verlies van spiermassa.

De drie verschillende cannabissigaretten en de twee laagste THC-doses (10 en 20 mg) werden goed verdragen met weinig fysieke symptomen en een belangrijke verhoging van de graad van het "goede medicijn effect", terwijl de hoogste dosis THC (30 mg) sterke nevenwerkingen veroorzaakte bij enkele deelnemers. Zowel THC als cannabis verhoogden de opname van calorieŽn bij de groep met gewichtsverlies maar niet bij de controlegroep. Het effect op het cognitieve vermogen was miniem.

De auteurs concludeerden dat "voor ervaren marihuanagebruikers met klinisch belangrijk spiermassaverlies, zowel dronabinol (in acute doses minstens vier tot acht maal de huidige aanbevelingen) als marihuana veroorzaakten een belangrijke en vergelijkbare toename van de voedselopname zonder nevenwerkingen."

(Bron: Haney M, et al. Dronabinol and marijuana in HIV+ marijuana smokers: acute effects on caloric intake and mood. Psychopharmacology 2005 Mar 19; [Electronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

3.

Wetenschap: Orale THC zou PSYCHOSE veroorzaken

Onderzoekers aan de Universiteit van Lausanne, Zwitserland, bestudeerden acht gezonde personen aan wie oraal THC was toegediend. Twee onder hen ontwikkelden psychotische reacties gedurende enkele uren na de toediening, wat bij de media enige aandacht opwekte. Het persagentschap Reuters schreef "Oraal toegediende cannabis veroorzaakt PSYCHOSE bij lage doses". Nochtans kregen de proefpersonen geen lage dosis THC en zij ontwikkelden geen PSYCHOSE maar psychotische reacties zoals angst en waanvoorstellingen, nevenwerkingen die gekend zijn als gevolg van orale opname van cannabis.

De deelnemers aan het onderzoek waren occasionele cannabisgebruikers en ze kregen ofwel oraal THC (Marinol) toegediend of een cannabispreparaat met 15,8 of 45,7 mg THC gemiddeld, eveneens oraal toegediend. Het doel van de studie was een onderzoek van de psychomotorische verzwakking en het vermogen om een voertuig te besturen na het gebruik van cannabis. De twee personen bij wie psychotische symptomen vastgesteld werden waren 22-jarige mannen die 20 mg THC of een cannabispreparaat met 16,5 mg THC toegediend gekregen had. In beide gevallen verdwenen de psychische neveneffecten binnen enkele uren na de inname.

De onderzoekers waren verwonderd over de angstgevoelens die door de THC werden opgewekt, hoewel deze wel bekend zijn. Normaal gezien begint een klinische studie met enkelvoudige doses van 2,5 of 5 mg THC, zelden met 10 mg THC, om te kunnen bepalen welke de meest aangewezen en verdraagbare dosis is om ernstige nevenwerkingen te vermijden. Er waren grote verschillen in de getolereerde doses bij de
De getolereerde doses varieerden erg van persoon tot persoon. Enkel bij regelmatige gebruikers zou een hogere dosis kunnen toegediend worden als aanvangsdosis. Recente klinische studies geven dagelijkse doses aan tussen 5 mg en ongeveer 100 mg THC.

(Sources: Reuters van 1 april 2005, BBC News van 1 april 2005, Favrat B, et al. Two cases of "cannabis acute psychosis" following the administration of oral cannabis. BMC Psychiatry 2005;5:17)

Kort nieuws

Chili: Medicinale cannabis
Twee Chileense parlementsleden zullen een wetvoorstel indienen om medicinale cannabis te legaliseren. Dat is het gevolg van de aanhouding van een rijke oma en een gepensioneerde econoom die voor medische doeleinden cannabis teelden. Het mondde uit in een nationaal debat. Laura Soto van de Partij voor Demokratie die in de centrumlinkse Concertacion-coalitie zetelt en haar partijgenoot Antonio Leal, zeiden dat ze het voorstel eerstdaags wilden indienen. Het voorstel zou cannabis beschikbaar moeten maken in apotheken en een einde maken aan de bestraffing van mensen die cannabis telen voor persoonlijk medisch gebruik. Een van de gearresteerden is Maria Luisa Velasco, ex-echtgenote van een voormalig senator. (Bron: Reuters van 28 maart 2005)

Wetenschap: Synergistische werking bij pijn
Australische onderzoekers hebben de mogelijke synergistische en additieve werking bestudeerd van een cannabinoÔde (CP55,940), morfine en dexmedetomidine in acute pijnmodellen bij muizen. Synergistische (meer dan de additieve) wisselwerkingen werden onderzocht tussen de cannabinoÔde en dexmedetomidine in de 'kookplaattest' (hot plate test), en tussen de cannabinoÔde en morfine in de kookplaattest en de aanraaktest van de staart (tail flick test). (Bron: Tham SM, et al. Br J Pharmacol 2005;144(6):875-84.)

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2022

De 12e IACM-conferentie over cannabinoïden in de geneeskunde wordt gehouden op 21 en 22 oktober 2022 samen met de Zwitserse SSCM in Bazel/Zwitserland.

 

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.