[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 29 Augustus 2004

IACM: Tussentijds verslag en dankbetuiging door Dr. Martin Schnelle

In naam van de beheerraad van FRAN-GO, een non-profit organisatie die speciaal voor dit doel opgericht werd, en in het bijzonder als lid van de beheerraad van de IACM, wil ik mijn oprechte dank betuigen voor de onmiddellijke en overweldigende bereidheid om deze zaak te steunen. Wij zijn zeer onder de indruk van de bereidwilligheid van de vrienden en collegaís van Franjo Grotenhermen overal ter wereld. Hier volgt de tussentijdse balans:

Tussen 26 juli en 20 augustus ontving FRAN-GO in total 112 giften. Daarbij waren 71 donaties van minder dan 100 EURo, 41 donaties van meer dan 100 EURo waarvan 12 donoren 500 EURo of meer gaven. Het totaal aan giften beloopt ongeveer 17.000 EURo.

De behandeling die toegepast werd, heeft Franjo Grotenhermen geholpen de zware gezondheidscrisis te overwinnen. Hoewel vijftien behandelingen van elk 1150 EURo voldoende moeten zijn om zijn gezondheidstoestand te stabilizeren, blijft de onzekerheid. We zijn nochtans hoopvol dat de overgemaakte donaties de kosten voldoende kunnen dekken.

Momenteel onderneemt Franjo verdere pogingen om de ziekteverzekering ervan te overtuigen de kosten voor de behandeling met Rheohempheresis terug te betalen. Na zijn herstel kan dit onder meer leiden tot een gerechtelijke procedure tegen de verzekeringsmaatschappij. Wij willen u erop wijzen dat de giften, in geval van een positieve regeling met de verzekering, zullen aangewend worden voor de non-profit doeleinden FRAN-GO of de IACM.

We realiseren ons dat voor sommige donoren 100 EURo meer betekent dan 1000 EURo voor anderen, maar we willen toch graag de namen noemen van degenen die 500 EURo of meer bijdroegen: Michael Behrends, Farmalyse B.V. (Pieter Lieft), Raphael Mechoulam, Ricardo Navarrete Varo, Manfred Renner, en Willem Scholten. Giften van 1000 EURo of meer kwamen van: David Bronner, Delta-9-Pharma, Dale Gieringer, Hanfburg, Storz & Bickel GmbH CO.KG, en www.hanf-info.ch.

Van HARTe dank aan de belangrijke donors, maar we weten dat alle kleine donaties geholpen hebben.

Tot slot een persoonlijk bericht: we weten dat Franjo Grotenhermen niet graag spreekt over zijn privťleven, maar ik mag u toch laten weten dat hij en zijn partner Christiane onlangs gehuwd zijn en dat zij een kind verwachten. Het is mooi te weten dat we niet enkel een vriend en collega gesteund hebben, maar ook een jong gezin.

Met vriendelijke groeten
Martin Schnelle
Lid van de beheerraad van de IACM
Voorzitter FRAN-GO

IACM: Persoonlijke groeten van Dr. Franjo Grotenhermen

Ik wil graag allen bedanken die mij met hun vrijgevigheid in de mogelijkheid gesteld hebben deze belangrijke en efficiŽnte behandeling te ondergaan. Ik hoop dat u begrijpt dat ik niet in de mogelijkheid was om iedereen persoonlijk te bedanken. Velen zonden mij brieven en e-mail en wensten me een spoedig herstel; anderen zijn op zoek gegaan naar informatie over alternatieve behandelingen. Deze uitingen van sympathie betekenen veel voor mijn familie en mij en hebben ons enorm geholpen bij het overwinnen van de huidige problemen. Het zal nog wel enkele maanden duren voor het achter de rug is, maar met de steun van zovelen, heb ik een reŽle kans op genezing en zal ik mijn werk kunnen voortzetten.

Jarenlang heb ik de mogelijke behandelingen voor mijn zeldzame ziekte, intensief bestudeerd. Ik schreef niet enkel boeken over cannabis en cannabinoÔden, maar ook een boekje voor HARTpatiŽnten (enkel in het Duits). Naast de behandeling met Rheohemapheresis onderga ik verschillende andere therapieŽn, inbegrepen medicatie voor het HART, een gingko extract, een opiaat tegen de pijn, en fysieke behandelingen. Om de viscositeit van mijn bloed te verlagen volg ik een strikt dieet en laat af en toe bloed af. Ik probeerde ook al twee behandelingen die onlangs voorgesteld werden door lezers van de IACM-Berichten, jammer genoeg zonder noemenswaardig effect. Rheohemapheresis lijkt veruit de meest efficiŽnte behandeling voor mijn huidige gezondheidstoestand te zijn en is van vitaal belang. Ik kan u allen dan ook niet genoeg bedanken voor uw steun.

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2021

 De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde zal online worden gehouden van 14 tot 16 oktober 2021. Registratie is gratis.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.