[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 07 Mei 2004

IACM: 2004 Conferentie over CannabinoÔden in de Geneeskunde

CALL FOR PAPERS: Het programmacomitť nodigt u uit om uw onderzoek voor te stellen op de Derde IACM-Conferentie over CannabinoÔden in de Geneeskunde te Oxford. U kan uw bijdrage elektronisch inbrengen tot 15 juni 2004. Als uw bijdrage aanvaard is worden uw verblijfskosten betaald en wordt u uitgenodigd voor het diner van 10 september.

IACM-PRIJS: Tijdens de bijeenkomst zal de IACM vier personen huldigen voor wat zij bereikt hebben op het gebied van de herintroductie van cannabis en cannabinoÔden in de geneeskunde. Wij vragen u om kandidaten voor te stellen en uw keuze per e-mail te sturen aan Award2004@cannabis-med.org uiterlijk tot 15 juni 2004. Het IACM Prijzencomitť bestaat uit Vincenzo Di Marzo, Franjo Grotenhermen, Raphael Mechoulam, en Roger Pertwee zal de laureaten kiezen.

INSCHRIJVING: Gelieve in te schrijven voor de conferentie op de website die hiervoor beschikbaar gesteld is. U kan kiezen voor overnachting in het Somerville College Ė in dat geval regelen wij de boeking voor u. Of u kiest voor een hotel in Oxford, maar dan dient u zelf de nodige schikkingen te treffen.

Meer informatie over de IACM, de Call for Papers, de inschrijving en de verblijfsmogelijkheden op www.Oxford2004.org

Nederland: Medicinale cannabis uit apotheken is niet duurder voor patiŽnten

Omwille van verschillende redenen is de medicinale cannabis, die in de Nederlandse apotheken verkrijgbaar is sinds september 2003, voor patiŽnten goedkoper dan de cannabis die in de coffeeshop gekocht wordt. Volgens een studie uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van gezondheid in maart 2004 bleek dat ongeveer 70 procent van de ziekenfondsen de kosten voor cannabis uit de apotheek in een of andere vorm geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Ook kunnen de kosten in rekening gebracht worden bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Daarom betalen de patiŽnten uiteindelijk minder, niettegenstaande de hogere officiŽle aankoopprijs.

De apotheekprijs is ongeveer 8 Ä voor SIMM 18 (13 % THC) en ongeveer 9 Ä voor Bedrocan (18 % THC). In september 2003 lag de gemiddelde coffeeshopprijs op 6,43 Ä. De hogere prijs van medicinale cannabis uit de apotheek is te wijten aan de belastingen die door de vergunde telers betaald worden, de 24 uren leveringsdienst, kosten van de labocontroles, kosten voor het informeren van patiŽnten en artsen, en 6 procent taks op de verkoop van de cannabis.

Meer informatie in het Nederlands op www.cannabisbureau.nl/ned/beter_af.html

(Bronnen: www.cannabisbureau.nl, persoonlijke communicatie met Willem Scholten, Bureau voor Medicinale Cannabis)

Spanje: Catalaanse apotheken willen een pilootstudie over cannabis

De voorzitter van de Apothekers Associatie van Barcelona, Joan Duran, heeft aan de regionale Catalaanse overheid voorgesteld om een pilootstudie uit te voeren in de Catalaanse apotheken naar de mogelijkheid om cannabis voor therapeutisch gebruik beschikbaar te maken. Het initiatief is gebaseerd op het Nederlandse model. Drie jaar geleden vroeg het Catalaanse parlement unaniem aan de centrale overheid in Madrid om cannabis voor medicinaal gebruik te legaliseren. Initiatiefnemer voor die procedure was Agata, een Catalaanse organisatie van vrouwen met borstkanker.

De voorzitter van de Federatie van Spaanse Apothekers, Isabel Vallejo, betoonde haar steun aan het pilootproject. Zij zei dat, als er een stof is die therapeutisch gebruikt kan worden en voordelig is voor de gezondheid van patiŽnten, dan "moet dit nader onderzocht worden". Vallejo zei dat het pilootproject "niet kan verworpen worden omdat er mensen mee geholpen kunnen zijn".

(Bronnen: Jano On-line y agencies van 31 maart 2004, Diariomedico.com van 1 april 2004

VS: Misverstanden dragen bij tot terughoudendheid bij de wetgever inzake medicinale cannabis

Ondanks een overweldigende publieke steun voor legaal medicinaal gebruik van cannabis, blijven politici terughoudend als ze die vraag in een wetgeving moeten omzetten. Een nieuwe telefonische peiling die uitgevoerd werd door Zogby in Vermont en Rhode Island, en op 29 maart werd vrijgegeven, werpt wat licht op dit mysterie. In Vermont werd aan 502 willekeurig gekozen personen, aan 501 in Rhode Island, gevraagd of zij voor een legale terbeschikkingstelling zijn van medicinale marihuana voor ernstig zieke patiŽnten. In Vermont antwoordde 71 procent ja en in Rhode Island 69 procent, wat overeenkomt met de resultaten van de peilingen in andere staten en met de nationale resultaten die steevast tussen de 60 en 80 procent liggen.

Aan deze nieuwe peiling werd een vraag toegevoegd die nog niet dikwijls gesteld werd: "Afgezien van uw eigen mening, denkt u dat de meerderheid van de mensen in [Vermont of Rhode Island] de legale beschikbaarheid van medicinale marihuana steunen, of denkt u dat de meerderheid tegen de beschikbaarheid is van medicinale marihuana?" In Vermont dachten 38 procent van de ondervraagden dat de meerderheid legale beschikbaarheid zouden steunen, terwijl 37 procent dacht dat de meerderheid tegen zou zijn, 25 procent wisten het niet zeker. De overeenkomstige cijfers voor Rhode Island waren 26 procent (meerderheid voor), 56 procent (meerderheid tegen), en 18 procent (niet zeker).

De burgers steunden het medicinale gebruik van marihuana met een grote meerderheid, en toch denken ze dat ze in de minderheid zijn. Er zijn redenen om aan te nemen dat de wetgevers met dezelfde misvatting zitten en dat zij denken dat steun geven aan het medicinale gebruik van cannabis een te radicale stap is, terwijl de meeste stemmers blij zouden zijn met die stap.

(Bronnen: MPP persbericht van 29 maart 2004, AlterNet van 1 april 2004)

Kort nieuws

IACM: Journal of Cannabis Therapeutics
De laatste editie van het Journal of Cannabis Therapeutics, deel 4(1), is online beschikbaar op de website van de IACM. Uittreksels zijn beschikbaar voor iedereen, complete artikels enkel voor leden.

IACM: Forum
Op de Duitse afdeling van de IACM-website is een nieuw publiek forum waar gepraat kan worden over het medicinale gebruik van cannabis en cannabinoÔden, waaronder het gebruik zelf, de nevenwerkingen, inname en dosering, legale en politieke onderwerpen. Er is een snel groeiende interesse in dit forum. Forums in meerdere talen kunnen ingezet worden als hiervoor bekwame personen beschikbaar gevonden worden die een website kunnen beheren en het forum modereren. Contact opnemen met info@cannabis-med.org.

Wetenschap: Uitzaaiing
Onderzoekers van de Witten/Herdecke Universiteit, Duitsland, ontdekten dat de endocannabinoÔde anandamide een remmende werking heeft op de verplaatsing van tumorcellen en witte bloedcellen. De werking op de tumorcellen werd geregeld door de CB1 receptor en de werking op CD8(+) T witte bloedlichaampjes werd geregeld door de CB2 receptoren. Zo zouden cannabinoÔden die zich binden aan de CB1 receptor, uitzaaiing afremmen. De onderzoekers concludeerden dat "specifieke afremming van de verspreiding van tumorcellen via CB(1)-R tussenkomst, een selectief middel kan zijn om uitzaaiing af te remmen zonder onderdrukkende werking op het immuunsysteem van kankerpatiŽnten." (Bron: Joseph J, et al. Cancer Immunol Immunother 2004 Mar 18 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte])

Wetenschap: Amyotrope laterale sclerose
Wetenschappers aan de Universiteit van Washington voerden een onderzoek uit bij mensen die lijden aan amyotrope laterale sclerose (ALS). Er waren 131 patiŽnten onder wie er 13 meldden dat zij cannabis gebruikt hadden in de laatste 12 maanden. De onderzoekers schrijven dat "de resultaten erop wijzen dat cannabis een zachte werking heeft op symptomen als eetlustverlies, depressie, pijn, spasticiteit, verhoogde speekselvorming. Cannabis bleek geen werking te hebben wat betreft de vermindering van moeilijkheden met spreken en slikken, noch met seksuele disfuncties." (Bron: Amtmann D, et al. Am J Hosp Palliat Care. 2004 Mar-Apr;21(2):95-104.)

Wetenschap: Ziekte van Parkinson
De meeste mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson en een levodopa-behandeling krijgen, ontwikkelen bewegingsstoornissen (dyskinesie) binnen een periode van tien jaar. Stimulatie van cannabinoÔde-receptoren, waaraan THC zich bindt, wordt gezien als een veelbelovende therapie voor het verminderen van bewegingsstoornissen die met levodopa geassocieerd worden. Onderzoekers bestudeerden mogelijke mechanismen in dierproeven. De resultaten wijzen erop dat een gebrek aan transmissie van endocannabinoÔden kan bijdragen tot de ontwikkeling van door levodopa veroorzaakte bewegingsstoornissen en dat deze complicaties kunnen afgeremd worden door activering van de CB1 receptoren. (Bron: Ferrer B, et al. EUR J Neurosci 2003 Sep;18(6):1607-14.)

Wetenschap: Drugsbeleid inefficiŽnt en schadelijk
Een artikel in Econ Journal Watch analyseerde de houding van economen ten opzichte van het huidige drugsbeleid en besluit: "Eerst en vooral vinden de meeste economen dat de huidige drugspolitiek inefficiŽnt is, zeer inefficiŽnt, of schadelijk. Ten tweede, de meeste economen vinden dat het huidige beleid zou moeten gewijzigd worden. Ten derde, de meeste economen vinden dat de wijzigingen moeten gebeuren in een algemene zin van liberalisering." Het artikel door Mark Thornton is beschikbaar online op www.econjournalwatch.org (Bron: Thornton M. Econ Journal Watch 1(1): 82-105.)

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2022

De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde wordt uitgesteld tot het najaar van 2022 en zal worden gehouden als een hybride evenement in Zwitserland en online.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.