[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 17 Maart 2004

Canada: De illegale status van de drug houdt patiŽnten weg van cannabis

Het stigma dat cannabisgebruik met zich meedraagt houdt ernstig zieke patiŽnten af van de medische voordelen van de drug, volgens een onderzoek uitgevoerd door Dr. Romayne Gallagher, specialist palliatieve zorgen en professor aan de Universiteit van Brits Columbia.

Zij leidde een observatie van stervende patiŽnten in instellingen voor ouderenzorg in Kelowna en Vancouver, waaruit blijkt dat deze patiŽnten er zich zorgen over maakten over schadelijkheid voor de longen, illegaliteit of verslavingsproblemen. Ze maakten zich ook zorgen over wat hun familie zou denken van hun cannabisgebruik.

Morfine heeft ook zo een wijdverbreid stigma, zegt Dr. Gallagher. Hoewel veel patiŽnten sterven in pijn maken ze zich zorgen over de problematiek rond druggebruik. Dikwijls weerspiegelt hun angst de zienswijze van de artsen die het voorschrijven, zegt zij. ďWat frustrerend is voor patiŽnten, is de angst van de artsen waardoor zij denken dat zij zich voor hun constante pijn moeten verantwoorden.Ē Een huisarts zal zich ongemakkelijk voelen bij het voorschrijven van een opioÔde, en de patiŽnt wordt vernederd omdat hij zijn constante pijn moet verantwoorden.Ē

Een algemene verduidelijking rond cannabisgebruik voor medische doeleinden zou daar verandering in kunnen brengen, zei zij. ďWat dit onderzoek mij geleerd heeft is dat er nog heel wat educatieve inspanningen gedaan moeten worden over de stoffen die we gebruiken, en die bovendien een goede werking heeft. Mensen die het meest voordeel uit cannabis halen zeggen dat het een wondermiddel is, dat hun pijn sterk vermindert zonder er stoned van te zijn. Ik heb het toegepast bij patiŽnten, vooral bij ziekten als kanker en in niet-palliatieve gevallen zoals bij MULTIPLE SCLEROSE

(Bron: Haley L. Your bias may be keeping pot from pain patients. Medical Post van 3 februari 2004, Vol. 40(5))

Duitsland: Federale overheid pleegt woordbreuk over medicinale cannabis

In een brief van 29 januari 2004 liet de federale minister van volksgezondheid aan de Duitse Associatie voor Cannabis als Medicijn (ACM) weten dat de minister ďmomenteelĒ nog geen cannabisextract op voorschrift beschikbaar zal maken. De wetenschappelijke kennis over de medicinale werking van cannabis is nog onvoldoende om een dergelijke stap te verantwoorden.

In de lente van 1999 vroeg de minister van volksgezondheid aan het bevoegde instituut van de Duitse Apothekers Associatie om een formule voor een cannabisextract te ontwikkelen, zodat apothekers zulke extracten zelf konden maken. In die periode werd medegedeeld aan de vertegenwoordigers van de ACM dat de federale overheid een wetswijziging wilde doorvoeren teneinde artsen toe te laten dit extract voor te schrijven. Een cannabisextract zou ten vroegste in de herfst van 2001 beschikbaar zijn.

In een gezamenlijke bijdrage van een vertegenwoordiger van de Duitse Orde van Geneesheren en het federale ministerie van volksgezondheid voor de Duitse Artsenkrant, de Duitse Apothekerskrant en de Duitse Farmaceuticakrant van april 2001 werd de positie van het Duitse ministerie van volksgezondheid bekendgemaakt, waarna ďde opname van cannabisextract in lijst III van de BtMG voorbereid zal worden.Ē In een brief van het federale ministerie van volksgezondheid aan het petitiecomitť van de Duitse Bundestag van 28 september 2001 werd deze intentie nog eens herhaald.

Na enkele uitstellen leverden de Duitse Apothekers Associaties het ontwerp af voor een formule van een cannabisextract in de zomer van 2003. Het federale ministerie van volksgezondheid schrijft nu dat de formule werd ďdoorgestuurdĒ naar het ministerie, maar ontkent dat gevraagd was om de voorbereidende maatregelen te treffen. In plaats van de noodzakelijke wetswijziging voor te bereiden ďgaat de federale overheid door met het omzichtig volgen van de wetenschappelijke inspanningen die gedaan worden om de therapeutische werking van het cannabisextract aan te tonen.Ē

De voorzitter van de ACM, Dr. Franjo Grotenhermen, noemde deze houding ďeen misleiding van het volk en een brutale woordbreukĒ. De argumenten in de brief zijn zwak, twijfelachtig en gekarakteriseerd door een ďharteloze bureaukratische taalĒ. ďDe federale overheid zit politiek gezien in de problemen en tracht blijkbaar een ander mogelijk doelwit voor de oppositie te ontwijken, op de rug van patiŽnten.Ē

Wetenschap: Het effect van cannabis op het vermogen tot besturen van een voertuig is dosisafhankelijk

Oorzaken van ongevallen werden geanalyseerd in een Australisch onderzoek bij 3398 dodelijk gewonde bestuurders. Terwijl bestuurders met lage THC-concentraties in het bloed minder kans hadden om een verkeersongeval te veroorzaken dan drugvrije bestuurders, waren hogere THC-concentraties met een duidelijk grotere schuldigheidsgraad verbonden.

Voor alle bestuurders met enkel THC in hun bloed was de OR (Odds Ratio Ė risicofactor) in vergelijking met drugvrije bestuurders, op een ongeval 2.7 (wat betekent 2,7 keer zoveel). Bij bestuurders met meer dan 5 ng/ml THC in het bloed steeg de OR tot 6.6. Nochtans was de schuldigheidsgraad voor bestuurders met minder 5 ng/ml THC of minder in het bloed, lager dan bij drugvrije bestuurders. Drugvrij betekent dat er geen legale drugs (alcohol, geneesmiddelen) noch illegale drugs werden aangetroffen.

De schuldigheidsgraad van bestuurders met een alcoholconcentratie in het bloed hoger dan 0,05 % (0,5 promille) was ongeveer drie maal groter dan die van bestuurders met enkel THC. De OR voor bestuurders met THC en alcohol samen was, in vergelijking met enkel THC, was 2.9, wat wijst op een bijkomende werking van THC en alcohol samen, op het vermogen om een voertuig te besturen.

Bij bestuurders boven de 60 jaar en beneden de 25 jaar, lag de schuldigheidsgraad hoger dan bij bestuurders tussen 30 en 59 jaar. Voor de 60-plussers is dit waarschijnlijk te wijten aan een verminderd psychomotorisch vermogen, voor de groep jonger dan 25 is dit waarschijnlijk te wijten aan onervarenheid en aan het nemen van meer risicoís. De OR van bestuurders tussen 18 en 25 jaar, vergeleken met bestuurders van 30 tot 39 jaar, was 1.7, de OR van bestuurders boven de 60, vergeleken met bestuurders van 30 tot 39 jaar, was 2.2.

(Bronnen: Drummer O, et al. The involvement of drugs in drivers of motor vehicles killed in Australian road traffic crashes. Accid Anal Prev 2004;36(2):239-48; persoonlijke communicatie door Olaf Drummer)

Kort nieuws

Spanje: Rondvraag over medisch gebruik van cannabis
De openbare gezondheidsdienst van AndalusiŽ doet een rondvraag naar het medisch gebruik van cannabis en cannabinoÔden in Spanje. De vragenlijst is beschikbaar op de IACM website op www.cannabis-med.org/spanish/nav/home-patients.htm

Zwitserland: Vrijspraak voor artsen
Een rechtbank in Neuenburg sprak vijf artsen vrij die cannabis voorgeschreven hadden aan hun patiŽnten voor de bestrijding van pijn. Volgens de mening van de rechtbank hadden de artsen niet de intentie om de wet te overtreden, maar om de pijn van hun patiŽnten te verlichten. Alleen al de ďnoodweerĒ waarin de beklaagde handelde, rechtvaardigde een vrijspraak, stelde de rechtbank. (Bron: Tagesanzeiger van 3 februari 2004)

Groot BrittanniŽ: Arts kocht cannabis voor patiŽnt
Een artsenvereniging kreeg op 2 februari de melding dat een dokter van een patiŽnt cannabis kocht om een andere, een terminale kankerpatiŽnt, te helpen. De dokter gaf toe dat hij de drug twee keer gegeven had aan een 56-jarige vrouw met lymfklierkanker. Ze kreeg chemotherapie en radiotherapie maar die behandeling werd gestopt toen bleek dat zij ongeneeslijk was. (Bron: Daily Telegraph van 3 februari 2004)

Wetenschap: Pijn bij HIV
Het persagentschap Reuters bracht verslag uit van een onderzoek naar de werking van gerookte cannabis bij neuropatische pijn met 16 HIV patiŽnten, dat voorgesteld werd op de 11e Jaarlijkse Retrovirus Conferentie die gehouden werd in San Francisco op 8-11 februari. Twaalf van de 16 deelnemers bereikten meer dan 30 procent pijnvermindering. Het verslag van het onderzoek door Donald Abrams en collegaís (ďThe effects of smoked cannabis in painful peripheral neuropathy and cancer pain refractory to opioidsĒ) werd reeds voorgesteld op de IACM Conferentie in Keulen in september 2003 en is nu beschikbaar op www.cannabis-med.org/studies/study.php (Bron: Reuters van 12 februari 2004)

VS: Oakland
De stad Oakland in CaliforniŽ zal werkvergunningen afleveren aan vier verkopers van medicinale marihuana en acht andere dwingen hun zaak te sluiten. Vanaf 1 juni vallen de medicinale marihuana clubs van Oakland onder de desbetreffende staatswetgeving (Proposition 215) en hebben dan een vergunning nodig. De stedelijke overheid zal vier verkopers selecteren uit de aanvragers. (Bron: San Francisco Chronicle van 5 februari 2004)

Wetenschap: Psychose
Een analyse van de literatuur over het verband tussen cannabis en psychose werd uitgevoerd door Britse wetenschappers. Er werden vijf studies onderzocht. Cannabisgebruik bleek geassocieerd te worden met een verdubbeling van de relatieve risicoís op een latere ontwikkeling van schizofrenie. Onderzoekers veronderstellen dat het stoppen van cannabisgebruik schizofrenie ongeveer met 8 procent zou verminderen, ďin de veronderstelling dat er een causaal verband isĒ. Cannabisgebruik ďblijkt noch een voldoende sterke, noch een noodzakelijke oorzaak voor psychose te zijn.Ē (Bron: Arseneault L, et al. Br J Psychiatry. 2004 Feb;184(2):110-117.)

VS: Hennepvoeding
Op 6 februari verloor het federale drugsagentschap DEA (Drug Enforcement Administration) zijn strijd om verbod op te leggen op hennepvoeding zoals hennepolie, die slechts sporen van THC bevat. Een rechtbank in hoger beroep in San Francisco oordeelde dat de DEA geen bevoegdheid heeft over de wetgeving rond deze voedingsmiddelen, aangezien het geen drugs zijn. De DEA had verklaard dat alles waar THC in zit, illegale drugs zijn. (Bron: Persbericht van de Hemp Industries Association van 6 februari 2004)

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2021

 De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde zal online worden gehouden van 14 tot 16 oktober 2021. Registratie is gratis.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.