Nederland


Bron: BMC; C. Sandvos

Laatste wijziging: 9 februari 2009


Wet-en regelgeving

In Nederland is cannabis voor medicinaal gebruik toegestaan. Sinds september 2003 levert het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) medicinale cannabis aan patiŽnten via apotheken. Zowel nationale als internationale wetgeving is hierbij van toepassing.

Internationaal gezien is er het Enkelvoudig VN-Verdrag inzake verdovende middelen (1961). Artikel 28 van dit verdrag stelt dat indien een land de verbouw van cannabis toelaat dit onder toezicht van een nationaal regeringsbureau. In Nederland is dat het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) dat onderdeel uitmaakt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op internationaal niveau houdt de International Narcotics Control Board (INCB) van de VN toezicht op de activiteiten van het BMC.

Op nationaal niveau hebben we te maken met de Opiumwet. Het is in Nederland verboden cannabis te telen, tenzij hier een ontheffing voor is verleend. In Nederland is er ťťn teler met een dergelijke ontheffing voor de teelt van (medicinale) cannabis ten behoeve van levering aan apotheken. Het BMC koopt de medicinale cannabis op van de teler en levert deze aan apotheken. Apotheken voorzien de patiŽnten (alleen op doktersrecept) van de medicinale cannabis. In aanvulling hierop is er gestandaardiseerde cannabis verkrijgbaar via BMC voor wetenschappelijk onderzoek en productontwikkeling.

Rechtspraak

Recentelijk heeft de hoogste rechterlijke instantie in Nederland, de Hoge Raad, besloten om een patiŽnt die zonder ontheffing cannabis teelde, niet te bestraffen omdat uitzonderlijke omstandigheden in een individueel geval kunnen meebrengen dat verboden gedragingen gerechtvaardigd kunnen worden indien wordt gehandeld in noodtoestand Deze uitspraak is uniek en geldt ook alleen voor deze individuele patiŽnt. Deze uitspraak betekent niet dat het andere patiŽnten nu vrijstaat om zelf te gaan telen. Voor meer informatie zie bijgevoegd pdf-bestand .

In de praktijk

Het BMC is de leverancier van medicinale cannabis aan apotheken. Hiervoor is een hele productie- en distributieketen opgezet. Er is een gecontracteerde teler en een verpakkings- en distributiebedrijf. Om er zeker van te zijn dat patiŽnten een gestandaardiseerd en veilig en kwalitatief goed product ontvangen is zoveel mogelijk aangesloten bij de Europese (Good Agricutural Practices for Growth) GAP-Richtlijn.

De gecontracteerde teler teelt volgens de eisen van deze richtlijn. Alle batches die de afgelopen 6 jaar zijn geteeld vielen binnen de range van inhoudsstoffen zoals vastgesteld door het BMC. Om te garanderen dat de medicinale cannabis veilig en kwalitatief goed is, heeft het BMC een GMP/GLP-gecertificeerd laboratorium gecontracteerd. Er is een monografie opgesteld die aansluit bij internationale standaarden.

De medicinale cannabis wordt onder andere getest op (de gehaltes van) inhoudsstoffen, stabiliteit van de inhoudsstoffen, microbiologie en steeksproefsgewijs op pesticiden en zware metalen. Voor elke batch medicinale cannabis wordt een vrijgiftecertificaat met daarop alle relevante informatie opgemaakt. Deze zijn te downloaden via de website.

Er wordt geschat dat ruim 500 patiŽnten in Nederland medicinale cannabis van de apotheek gebruiken.

Het totaal aantal patiŽnten in Nederland die cannabis op medische gronden gebruiken wordt veel hoger geschat. Vele patiŽnten verkrijgen de cannabis ook via het coffeeshop- c.q. het illegale circuit of door zelf te telen.

up